Gebruiksaanwijzing SONY HTCT260

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HTCT260. Wij hopen dat dit SONY HTCT260 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HTCT260 te teleladen.


SONY HTCT260 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1374 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HTCT260

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HDMI 27 Campo acústico 25 Colocación del sistema 16 Conexión de un cable digital óptico 14 reproductor de DVD 15 televisor 14 R Restablecer 32 S Sistema inalámbrico 18 SW LVL 26 SYNC 27 T TREBLE 26 TV AUDIO 27 D DRC 26 DUAL 27 V VERSION 28 VOL 10 E EFFECT 27 I Instalación 16 IR REP 28 L LINK 29 36ES Información complementaria 37ES WAARSCHUWING Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast. Om het risico op brand te voorkomen, zorgt u dat de ventilatieopening van het apparaat niet wordt afgedekt met kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. Om het risico op een elektrische schok of brand te voorkomen, zorgt u dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan vloeistoffen. Plaats dus geen objecten gevuld met vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat. [. . . ] 2 18NL Bedieningen en functies De functie Controle voor HDMI gebruiken Door de functie Controle voor HDMI (CTRL, pagina 27) te activeren en een apparaat te verbinden dat compatibel is met de functie Controle voor HDMI via een HDMI-kabel, wordt de bediening aanzienlijk met gebruik van de volgende functies vereenvoudigd. Bedieningen en functies Het systeem bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening 1 2 Schakel het systeem in. Druk op  als u de bron van het inkomende signaal op het display op het voorpaneel van de Sound Bar wilt weergeven. Bron van het Af te spelen inkomende apparatuur signaal HDMI Apparaat verbonden met de HDMI INaansluiting TV aangesloten op de HDMI TV OUT (ARC)aansluiting TV of andere apparatuur aangesloten op de OPTICAL INaansluiting TV of andere apparatuur aangesloten op de ANALOG INaansluiting BLUETOOTH-apparaat verbonden Systeem uitschakelen Wanneer u het TV-toestel uitschakelt met de Aan/Uit-knop op de afstandsbediening van het TV-toestel, worden het systeem en de aangesloten apparatuur automatisch uitgeschakeld. TV(HDMI) Geluidscontrole van het systeem Indien u het systeem inschakelt terwijl u TV-kijkt, wordt het TV-geluid automatisch via de luidsprekers van het systeem weergegeven. Het volume van het systeem wordt geregeld wanneer u het volume van het TV-toestel verandert. Indien het TV-geluid werd weergegeven via de luidsprekers van het systeem toen u het TV-toestel voor het laatst uitschakelde, wordt het systeem automatisch ingeschakeld wanneer u het TV-toestel weer inschakelt en het geluid van het TVtoestel automatisch via de luidsprekers van het systeem weergegeven. oPTICAL ANALOG BT AU 3 Tip Regel het volume door op  +/ te drukken. Ώ Het is mogelijk dat het geluid via de TVluidspreker wordt weergegeven. Zet, als dat het geval is, het volume van de luidspreker van het TV-toestel in de minimumstand. Wordt vervolgd 19NL Audio Return Channel (ARC) Als het TV-toestel geschikt is voor Audio Return Channel (ARC)technologie wordt via een HDMIkabelverbinding ook een digitaal audiosignaal van het TV-toestel naar het systeem gestuurd. U hoeft dus geen aparte audioverbinding tot stand te brengen als u het geluid van het TVtoestel via het systeem wilt beluisteren. Als u een Standard HDMIkabel gebruikt, worden 1080p, Deep Color of 3D-beelden mogelijk niet goed weergegeven. Ώ Wij adviseren u een erkende HDMIkabel of een Sony HDMI-kabel te gebruiken. Ώ Controleer de instelling van de aangesloten apparatuur als het beeld niet goed is of als het geluid van een met een HDMI-kabel aangesloten apparaat niet wordt weergegeven. ) die via een HDMIaansluiting worden verzonden, worden misschien door het aangesloten apparaat onderdrukt. Ώ Het geluid zal misschien worden onderbroken als de bemonsteringsfrequentie of het aantal kanalen van uitgestuurde audiosignalen van het weergegeven apparaat wordt overgeschakeld. Ώ Wanneer het aangesloten apparaat niet geschikt is voor de technologie voor bescherming van auteursrechten (HDCP), kan het beeld of het geluid of kunnen beeld en geluid uit de HDMI TV OUT (ARC)aansluiting vervormd of helemaal niet worden uitgestuurd. Ώ One-Touch Play Bij weergave van een apparaat dat met het systeem is verbonden middels een HDMI-kabel, wordt het aangesloten TV-toestel automatisch ingeschakeld en het ingangssignaal van het systeem naar de vereiste HDMI-ingang geschakeld. Tip  Stel uw TV bijvoorbeeld als volgt in om de functie functie Controle voor HDMI te gebruiken:  Stel de instelling HDMI-koppeling in op aan.  Selecteer "AV-versterker" voor een voorkeurluidspreker , enz. Opmerkingen  De functies hierboven werken mogelijk niet met bepaalde apparaten. [. . . ] ΅ Controleer dat dit systeem niet te ver van het BLUETOOTH-apparaat is en dit systeem geen interferentie ontvangt van een Wi-Fi-netwerk, ander 2, 4 GHz draadloos apparaat of magnetron. ΅ Controleer dat de BLUETOOTHverbinding tussen dit systeem en het BLUETOOTH-apparaat juist is. ΅ Indien een apparaat dat elektromagnetische straling opwekt, bijvoorbeeld een Wi-Finetwerk, ander BLUETOOTHapparaat of een magnetron in de buurt is, moet u dit systeem verder van dergelijke bronnen plaatsen. ΅ Verwijder obstakels tussen dit systeem en het BLUETOOTHapparaat of plaats dit systeem verder van het obstakel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HTCT260

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HTCT260 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag