Gebruiksaanwijzing SONY HT-SS380

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HT-SS380. Wij hopen dat dit SONY HT-SS380 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HT-SS380 te teleladen.


SONY HT-SS380 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1867 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY HT-SS380 QUICK START GUIDE (146 ko)
   SONY HT-SS380 (3814 ko)
   SONY HT-SS380 DATASHEET (330 ko)
   SONY HT-SS380 QUICK SETUP GUIDE (524 ko)
   SONY HT-SS380 QUICK START GUIDE (146 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HT-SS380

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-262-201-41(1) Home Theatre System Gebruiksaanwijzing HT-SS380 ©2011 Sony Corporation WAARSCHUWING Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen. Dek de ventilatieopening van het apparaat niet af met bijvoorbeeld kranten, tafelkleden en gordijnen. Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat. Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast. [. . . ] Druk op PRESET + of PRESET ­ om de zender te selecteren. Elke keer dat u op de toets drukt, kunt u een vooraf ingestelde zender als volgt selecteren: 1 2 3 30 4 29 5 28 . . . Stem af op de zender die u vooraf wilt instellen met behulp van automatisch afstemmen (pagina 30) of handmatig afstemmen (pagina 30). Druk op MEMORY. Er verschijnt een voorinstelnummer op het voorpaneel. 3 U kunt ook SHIFT ingedrukt houden en volgens op de cijfertoetsen drukken om de vooraf ingestelde zender in te voeren. Om af te stemmen op de selectie houdt u SHIFT ingedrukt en drukt u op ENTER. 31NL Namen toekennen aan vooraf ingestelde zenders Opmerking (alleen Europees model) Als u een naam toekent aan een RDS-zender (Radio Data System) en u stemt af op die zender, dan verschijnt de naam van de programmadienst in plaats van de naam die u ingevoerd hebt. 1 2 Druk op TUNER. Stem af op de vooraf ingestelde zender waarvoor u een indexnaam wilt aanmaken (pagina 31). Druk herhaaldelijk op V/v tot "TUNER" verschijnt en druk vervolgens op of b. Druk herhaaldelijk op V/v tot "NAME IN" verschijnt en druk vervolgens op of b. De cursor knippert en u kunt een teken selecteren. RDS-uitzendingen ontvangen (alleen Europees model) Op deze receiver kunt u het Radio Data System (RDS) gebruiken, waarmee radiozenders aanvullende informatie kunnen verzenden samen met het gewone programmasignaal. Deze receiver beschikt over handige RDS-functies, zoals de weergave van de naam van de programmadienst. * * Niet alle FM-zenders hebben een RDS-dienst of een gelijkaardige dienst. Als u de RDS-diensten in uw regio niet goed kent, kunt u de plaatselijke radiozenders raadplegen voor meer informatie. 3 4 5 6 Druk op V/v om een teken te selecteren en druk vervolgens op B/b om de invoerpositie achterwaarts of voorwaarts te verplaatsen. U kunt maximaal 8 tekens invoeren om de zender te benoemen. Tips · U kunt het type van de tekens kiezen door op V/v te drukken. Alfabet (hoofdletters) t Cijfers t Symbolen · Om een spatie in te voeren, drukt u op b zonder dat u een teken selecteert. Selecteer een zender op de FMband via automatisch afstemmen (pagina 30), handmatig afstemmen (pagina 30) of afstemmen op een vooraf ingestelde zender (pagina 31). Als u afstemt op een zender die RDS-diensten aanbiedt, verschijnt de naam van de programmadienst op het voorpaneel. Opmerking Het is mogelijk dat RDS niet goed werkt wanneer de zender waarop u hebt afgestemd het RDS-signaal niet verzendt of wanneer de signaalsterkte zwak is. Als u een verkeerd teken invoert Druk op B/b tot het teken dat u wilt wijzigen, knippert en druk vervolgens op V/v om het gewenste teken te selecteren. Tip Terwijl de naam van een programmadienst wordt weergegeven, kunt u de frequentie controleren door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken (pagina 28). 7 Druk op . De naam die u hebt ingevoerd, is opgeslagen. 32NL Surroundgeluid beluisteren Auto Format Direct-stand (A. F. D. ) Met de Auto Format Direct-stand (A. F. D. ) kunt u naar hifigeluid luisteren en de decoderingsstand voor het luisteren naar 2kanaalsgeluid als multikanaalsgeluid selecteren. Het geluidsveld kiezen Deze receiver kan meerkanaalssurroundgeluid weergeven. U kunt een van de geoptimaliseerde geluidsvelden kiezen uit de voorgeprogrammeerde geluidsvelden van de receiver. . Standard) Het geluid wordt weergegeven zoals het werd opgenomen/gecodeerd, zonder enige surroundeffecten toe te voegen. Deze receiver zal echter een signaal aanmaken met lage frequentie om uit te voeren naar de subwoofer als er geen LFE-signalen zijn. SOUND FIELD +/­ Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/­ om het gewenste geluidsveld te kiezen. U kunt ook SOUND FIELD op de receiver gebruiken. x A. F. D. Multi) Voert linker/rechter 2-kanaalssignalen uit vanaf alle luidsprekers. Surroundgeluid beluisteren Filmstand U kunt van surroundgeluid genieten door een van de voorgeprogrammeerde geluidsvelden van de receiver te selecteren. Ze brengen het opwindende en krachtige bioscoopgeluid bij u thuis. 2-kanaalsgeluidsstand U kunt de uitvoer van geluid overschakelen naar 2-kanaalsgeluid onafhankelijk van de opname-indelingen van de software die u gebruikt, de aangesloten weergaveapparatuur of de geluidsveldinstellingen van de receiver. x HD-D. C. S. (HD Digital Cinema Sound) Deze stand is de nieuwe, innovatieve technologie van Sony voor thuisbioscopen die gebruikmaakt van de nieuwste akoestische en digitale signaalverwerkingstechnologieën. De technologie is gebaseerd op de precieze responsmeetgegevens van een masteringstudio. Met deze stand kunt u thuis genieten van Bluray- en DVD-films, niet enkel met een hoge geluidskwaliteit, maar ook met de beste geluidssfeer, net zoals de geluidstechnicus van de film voor ogen had tijdens het masteren. x 2CH ST. (2-kanaalsstereo) De receiver voert enkel het geluid van de linker/rechter voorluidspreker en de subwoofer uit. Standaard 2-kanaalsstereobronnen worden niet door de geluidsveldverwerking gestuurd en meerkanaalssurroundindelingen worden gereduceerd tot 2 kanalen, behalve LFEsignalen. vervolg 33NL x PLII MV (Pro Logic II Movie) Voert Dolby Pro Logic II Movie-decodering uit. [. . . ] · Vervang de batterijen van de afstandsbediening door nieuwe als deze bijna leeg zijn. · Controleer of u de juiste invoer op de afstandsbediening geselecteerd hebt. RDS werkt niet. * · Zorg ervoor dat u afgestemd bent op een FM-zender die RDS ondersteunt. De gewenste RDS-informatie wordt niet weergegeven. * · De service is mogelijk tijdelijk buiten gebruik is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HT-SS380

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HT-SS380 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag