Gebruiksaanwijzing SONY HT-CT550W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HT-CT550W. Wij hopen dat dit SONY HT-CT550W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HT-CT550W te teleladen.


SONY HT-CT550W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12226 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY HT-CT550W (2531 ko)
   SONY HT-CT550W (7336 ko)
   SONY HT-CT550W DATASHEET (316 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HT-CT550W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Pulse este botón para reducir las fluctuaciones de volumen durante la reproducción de las fuentes de audio o programas (función ADVANCED AUTO VOLUME). Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast. Om brand te voorkomen mogen de verluchtingsopeningen van het toestel niet worden afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen enz. Plaats geen open vlammen zoals van een brandende kaars op het toestel. [. . . ] Het systeem bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening Bron van het Af te spelen apparatuur inkomende signaal Voor videoapparatuur wijzigt u de ingang van het TV-toestel in de HDMIingang die u hebt gekozen in stap 3. Wanneer u apparatuur aansluit die geschikt is voor "BRAVIA" Sync, wordt stap 2 tot 4 automatisch uitgevoerd. Wanneer u apparatuur aansluit die niet geschikt is voor "BRAVIA" Sync, wordt het geluid mogelijk uitgestuurd via de luidspreker van het TV-toestel. Zet, als dat het geval is, het volume van de luidspreker van het TV-toestel in de minimumstand. Geef de bron van het inkomende signaal weer door op het display op het voorpaneel te drukken. Bron van het Af te spelen apparatuur inkomende signaal Naar de radio luisteren U kunt de frequentie van een zender rechtstreeks invoeren met de cijfertoetsen. Als u niet op een zender kunt afstemmen Controleer dat u de juiste frequentie hebt ingevoerd. Als u nog steeds niet kunt afstemmen op de zender, wordt deze frequentie waarschijnlijk niet in uw regio gebruikt. Stel, voordat u op een zender afstemt, het volume af op de minimumstand. Naar vooraf ingestelde radiozenders luisteren Sla eerst radiozenders op in het geheugen van het systeem (zie "Radiozenders programmeren" (pagina 27)). Druk herhaaldelijk op PRESET +/­ als u de vooraf ingestelde zender wilt selecteren. Richt de FM-draadantenne (bijgeleverd) opnieuw, als u de ontvangst wilt verbeteren. Telkens als u op de toets drukt, stemt het systeem af op een vooraf ingestelde zender. U kunt het gewenste vooraf ingestelde nummer selecteren door SHIFT ingedrukt te houden en op de cijfertoetsen te drukken. Vooraf ingestelde zenders een naam geven U kunt vooraf ingestelde zenders een naam geven. Deze namen (bijvoorbeeld "XYZ") verschijnen in het display op het voorpaneel wanneer een zender wordt geselecteerd. U kunt slechts één naam voor een vooraf ingestelde zender invoeren. Luisteren naar radiozenders die niet vooraf zijn ingesteld Gebruik handmatig of automatisch afstemmen in stap 2. Raadpleeg "Naar de radio luisteren" (pagina 26) voor meer informatie over handmatig afstemmen. Het automatisch afstemmen stopt wanneer het systeem op een zender heeft afgestemd. Druk op TUNING +/­ als u het automatisch afstemmen wilt stoppen terwijl het bezig is. U kunt geen naam invoeren voor een vooraf ingestelde zender waarvoor Radio Data System (RDS)-informatie wordt ontvangen (pagina 30). [. . . ] Als u de HDMI-verbinding wijzigt, het netsnoer aansluit/loskoppelt of er is een stroomstoring, herhaalt u de stappen bij ""BRAVIA" Sync voorbereiden" (pagina 19). Wacht, wanneer u het netsnoer vast- of loskoppelt, 15 seconden of langer tot u het systeem bedient. Als u de audio-uitgang van het videoapparaat en het systeem verbindt met een andere kabel dan een HDMI-kabel, zal er misschien geen geluid worden uitgestuurd als gevolg van "BRAVIA" Sync. Stel in dat geval "CTRL HDMI" in op "OFF" (pagina 21) of verbind de audio-uitgang rechtstreeks met het TV-toestel in plaats van met het systeem. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HT-CT550W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HT-CT550W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag