Gebruiksaanwijzing SONY ICD-AX412F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICD-AX412F. Wij hopen dat dit SONY ICD-AX412F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICD-AX412F te teleladen.


SONY ICD-AX412F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2245 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICD-AX412F (2280 ko)
   SONY ICD-AX412F (2412 ko)
   SONY ICD-AX412F QUICK START GUIDE (3257 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICD-AX412F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-265-824-41(2) IC Recorder Gebruiksaanwijzing Aan de slag Basisbediening Overige opnamebediening Overige afspeelbediening Bestanden bewerken Luisteren naar de FM-radio De menufunctie Uw computer gebruiken Aanvullende informatie Problemen oplossen ICD-AX412F Voorkom mogelijke gehoorschade door niet gedurende langere tijd naar harde geluidsniveaus te luisteren. WAARSCHUWING Stel de batterijen (accu of geplaatste batterijen) niet lange tijd bloot aan zeer hoge temperaturen, zoals zonlicht of vuur. NOMINAAL STROOMVERBRUIK: 800 mA Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0, 0005 % kwik of 0, 004 % lood bevat. [. . . ] Beep&Play: Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld nadat het alarm afgaat. OFF*: De alarmfunctie wordt geannuleerd. Zie pagina 52 Alarm 58 De menufunctie 91 NL Menu-items AVLS Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) De AVLS (Automatic Volume Limiter System)-functie instellen. ON*: De AVLS-functie die zorgt voor een gemiddeld volume is effectiever wanneer u luistert met de hoofdtelefoon. OFF: De AVLS-functie werkt niet en het geluid wordt op het oorspronkelijke volume weergegeven. Wanneer u de functie instelt op "OFF", wordt het bericht "Advise to not listen at high VOL" weergegeven met een pieptoon. Druk op N PLAY/STOP·ENTER om terug te keren naar het venster van de menustand. Zie pagina 12 P Opmerkingen · Wanneer u de functie uitschakelt, moet u erop letten dat u niet luistert met een te hoog volume. · Wanneer u gedurende de opgegeven periode naar het geluid luistert met de hoofdtelefoon, wordt de AVLSfunctie automatisch ingeschakeld, zelfs als u "AVLS" instelt op "OFF" in het menu. · Als u het volume instelt op een niveaus dat het opgegeven AVLS-niveau overschrijdt, wordt het volume ingesteld op een meer gemiddeld volumeniveau wanneer u de ICrecorder uitschakelt. Protect Het geselecteerde bestand beveiligen om te voorkomen dat het bestand wordt gewist, gesplitst of verplaatst. 75 92 NL Menu-items Divide Divide Current Position Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) Een bestand in twee delen splitsen. NO: Splitsen wordt niet uitgevoerd. Zie pagina 71 Divide All Track Een bestand wordt gesplitst bij alle trackmarkeringen. Move & Move File Copy Het geselecteerde bestand verplaatsen naar de geselecteerde map. Selecteer het te verplaatsen bestand en ga vervolgens naar het menuvenster om een bestand te verplaatsen. Het geselecteerde bestand kopiëren uit het interne geheugen naar de gewenste map op een geheugenkaart, of van een geheugenkaart naar de gewenste map in het interne geheugen. Selecteer het te kopiëren bestand en ga vervolgens naar het menuvenster om een bestand te kopiëren. NO: De trackmarkering wordt niet verwijderd. 72 62 De menufunctie File Copy 63 Delete Erase Track Mark 68 Erase All Track Alle trackmarkeringen verwijderen uit het geselecteerde Marks bestand. NO: Alle trackmarkeringen worden niet verwijderd. 69 93 NL Menu-items Delete Erase All Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) Alle bestanden in de geselecteerde map worden verwijderd. Druk op FOLDER (map) om terug te keren naar het selectievenster voor mappen voordat u alle bestanden wist en selecteer een map waarin alle bestanden moeten worden gewist. Het geheugen selecteren waarin u een bestand wilt opslaan, of dat het bestand bevat dat u wilt afspelen, bewerken of kopiëren. Built-In Memory*: Het interne geheugen van de IC-recorder is geselecteerd. Memory Card: De geheugenkaart die is geplaatst in de geheugenkaartsleuf wordt geselecteerd. Zie pagina 65 Select Memory 45 P Opmerking Wanneer er geen geheugenkaart in de IC-recorder is geplaatst, wordt het interne geheugen automatisch geselecteerd. 77 80 94 NL Menu-items DX/LOCAL Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) Ontvangstgevoeligheid instellen tijdens het luisteren naar de FM-radio. [. . . ] · Het totaal op de teller (verstreken opnameduur) en de resterende opnameduur is mogelijk minder dan de maximale opnameduur van de IC-recorder. · Als u MP3-bestanden hebt overgedragen met uw computer, worden de bestanden vanwege de systeembeperkingen mogelijk niet in dezelfde volgorde overgedragen. Als u MP3-bestanden een voor een overdraagt van uw computer naar de IC-recorder, kunt u de MP3-bestanden in de volgorde van overdracht weergeven en afspelen. · Het bestand dat wordt opgenomen, heeft de maximumbestandsgrootte bereikt (500 MB). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICD-AX412F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICD-AX412F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag