Gebruiksaanwijzing SONY ICD-BX112

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICD-BX112. Wij hopen dat dit SONY ICD-BX112 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICD-BX112 te teleladen.


SONY ICD-BX112 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (281 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICD-BX112 (1303 ko)
   SONY ICD-BX112 (1306 ko)
   SONY ICD-BX112 (1285 ko)
   SONY ICD-BX112 DATASHEET (177 ko)
   SONY ICD-BX112 READ THIS FIRST (352 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICD-BX112

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vervang de oude batterijen door nieuwe batterijen. Display (map)/MENU-toets DIVIDE-toets (stoppen)-toets PLAY/STOP·ENTER-toets* ­ (review/snel terugspoelen)-toets, + (cue/snel vooruitspoelen)-toets Luidspreker (hoofdtelefoon)-aansluiting Werkingsaanduiding ERASE-toets VOL (volume) ­/+* toets (herhalen) A-B-toets REC/PAUSE-toets * Deze toetsen en aansluiting hebben een voelstip. Dit is handig bij de bediening of om een aansluiting te herkennen. Onbedoelde bediening voorkomen (HOLD) De toetsen vergrendelen Stap 4: De klok instellen Verwijder de beschermfolie van het display voordat u de IC-recorder gebruikt. U moet de klok instellen als u de alarmfunctie wilt gebruiken of de datum en tijd wilt opnemen. Het klokinstelvenster verschijnt als u voor het eerst de batterijen plaatst, of het jaar knippert in het display als u de batterijen in de IC-recorder plaatst nadat deze langere tijd waren verwijderd. IC Recorder Gebruiksaanwijzing SET DATE Stel de klok in, anders kunt u het alarm niet instellen. [. . . ] U hoort een piepje en het berichtnummer en "ERASE" beginnen te knipperen. Als "BEEP" in het menu is ingesteld op "OFF", zult u geen pieptoon horen. Opmerkingen De IC-recorder werkt niet goed. Stel "LOCK" in op "OFF" in het menu voordat u het bericht wist. Onderdelen en bedieningselementen Voorkant ERASE Schuif de HOLD-schakelaar in de tegengestelde richting van de pijl. De ICrecorder gaat aan en "ACCESS" knippert. De stroom uitschakelen Als u de IC-recorder niet gebruikt, kunt u voorkomen dat de batterijen snel op raken door de stroom uit te schakelen. Tips Wanneer "AVLS" in het menu is ingesteld op "OFF", zult u een pieptoon horen en gaan "AVLS" en "OFF" knipperen. Druk op [ PLAY/STOP·ENTER] om naar het menudisplay terug te keren. Als u gedurende een bepaalde tijd bestanden met een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) afspeelt op een hoger niveau dan opgegeven bij AVLS, verschijnt het volgende bericht en wordt het "AVLS"menu automatisch op "ON" ingesteld. 3 Druk nogmaals op [ERASE]. "ERASE" verschijnt in het display en het geselecteerde bericht wordt gewist. Als een bericht wordt gewist, schuiven de resterende berichten op en worden deze opnieuw genummerd zodat er geen ruimte tussen de berichten ontstaat. Resterende geheugenaanduiding Geeft de resterende geheugenaanduiding weer en neemt balk voor balk af tijdens het opnemen. Het geheugen is bijna vol. Knipperen Wissen annuleren 1 Druk op [ (stoppen)] vóór stap 3 van "Een bericht selecteren en wissen". Ingebouwde microfoon (microfoon)-aansluiting* We raden aan om de IC-recorder uit te schakelen wanneer u hem lange tijd niet gaat gebruiken. Wanneer 10 minuten verstrijken nadat u de IC-recorder hebt ingeschakeld zonder er iets mee te doen, wordt het display automatisch uitgeschakeld. (Druk op een willekeurige toets om het display weer te geven. ) Opmerkingen Wanneer u de ingebouwde luidspreker gebruikt of een bericht opneemt, werkt de AVLS-functie niet. Als de resterende opnameduur 10 minuten bereikt, knippert de laatste balk van de aanduiding. Indien de displaystand resterende opnametijd is geselecteerd, dan zal de resterende opnametijdweergave ook knipperen als de resterende tijd 1 minuut bereikt. Het display zal automatisch Een deel van een bericht wissen Splits het bericht eerst in twee berichten, en voer vervolgens dezelfde stappen vanaf het begin uit. De menufunctie Instellingen in het menu opgeven 1 Houd [ (map)/MENU] ingedrukt om naar de menustand te gaan. Het venster met de menustand wordt weergegeven. BEEP Hiermee kunt u een pieptoon instellen. ON*: Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat een bewerking is uitgevoerd of dat zich een fout heeft voorgedaan. OFF: Er wordt geen pieptoon weergegeven. Tip U kunt het huidige opgenomen bericht splitsen tijdens een opnamepauze. Opmerkingen Opmerking De pieptoon van het alarm en AVLS gaat af, zelfs als u "BEEP" uitschakelt door in het menu "OFF" te selecteren. ON*: Tijdens het opnemen of afspelen gaat de werkingsaanduiding branden of knipperen. OFF: De werkingsaanduiding brandt of knippert niet, zelfs niet tijdens een bewerking. ON: Om het alarm in te stellen selecteert u "ON" en stelt u de datum, het tijdstip of de dag van de week in of kiest u "DAILY" voor het afspelen. B-PLAY*: Het geselecteerde bericcht bericht wordt afgespeeld na het alarm als de alarmtijd aanbreekt. PLAY: Alleen het geselecteerde bericht wordt afgespeeld als de alarmtijd aanbreekt. OFF*: De alarminstelling is geannuleerd. Wanneer u een bericht in tweeën splitst, kunnen op het punt van de splitsing het einde van het eerste bericht en het begin van het tweede bericht elkaar overlappen. [. . . ] Deze functie is handig als u een bepaald punt in een lange opname zoekt. Wanneer u op [+] of [­] drukt, wordt een bericht vooruit- of teruggespoeld. OFF*: Als een bericht is afgespeeld, stopt de IC-recorder bij het begin van het volgende bericht. DISPLAY ELAPSE*: Tijdens het opnemen, de opnameduur van het huidige bericht Tijdens het afspelen, de verstreken afspeeltijd van een bericht REMAIN: Tijdens het opnemen of na het stoppen, de beschikbare opnametijd Tijdens het afspelen, de resterende tijd van een bericht REC DATE: Opnamedatum REC TIME: Opnametijd SET DATE Hiermee worden achtereenvolgens het jaar, de maand, de dag, de uren en minuten ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICD-BX112

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICD-BX112 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag