Gebruiksaanwijzing SONY HDR-TD30V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HDR-TD30V. Wij hopen dat dit SONY HDR-TD30V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HDR-TD30V te teleladen.


SONY HDR-TD30V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8061 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY HDR-TD30V (3871 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HDR-TD30V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Extra informatie over dit product en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze website voor klantenondersteuning. Ώ  Berühren Sie die Richtung auf der Landkarte, in die geblättert werden soll. 3 4 DE Starten Sie am Camcorder die Wiedergabe und am Aufnahmegerät die Aufnahme. Die Gesamtzahl an Filmszenen oder Fotos übersteigt die Aufnahmekapazität des Camcorders (S. [. . . ] Werking De software "PlayMemories Home" op de computer installeren 1 Ga op uw computer met een internetbrowser naar de volgende downloadsite en klik op [Installeren]  [Uitvoeren]. Ώ 2 Wanneer de instructies op het scherm verschijnen waarin u wordt gevraagd de camcorder aan te sluiten op een computer, sluit u de camcorder aan op uw computer met behulp van de ingebouwde kabel. Films en foto’s opslaan op een computer is niet gegarandeerd bij een upgrade van het besturingssysteem of in een multi-bootomgeving. ingebouwde USB-kabel  Wanneer de installatie is voltooid , wordt "PlayMemories Home" gestart. Ώ 45 NL Opmerkingen bij de installatie    Als de software "PlayMemories Home" al op uw computer is geïnstalleerd, sluit u de camcorder aan op uw computer. Dan zijn de functies beschikbaar die met deze camcorder kunnen worden gebruikt. als de software "PMB (Picture Motion Browser)" al op uw computer is geïnstalleerd , wordt deze overschreven door de software "PlayMemories Home". In dit geval kunt u bepaalde functies die beschikbaar waren in "PMB" in deze software "PlayMemories Home" niet gebruiken. Ώ Beelden kunnen niet worden opgeslagen op sommige discs, afhankelijk van de opnamestand. Films opgenomen in [3D], ] of [Hoogste kwalitt ] [50p-kwaliteit kunnen alleen worden opgeslagen op een Blu-ray-disc. De camcorder splitst automatisch een beeldbestand van meer dan 2 GB en slaat de delen op als aparte bestanden. Alle beeldbestanden kunnen als aparte bestanden op een computer verschijnen, maar worden toch correct verwerkt door de importfunctie en de afspeelfunctie van de camcorder of de software "PlayMemories Home". Uw camcorder loskoppelen van de computer 1 Klik op het pictogram rechts onderaan op het bureaublad van de computer  [USB-apparaat voor massaopslag veilig verwijderen]. Op Opmerkingen Gebruik de software "PlayMemories Home" om vanaf de computer toegang te krijgen tot de camcorder. Een goede werking is niet gegarandeerd indien u gegevens op de camcorder bewerkt met andere software dan "PlayMemories Home" of als u bestanden en mappen rechtstreeks vanaf een computer bewerkt.  46 NL De software "PlayMemories Home" starten 1 Dubbelklik op het pictogram "PlayMemories Home" op het computerscherm. Ώ Wanneer u Windows 8 gebruikt, selecteert u het pictogram "PlayMemories Home" vanaf het startscherm. 2 Dubbelklik op de snelkoppeling "PlayMemories Home help-gids" op het computerscherm als u wilt zien hoe "PlayMemories Home" werkt. Films en foto’s opslaan op een computer    Wanneer u Windows 8 gebruikt, selecteert u [PlayMemories Home help-gids] in het menu Help van "PlayMemories Home". 47 NL Beelden opslaan met externe apparatuur Een disc van standaardbeeldkwaliteit (STD) aanmaken met een recorder  2 Sluit uw camcorder aan op een discrecorder met behulp van een A/V-verbindingskabel (afzonderlijk verkrijgbaar). Ώ Opmerkingen Voor deze bewerking moet de camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde netspanningsadapter (p. A/V Raansluiting Sluit uw camcorder aan op een discrecorder met behulp van een A/V-verbindingskabel (afzonderlijk verkrijgbaar). [. . . ] U mag alleen permanent al uw rechten krachtens deze LICENTIE overdragen als onderdeel van een verkoop of overdracht van het PRODUCT, mits u geen kopieën van de SOFTWARE behoudt, de gehele SOFTWARE (inclusief alle kopieën (alleen indien toegestaan te kopiëren krachtens de paragraaf "Beperking ten aanzien van het omkeren van de ontwikkeling, decompileren en disassembleren" hierboven), samenstellende componenten, de media en geprinte materialen, alle versies en eventuele upgrades van de SOFTWARE en deze LICENTIE) overdraagt, en de ontvanger instemt met de voorwaarden en condities van deze LICENTIE. Met behoud van eventuele andere rechten mag SONY deze LICENTIE beëindigen als u nalaat te voldoen aan de voorwaarden en condities van deze LICENTIE. In een dergelijk geval moet u stoppen met het gebruiken van de SOFTWARE en alle samenstellende delen ervan. De bepalingen van de paragrafen van deze LICENTIE "AUTEURSRECHT", "ZEER RISICOVOLLE ACTIVITEITEN", "UITSLUITING VAN GARANTIE OP SOFTWARE", "BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID", "VERBOD OP EXPORT", "DEELBAARHEID" en "GELDENDE WETGEVING EN JURISDICTIE", de paragraaf "Vertrouwelijkheid" en deze paragraaf zullen van kracht blijven na het verstrijken of het beëindigen van deze LICENTIE. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HDR-TD30V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HDR-TD30V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag