Gebruiksaanwijzing SONY HVL-F43AM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HVL-F43AM. Wij hopen dat dit SONY HVL-F43AM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HVL-F43AM te teleladen.


SONY HVL-F43AM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10040 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY HVL-F43AM (1671 ko)
   SONY HVL-F43AM (3337 ko)
   SONY HVL-F43AM DATASHEET (184 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HVL-F43AM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] È possibile verificare la presenza di ombre sul soggetto prima di scattare una foto utilizzando il flash di prova (flash di anteprima). Drücken Sie die Taste für LCD-Beleuchtung bei beleuchtetem LCD-Bildschirm erneut, um die Beleuchtung auszuschalten. Stellen Sie die Blende entsprechend der angezeigten Entfernung auf die Aufnahmeentfernung ein. Drücken Sie die Taste Fn, um die Einstellung abzuschließen. [. . . ] Als tijdens het fotograferen met handmatige flits de sterkte is ingesteld op 1/1, flitst de flitser op volledige sterkte. Het bereik van de sterkte (bijvoorbeeld 1/1t 1/2) komt overeen met het bereik van het diafragma (bijvoorbeeld F4 t 5, 6). De indicatie van het flitsbereik van de toets TEST (knippert groen) werkt niet nadat een foto met handmatige flits is gemaakt. Met hogesnelheidsync worden de beperkingen van de X-sync flitssluitertijd opgeheven en wordt het mogelijk om de flitser te gebruiken in combinatie met het volledige sluitertijdbereik van de camera. Met het grotere te selecteren diafragmabereik wordt flitsfotografie met een groot diafragma mogelijk. Hierbij blijft de achtergrond onscherp en wordt het onderwerp op de voorgrond benadrukt. Zelfs wanneer u in de A- of M-modus met een grote f-stop fotografeert terwijl de achtergrond zeer helder is en de opname normaal overbelicht zou zijn, kunt u de belichting aanpassen door de hogesnelheidsluiter te gebruiken. Zie voor meer informatie over het uitzetten van de HSS-instelling, zie "Aangepaste instellingen" (pagina 63). Flitsfotografie wordt meestal geassocieerd met een kortste sluitertijd die ook wel wordt aangeduid als de X-sync flitssluitertijd. Deze beperking is niet van toepassing op camera's die zijn ontworpen voor hogesnelheidsyncfotografie (HSS), omdat hiermee flitsfotografie mogelijk is met de kortste sluitertijd van de camera. De flitser wordt een aantal keren geactiveerd terwijl de sluiter openstaat (meervoudig flitsen). Met meervoudig flitsen kunt u beweging van het onderwerp op een foto vastleggen voor latere analyse. De camera moet op de M-modus worden ingesteld om meervoudig te kunnen flitsen. In andere modi dan de M-modus van de camera, kan mogelijk een juiste belichting niet worden verkregen. Met de aangepaste instellingen van deze flitser kunt u fotograferen met handmatige flits inschakelen in andere modi dan de M-modus van uw camera. Druk op de Fn-toets om [Hz] te laten knipperen en druk dan op de f of F-toets om de flitsfreqentie te kiezen. Druk op de Fn-toets om [TIMES] te laten knipperen en druk dan op de f of F-toets om het aantal keren flitsen te kiezen. Wanneer "--" is geselecteerd, wordt doorgegaan met flitsen op de ingestelde frequentie terwijl de sluiter open is. Druk op de Fn-toets om het sterktelampje te laten knipperen en druk dan op de f of F-toets om de in te stellen sterkte te kiezen. 1/8 t 1/16 t 1/32 t 1/64 t 1/128 · U kunt de sterkte-interval wijzigen zodat de sterkte tot op 13 niveaus kan worden ingesteld. Zie "C09 De sterkte-interval wijzigen" op pagina 68 voor meer informatie. De sluitersnelheid dient minimal gelijk te zijn aan het aantal flitsen (TIME) gedeeld door de flitsfrequentie (Hz). [. . . ] Gebruik de flitser niet vlakbij andere mensen wanneer u tijdens indirect flitsen de flitslamp draait. Bij het draaien van de flitslamp, dient u erop te letten dat uw vingers niet vast komen te zitten in het draaiende gedeelte. Zorg dat de flitser niet in aanraking komt met water of zand wanneer u deze bijvoorbeel aan de kust gebruikt. Wanneer u de deksel van de batterijhouder sluit, dient u deze stevig in te drukken terwijl u deze geheel dichtschuift. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HVL-F43AM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HVL-F43AM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag