Gebruiksaanwijzing SONY HDR-PJ380E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HDR-PJ380E. Wij hopen dat dit SONY HDR-PJ380E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HDR-PJ380E te teleladen.


SONY HDR-PJ380E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5706 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HDR-PJ380E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELANGRIJK ­ GELIEVE AANDACHTIG TE LEZEN: Deze eindgebruiker overeenkomst ("LICENTIE") is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Sony Corporation ("SONY"), de licentieverlener van de kaartengegevens in uw Sony HANDYCAM product ("PRODUCT"). Deze map data, tezamen met toekomstige updates/upgrades, wordt hier SOFTWARE genoemd. het is u uitsluitend toegestaan de SOFTWARE in het kader van uw gebruik van het PRODUCT te gebruiken. [. . . ] het is u uitsluitend toegestaan de SOFTWARE in het kader van uw gebruik van het PRODUCT te gebruiken. Door de SOFTWARE te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen van deze LICENTIE. Indien u niet met de bepalingen van deze LICENTIE akkoord gaat, is SONY niet bereid u een licentie op de SOFTWARE te verlenen. In dat geval is het u niet toegestaan de SOFTWARE te gebruiken en dient u onmiddellijk contact met SONY op te nemen om instructies te krijgen voor retournering van het complete PRODUCT en de bijgeleverde SOFTWARE in ruil voor restitutie van het voor het PRODUCT betaalde aankoopbedrag. sOFTWARELICENTIE De SOFTWARE is beschermd door het auteursrecht en internationale auteursrechtverdragen evenals door andere wetten en verdragen ten aanzien van intellectuele eigendom. LICENTIEVERLENING Uit hoofde van deze LICENTIE worden de volgende niet exclusieve rechten aan u toegekend: SOFTWARE. Het is u niet toegestaan om delen van deze SOFTWARE over te dragen of te verdelen, onder welke vorm dan ook, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk in deze LICENTIE toegestaan zijn. AUTEURSRECHT Alle eigendomsrechten en auteursrechten op de SOFTWARE (met inbegrip van maar niet beperkt tot in de SOFTWARE verwerkte kaarten, afbeeldingen, foto's, animaties, beeld- en geluidsfragmenten, muziek, tekst en "applets") en alle kopieën van de SOFTWARE berusten bij en behoren in eigendom toe aan SONY en haar dochterondernemingen, en de licentieverleners en leveranciers van beide (deze licentieverleners, dochterondernemingen en leveranciers worden hier verder "Licentienemers van SONY" genoemd). SONY of de Licentieverleners van SONY behouden zich alle niet specifiek uit hoofde van deze LICENTIE toegekende rechten voor. RISICOACTIVITEITEN De SOFTWARE is niet foutentolerant en is niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld voor gebruik in gevaarlijke situaties waarin faalveiligheid is vereist, zoals bij de besturing van kerninstallaties, navigatie- of communicatiesystemen in de luchtvaart, luchtverkeersleiding, levensinstandhoudingssystemen of bewapeningssystemen, waarbij het niet functioneren van de SOFTWARE overlijden, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade tot gevolg zou kunnen hebben ("Risicoactiviteiten"). SONY, haar dochterondernemingen, hun leveranciers en de Licentiegevers van SONY wijzen expliciet elke uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van geschiktheid voor risicoactiviteiten af. UITSLUITING VAN GARANTIE OP SOFTWARE U verklaart uitdrukkelijk ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat gebruik van de SOFTWARE voor uw eigen risico geschiedt. De SOFTWARE wordt AS IS en zonder garantie van enigerlei aard geleverd en SONY, haar dochterondernemingen, hun leveranciers en de Licentiengevers van SONY (hierna gezamenlijk te noemen: "SONY") WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE EN VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN KWALITEIT, VAN NIET-INBREUKVERKLARING, VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U verklaart uitdrukkelijk te begrijpen dat de gegevens in de SOFTWARE onjuiste of onvolledige informatie kan inhouden op grond van het verloop van de tijd, veranderende omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard van het verzamelen van begrijpelijke geografische gegevens, hetgeen tot onjuiste resultaten kan leiden. [. . . ] De SOFTWARE wordt AS IS en zonder garantie van enigerlei aard geleverd en SONY, haar dochterondernemingen, hun leveranciers en de Licentiengevers van SONY (hierna gezamenlijk te noemen: "SONY") WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE EN VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN KWALITEIT, VAN NIET-INBREUKVERKLARING, VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U verklaart uitdrukkelijk te begrijpen dat de gegevens in de SOFTWARE onjuiste of onvolledige informatie kan inhouden op grond van het verloop van de tijd, veranderende omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard van het verzamelen van begrijpelijke geografische gegevens, hetgeen tot onjuiste resultaten kan leiden. SCHEIDBAARHEID Indien een bepaling van deze LICENTIE ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HDR-PJ380E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HDR-PJ380E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag