Gebruiksaanwijzing SONY HVL-F20S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HVL-F20S. Wij hopen dat dit SONY HVL-F20S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HVL-F20S te teleladen.


SONY HVL-F20S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (422 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY HVL-F20S QUICK START GUIDE (2842 ko)
   SONY HVL-F20S (423 ko)
   SONY HVL-F20S DATASHEET (169 ko)
   SONY HVL-F20S QUICK START GUIDE (2859 ko)
   SONY HVL-F20S DO NOT CARRY THE CAMERA IN A BAG ETC. WITH THIS UNIT ATTACHED€ (107 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HVL-F20S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wrijf eventuele vlekken af met een doek dat licht bevochtigd is met een mild reinigingsmiddel, en veeg het apparaat schoon met een droge zachte doek. Gebruik nooit sterke oplosmiddelen als tinner of benzine, omdat deze middelen de afwerkingslaag beschadigen. als de connector van dit apparaat vuil is , dient u het af te vegen met een wattenstokje. [. . . ] Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Als u rechtstreeks op een voorwerp flitst dat vlak voor een muur staat, verschijnen er harde schaduwen op de muur (zie afbeelding -). Wanneer u opnames maakt in een ruimte met een laag plafond, kunt u deze schaduwen verzachten door de BOUNCE-schakelaar op [BOUNCE] te zetten zodat de flitsbuis van dit apparaat naar boven wordt gelift en het plafond belicht. Licht reflecteert vanaf het plafond en verlicht het voorwerp om een zacht beeld te maken (zie afbeelding -). Bij buitenopnamen dient u de BOUNCE-schakelaar in te stellen op [DIRECT] voordat u het apparaat gebruikt. BOUNCE: De flitsbuis is ingesteld op 75 graden naar boven (indirecte flits) DIRECT: De flitsbuis is ingesteld op 0 graden (rechtstreekse flits) Brandpuntsbereik: Gelijk aan de 16 mm (gelijk aan brandpuntsbereik van 35 mm: 24 mm) Brandpuntsbereik: Gelijk aan de 35 mm (gelijk aan brandpuntsbereik van 35 mm: 50 mm) Brandpuntsbereik: Gelijk aan de 12 mm (gelijk aan brandpuntsbereik van 35 mm: 18 mm) Draai de BOUNCE-schakelaar in de gewenste positie (zie afbeelding -1). Draai stevig aan de BOUNCE-schakelaar totdat het -teken geheel gelijk is aan het gewenste positie. Het plafond of de muur die het flitslicht reflecteert, dient wit of erg flets van kleur te zijn. Als een opname onderbelicht is (de opname ziet er donker uit), ga dan dichter bij het voorwerp staan, verhoog dan de ISO-gevoeligheid of open de lensopening meer. Kennisgeving voor klanten in de landen waar EUrichtlijnen van toepassing zijn Voor kwesties met betrekking tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke service- en garantiedocumenten gebruiken. Plaats dit apparaat niet op een van de volgende locaties, ongeacht of dit apparaat in gebruik is of in opslag. Plaatsing van dit apparaat waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, zoals op dashboards of in de buurt van een verwarming kan het apparaat doen vervormen of leiden tot storing. Plaatsen met overmatige trilling Plaatsen met sterke elektromagnetische velden Plaatsen met overmatige aanwezigheid van zand Op plaatsen zoals aan de kust of overige zanderige gebieden of waar stofwolken voorkomen moet dit apparaat daartegen beschermd worden. De warmte van de flitsuitstoot kan ervoor zorgen dat vuil op het flitsoppervlak leidt tot verkleuring of op het flitsoppervlak blijft plakken wat resulteert in onvoldoende lichtuitstoot. Als bij een buitenopname het voorwerp te ver weg van de camera is om door de flits vanaf dit apparaat bereikt te kunnen worden (het voorwerp bevindt zich buiten het flitsbereik), zet de TELE-schakelaar van dit apparaat dan in de [TELE-positie] (zie afbeelding ). [. . . ] De flitser gaat aan en uit door de flitsbuis van dit apparaat omhoog of omlaag te brengen. TELE-schakelaar met [TELE-positie] waarmee de flitser verder kan reiken. U kunt op ongeveer 5 meter afstand een opname met voldoende belichting van een voorwerp maken (ISO100, F4). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HVL-F20S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HVL-F20S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag