Gebruiksaanwijzing SONY HANDYCAM HDR-UX7 AVCHD COMPATIBILITY NOTES & COMPUTER USAGE NOTES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HANDYCAM HDR-UX7. Wij hopen dat dit SONY HANDYCAM HDR-UX7 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HANDYCAM HDR-UX7 te teleladen.


SONY HANDYCAM HDR-UX7 AVCHD COMPATIBILITY NOTES & COMPUTER USAGE NOTES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1937 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY HDR-UX7 (7928 ko)
   SONY HDR-UX7 (7928 ko)
   SONY HDR-UX7 annexe 1 (7806 ko)
   SONY HANDYCAM HDR-UX7 DATASHEET (498 ko)
   SONY HDR-UX7 PRODUCT BROCHURE (633 ko)
   SONY HANDYCAM HDR-UX7 HOW TO TAKE GREAT VACATION VIDEO. (127 ko)
   SONY HANDYCAM HDR-UX7 HOW TO SHOOT A GREAT WEDDING VIDEO. (121 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HANDYCAM HDR-UX7AVCHD COMPATIBILITY NOTES & COMPUTER USAGE NOTES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mogelijk worden kosten aangerekend en worden creditcardgegevens gevraagd voor abonnementen op on line services. Mogelijk zijn voor financiële diensten voorafgaande regelingen met deelnemende financiële instellingen vereist. Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming. Gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker Deze gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Sony Corporation (hierna Sony genoemd), een vennootschap naar Japans recht en de fabrikant van uw Sony-computersysteem (de SONY-HARDWARE). Lees deze gebruiksrechtovereenkomst aandachtig vóór u de software die samen met deze gebruiksrechtovereenkomst wordt verdeeld (de SONYSOFTWARE) installeert of gebruikt. [. . . ] Om Smart Capture af te sluiten, klikt u op U kunt videoclips opnemen in de volgende indelingen: Niet-gecomprimeerd: - Video 160 x 120, 24 bits, max. - Audio PCM, 11, 025 kHz, 16 bits, mono Gecomprimeerd: - Video MPEG1 160 x 112, maximum 30 frames/sec. ). - Audio MPEG1, 44, 1 kHz (effectief maximum gelijk aan 11, 025 kHz), mono. Er kunnen 'hiaten' zijn als een snel bewegend object wordt weergegeven. Dit is echter geen storing. Gebruik van Smart Capture Software op uw Sony notebook nN 17 Videoclips verzenden via e-mail Als u een videoclip opneemt in een formaat met een lage resolutie, blijft de grootte beperkt en kunt u de clip verzenden via e-mail. Om een videoclip te verzenden via e-mail, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 4 5 6 Klik op de knop Start op de taakbalk van Windows®. Als de compressie klaar is, verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u het bestand wilt toevoegen aan uw e-mailbericht. Antwoord bevestigend en verzend het e-mailbericht. 7 Uw notebook aanpassen Software op uw Sony notebook nN 18 Uw notebook aanpassen De volgende delen beschrijven bondig hoe u de belangrijkste instellingen van uw notebook kunt wijzigen. U leert onder meer hoe u uw modem voorbereidt voor gebruik, hoe u het uitzicht van de software en hulpprogramma's van Sony kunt aanpassen, hoe u deze software gebruikt, . . . . Uw modem configureren Vóór u de interne modem kunt beginnen gebruiken of telkens wanneer u uw modem gebruikt in het buitenland, controleert u of het land van de actieve locatie dat is gedefinieerd in het dialoogvenster Phone and Modem Options overeenstemt met het land waarin u zich bevindt. Om de modem te configureren, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 Klik op de knop Start in de taakbalk van Windows en klik achtereenvolgens op Settings en Control Panel. Als meer dan één locatie beschikbaar is, dubbelklikt u op de gemarkeerde locatie. U kunt een energiebeheerprofiel selecteren in het menu of in het snelmenu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop op dit pictogram klikt. Om de PowerPanel-werkbalk weer te geven, gaat u als volgt te werk: Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk (onderaan op het scherm). U kunt deze werkbalk wijzigen in een zwevende werkbalk door de werkbalk te slepen en neer te zetten op het bureaublad. Uw notebook aanpassen Software op uw Sony notebook nN 23 3 4 Klik op het eerste item in de werkbalk om het menu Profile te openen. De overeenkomstige energiebeheerinstelling wordt geactiveerd. Als u de batterij gebruikt als stroombron, selecteert het systeem standaard het energiebeheerprofiel Maximum Battery Life. Als u een ander energiebeheerprofiel selecteert terwijl de notebook op de batterijstroom werkt, wordt hetzelfde profiel automatisch geselecteerd als u de volgende keer op de batterijstroom werkt. Uw notebook aanpassen Software op uw Sony notebook nN 24 Energiebeheerprofielen activeren PowerPanel laat u kiezen uit verschillende vooraf gedefinieerde energiebeheerprofielen. Elk profiel bestaat uit een groep specifieke energiebeheerinstellingen die zijn ontworpen voor welbepaalde energiebeheerdoelstellingen, gaande van maximaal energiebeheer tot geen energiebeheer. Belangrijkste vooraf ingestelde profielen Pictogram Beschrijving Maximum Battery Life ­ Biedt energiebesparende functies om de batterij zo weinig mogelijk te belasten en goede prestaties te verzekeren. Dit profiel reduceert de helderheid van het scherm en activeert de stand-by-modus na een vooraf ingestelde tijdspanne. Maximum Performance ­ Biedt de beste systeemprestaties en bespaart toch energie. AC Power ­ De energiebeheertoestand als de notebook op de netstroom werkt. PowerPanel laadt automatisch dit profiel, tenzij u deze functie uitschakelt. [. . . ] Afhankelijk van de geselecteerde optie maakt het herstelproces 1 of 2 partities op de harde schijf. Wacht tot de nieuwe partities zijn gemaakt en de notebook opnieuw opstart. Na het herstelproces moet u de herstel-CD-ROM verwijderen uit het CD-ROM-station. 3 4 5 6 7 8 Gebruik van de herstel-CD-ROM's Software op uw Sony notebook nN 37 9 Druk op een willekeurige toets om de notebook opnieuw op te starten. !Deze optie verwijdert alle bestaande gegevens, zowel op station C: als station D: vóór het herstellen van het systeem begint. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HANDYCAM HDR-UX7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HANDYCAM HDR-UX7 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag