Gebruiksaanwijzing SONY HDR-PJ780VE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HDR-PJ780VE. Wij hopen dat dit SONY HDR-PJ780VE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HDR-PJ780VE te teleladen.


SONY HDR-PJ780VE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9508 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY HDR-PJ780VE (3529 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HDR-PJ780VE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Extra informatie over dit product en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze website voor klantenondersteuning. Dieses Produkt wurde geprüft und erfüllt die Auflagen der EMV-Vorschriften für den Gebrauch von Verbindungskabeln, die kürzer als 3 m sind. entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte) Das Symbol auf dem Produkt oder seiner DE Verpackung weist darauf hin , dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist , sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. [. . . ] Geavanceerde bediening Genieten van 5, 1-kanaals surround-sound Standaard kunt u opnemen met Dolby Digital 5, 1-kanaals surround-sound met de ingebouwde microfoon. U kunt naar realistisch geluid luisteren wanneer u een film afspeelt op apparaten die 5, 1-kanaals surround-sound ondersteunen. signaalverloop 1 Stel de ingangskiezer van de TV in op de gebruikte aansluiting. 33 NL Als de TV mono is (als de TV slechts één audio-ingang heeft) Sluit de gele stekker van een A/Vkabel (afzonderlijk verkrijgbaar) aan op de video-ingang en sluit de witte stekker (linkerkanaal) of rode stekker (rechterkanaal) aan op de audio-ingang van de TV of videorecorder. Gebruik van de ingebouwde projector U kunt een vlak oppervlak zoals een muur, als scherm gebruiken als u opgenomen beelden wilt bekijken met de ingebouwde projector. Aansluiting van uw TV via een videorecorder Sluit uw camcorder aan op de LINE IN-ingang van de videorecorder, met behulp van een A/V-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar). zet de ingangskiezer van de videorecorder op LINE (VIDEO 1 , VIDEO 2 , enzovoort). ΅  1 Richt de projectorlens op een oppervlak, zoals een muur, en druk vervolgens op PROJECTOR. De beeldverhouding instellen die door de TV wordt ondersteund: [Type TV] (p. 49) 2 3 Over "Photo TV HD" Deze camcorder is geschikt voor "Photo TV HD". "Photo TV HD" zorgt voor een ultrascherpe weergave van subtiele structuren en kleuren, zoals bij een foto. Wanneer u de voor Photo TV HD geschikte apparatuur van Sony aansluit met een HDMI-kabel*, kunt u genieten van de weergave van foto’s in adembenemende HD-kwaliteit. Ώ Dit scherm verschijnt als u de ingebouwde projector voor het eerst gebruikt nadat de camcorder is ingeschakeld. 34 NL 4 Pas de scherpstelling van het geprojecteerde beeld aan met de PROJECTOR FOCUS-knop. De projector gebruiken voor uw computer of smartphone PROJECTOR FOCUS-knop   Het geprojecteerde beeld wordt groter als de afstand tussen uw camcorder en het reflecterende oppervlak toeneemt. U kunt het beste de camcorder neerzetten op een afstand van ongeveer 0, 5 m of meer van het oppervlak waarop de beelden worden geprojecteerd. Geavanceerde bediening HDMI-kabel (bijgeleverd) 5 Bij het afspelen van beelden verplaatst u met behulp van de motorzoomknop het selectiekader dat op het LCDscherm verschijnt en drukt u vervolgens op de PHOTO-knop. Motorzoomknop  Signaalverloop Sluit de PROJECTOR IN-aansluiting van de camcorder aan op een HDMI-uitgang van het andere apparaat via de HDMI-kabel (bijgeleverd) en selecteer vervolgens [Beeld van extern apparaat] in stap 2. Als de aansluiting van het aangesloten apparaat niet compatibel is met de HDMIkabel (bijgeleverd), gebruikt u een HDMIstekkeradapter (afzonderlijk verkrijgbaar). U kunt de PROJECTOR FOCUS-knop alleen bedienen terwijl beelden worden geprojecteerd. Opmerkingen Het LCD-scherm wordt uitgeschakeld als er een beeld wordt geprojecteerd. Let op de volgende handelingen of situaties wanneer u de projector gebruikt. [. . . ] Alle rechten die niet specifiek worden verleend krachtens deze LICENTIE zijn voorbehouden aan SONY of licentiehouders van SONY. Aard dan ook en SONY, gelieerde bedrijven en hun respectievelijke leveranciers en licentiehouders van SONY (in deze paragraaf zullen SONY, gelieerde bedrijven, hun respectievelijke leveranciers en licentiehouders van SONY collectief "SONY" worden genoemd) WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN CONDITIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, DIE VOORTKOMEN UIT WETGEVING OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET UITSLUITEND, DE IMPLICIETE GARANTIES EN CONDITIES VAN KWALITEIT, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U begrijpt uitdrukkelijk dat de gegevens in de SOFTWARE onnauwkeurige of onvolledige informatie kunnen bevatten, als gevolg van het verstrijken van tijd, wijzigende omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard van het verzamelen van allesomvattende geografische gegevens, die alle kunnen leiden tot onjuiste resultaten. ZEER RISICOVOLLE ACTIVITEITEN De SOFTWARE is niet foutproef en is niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld voor gebruik in risicovolle omgevingen waarin faalveilige prestaties worden vereist, zoals bij de bedrijfsvoering in nucleaire voorzieningen, navigatie van vliegverkeer of communicatiesystemen, luchtverkeersleiding, apparatuur voor directe ondersteuning van leven of wapensystemen, waarin het falen van de SOFTWARE zou kunnen leiden tot ongevallen met dodelijke afloop, persoonlijk letsel of ernstige fysieke schade of milieuschade ("Zeer Risicovolle Activiteiten"). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HDR-PJ780VE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HDR-PJ780VE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag