Gebruiksaanwijzing SONY HDR-PJ660VE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HDR-PJ660VE. Wij hopen dat dit SONY HDR-PJ660VE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HDR-PJ660VE te teleladen.


SONY HDR-PJ660VE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8030 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HDR-PJ660VE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor automatisch scannen Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  tot "AUTO" wordt afgebeeld, en druk daarna op TUNING+/TUNING . Home Audio System Gebruiksaanwijzing Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CDnorm (Compact Disc). Onlangs hebben platenmaastschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld. [. . . ] Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Bij verplaatsing van dit systeem 1 Haal de disc eruit om het cd-mechanisme te beschermen. 2 Druk op  (aan/wachtstand)  op het apparaat om het systeem uit te schakelen en controleer dat "STANDBY" niet meer knippert. Een bestand vanaf het USBapparaat weergeven Het audioformaat dat kan op dit systeem kan worden weergegeven is MP3/WMA*. * Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming (DRM , Digital Rights Management) kunnen niet worden weergegeven op dit systeem. Het is mogelijk dat bestanden die vanaf een online muziekwinkel zijn gedownload niet kunnen worden weergegeven op dit systeem. De tijd instellen 1 Druk op   om het systeem in te schakelen. Als "SELECT" wordt afgebeeld, drukt u herhaaldelijk op /  om "CLOCK" te selecteren, en drukt u daarna op (invoeren) . Opmerking over het weergeven van discs waarop meerdere sessies zijn opgenomen 3 Druk herhaaldelijk op /  om het uur in te stellen, en druk daarna op  . Ώ Verwijder alle obstakels tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor  van het apparaat, en stel het apparaat op uit de buurt van tl-verlichting. Ώ Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat aan en schakel tenslotte het systeem weer in. Houd   ingedrukt terwijl het systeem is ingeschakeld, totdat "AUTO STANDBY OFF" wordt afgebeeld. Om de functie in te schakelen, herhaalt u de procedure totdat "AUTO STANDBY ON" wordt afgebeeld. Voor uw veiligheid  Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als het apparaat gedurende een lange tijd niet gebruikt gaat worden. Als u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker vastpakken. Ώ In het geval een voorwerp of vloeistof in het systeem terechtkomt, trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het systeem controleren door vakbekwaam servicepersoneel voordat u het weer gebruikt. Ώ Het netsnoer mag alleen vervangen worden door een erkend servicebedrijf. Ώ Mogelijk wordt het systeem niet automatisch in de stand-bystand gezet in de volgende gevallen:  wanneer een audiosignaal is gedetecteerd. Opmerkingen over de informatie op het display  Tekens die niet kunnen worden afgebeeld, worden afgebeeld als "_". Ώ Het volgende wordt niet afgebeeld:  de totale weergaveduur van een MP3/ WMA-disc en een USB-apparaat. Ώ Het volgende wordt niet correct afgebeeld:  de verstreken weergavetijd van een MP3/ WMA-bestand dat gecodeerd is met VBR (variabele overdrachtsnelheid). Ώ map- en bestandsnamen die zich niet houden aan het ISO9660 Level 1, Level 2 of Jolietformaat in het uitbreidingsformaat. [. . . ] Om te beginnen vanaf een bepaalde cd-track of audiobestand, maakt u uw eigen programma. Het systeem wordt automatisch in de stand-bystand gezet wanneer gedurende 30 minuten geen bediening plaatsvindt of geluidssignaal wordt uitgevoerd. Ώ Probeer de antenne op een andere plaats of in een andere richting te plaatsen voor een betere signaalontvangst. Ώ Bind de antennekabel samen met behulp van in de winkel verkrijgbare kabelbanden, bijvoorbeeld, en pas de lengte van de kabel aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HDR-PJ660VE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HDR-PJ660VE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag