Gebruiksaanwijzing SONY HMZ-T1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HMZ-T1. Wij hopen dat dit SONY HMZ-T1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HMZ-T1 te teleladen.


SONY HMZ-T1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4123 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY HMZ-T1 QUICK START GUIDE (2345 ko)
   SONY HMZ-T1 (1517 ko)
   SONY HMZ-T1 DATASHEET (172 ko)
   SONY HMZ-T1 STARTUP GUIDE (1517 ko)
   SONY HMZ-T1 REFERENCE GUIDE (1517 ko)
   SONY HMZ-T1 QUICK START GUIDE (9091 ko)
   SONY HMZ-T1 HOW TO FIT THE HMZ-T1 PERSONAL 3D VIEWER (5622 ko)
   SONY HMZ-T1 USING THE PLAYSTATION3 (PS3) WITH THIS SYSTEM (547 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HMZ-T1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vóór het eerste gebruik Raadpleeg de "Beknopte gids" voor instructies over het aansluiten van het systeem, dragen van het apparaat en uitvoeren van de begininstellingen. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Auflagen der EMV-Direktive für den Gebrauch von Verbindungskabeln, die kürzer als 3 m sind. Benutzen Sie die Passwortschutzfunktion (Seite 21) dieses Gerätes, um die Benutzung dieses Gerätes von Kindern einzuschränken. [. . . ] De schermen op de head-mounted display worden hieronder beschreven met een uitleg over het controleren van de uitlijning. het weergavegedeelte van de head-mounted display bestaat uit twee kleine schermen , links en rechts. De beelden op elk scherm overlappen elkaar zodat u met uw ogen één enkel beeld waarneemt. Controleer altijd de schermuitlijning vóór gebruik door het controlescherm te raadplegen om er zeker van te zijn dat de schermen goed uitgelijnd zijn. Linkerbeeld Rechterbeeld Beeld waargenomen door beide ogen NL 14 Juiste weergave Voor een juiste weergave verschuift u de lensafstand-afstelknoppen zodanig dat alle drie "I"tekens de horizontale lijn kruisen. Het is acceptabel als de "I"-tekens en de horizontale lijn elkaar kruisen op een andere plaats dan het midden van het scherm. Onjuiste weergave Zelfs als één "I"-teken en de horizontale lijn elkaar niet kruisen, kan de head-mounted display verbogen of beschadigd zijn. Als deze situatie aanhoudt, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer of het plaatselijke, erkende Sony-servicecentrum. NL 15 Systeeminstellingen De instellingenmenu's kunnen op elk moment geopend worden om een groot aantal systeeminstellingen te veranderen, zoals de videobeeldkwaliteit, het audio-uitgangsformaat en het 3D-weergaveformaat. Druk op de v/V toets om het pictogram van het gewenste menu te selecteren en druk daarna op de MENU-toets. Druk op de v/V toets om de gewenste instelling te selecteren en druk daarna op de MENU-toets. Druk op de v/V/b/B toetsen om de instelwaarde naar wens te veranderen en druk daarna op de MENU-toets om de gemaakte verandering vast te leggen. A B C D E Pictogrammen van de menu's Naam van het huidige menu Instellingen op het menu Huidige waarde van elke instelling Beschrijving van de geselecteerde waarde Opmerking • Na 90 seconden zonder activiteit, gaat het instellingenmenu automatisch uit. Tips • Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op de b toets. • Om het instellingenmenu te verlaten, drukt u op de b toets terwijl de kolom met pictogrammen van de menu's actief is. "Unsupported signal" geeft aan dat het ingangssignaal niet compatibel is met het systeem, en "No signal" wordt afgebeeld als geen signalen worden ingevoerd. Lens span adjustment Back Lens span adjustment Hiermee keert u terug naar het vorige menu. Hiermee stelt u de lensafstand van de head-mounted display af op de afstand tussen uw ogen (de afstand tussen de pupillen) voor een optimale kijkervaring. gebruik de lensafstandafstelknoppen op de head-mounted display om af te stellen. Opmerkingen • Als de lensafstand niet goed is afgesteld, kunt u niet genieten van een optimale kijkervaring. • Het volumeniveau kan tijdens het afstellen niet worden veranderd. Voor 3D-content zonder een 3Dformaatidentificatiesignaal Over-Under: Hiermee selecteert u boven-en-onder 3Dcontent, waarbij soortgelijke beelden boven elkaar worden weergegeven. [. . . ] P Mogelijk is de aangesloten AV-versterker (AV-receiver) niet compatibel met de functie "Control for HDMI" van dit systeem. De functie "Control for HDMI" zal in dat geval niet correct werken. P Het kan onmogelijk zijn om het aangesloten apparaat te bedienen met behulp van de toetsen op de head-mounted display onmiddellijk na het inschakelen van het systeem, of onmiddellijk na het inschakelen van de instelling "Control for HDMI" in het menu "General Setup". p Controleer of in het menu "General Setup" de instelling "Control for HDMI" is ingesteld op "On" (bladzijde 22). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HMZ-T1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HMZ-T1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag