Gebruiksaanwijzing SONY HDR-PJ260

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HDR-PJ260. Wij hopen dat dit SONY HDR-PJ260 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HDR-PJ260 te teleladen.


SONY HDR-PJ260 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6985 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HDR-PJ260

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Extra informatie over dit product en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze website voor klantenondersteuning. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Dieses Produkt wurde geprüft und erfüllt die Auflagen der EMV-Vorschriften für den Gebrauch von Verbindungskabeln, die kürzer als 3 m sind.  DE Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. [. . . ] U kunt camcorderschermen zoals Gebeurtenisweergave weergeven, geselecteerde films afspelen of geselecteerde foto’s bekijken door op de knoppen omhoog/omlaag/links/rechts/enter op de afstandsbediening van uw TV te drukken. Ώ  Aansluiting van uw TV via een videorecorder Sluit de camcorder aan op LINE IN op de videorecorder met de A/Vverbindingskabel. zet de ingangskiezer van de videorecorder op LINE (VIDEO 1 , VIDEO 2 enzovoort). ΅     Mogelijk kunt u bepaalde functies van de afstandsbediening niet gebruiken. Geavanceerde bediening De beeldverhouding instellen die door de TV wordt ondersteund: [Type TV] (pag. 69) "Photo TV HD" Deze camcorder is geschikt voor "Photo TV HD". "Photo TV HD" zorgt voor een ultrascherpe weergave van subtiele texturen en kleuren, zoals bij een foto. Wanneer u Sony’s voor Photo TV HD geschikte apparatuur aansluit met een HDMI-kabel*, kunt u genieten van de weergave van foto’s in adembenemende HD-kwaliteit. * De TV schakelt bij fotoweergave automatisch Als het TV-toestel/de videorecorder een 21-polige aansluiting (EUROCONNECTOR) heeft Gebruik een 21-polige verloopstekker (los verkrijgbaar) als u de beelden wilt bekijken. "BRAVIA" Sync gebruiken U kunt uw camcorder bedienen met de afstandsbediening van uw TV door uw camcorder aan te sluiten op een "BRAVIA" Sync-compatibele TV uit 2008 of later met behulp van de HDMI-kabel. U kunt het menu van uw camcorder bedienen door op de SYNC MENU-knop op de afstandsbediening van uw TV te 47 NL De ingebouwde projector (HDR-PJ260E/ PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/ PJ600E/PJ600VE) U kunt een vlak oppervlak zoals een muur, als scherm gebruiken als u opgenomen beelden wilt bekijken met de ingebouwde projector. Ώ Dit scherm verschijnt als u de ingebouwde projector voor het eerst gebruikt. 3 Pas de scherpstelling van het geprojecteerde beeld aan met de PROJECTOR FOCUS-knop. PROJECTOR FOCUS-knop   Opmerkingen Het LCD-scherm wordt uitgeschakeld als er een beeld wordt geprojecteerd. bedien de camcorder met de motorzoomknop/PHOTOknop of de draadloze afstandsbediening. Ώ Het geprojecteerde beeld wordt groter als de afstand tussen uw camcorder en het reflecterende oppervlak toeneemt. U kunt het beste de camcorder neerzetten op een afstand van ongeveer 0, 5 m of meer van het oppervlak waarop de beelden worden geprojecteerd. 1 4 Richt de projectorlens op een oppervlak, zoals een muur, en druk vervolgens op PROJECTOR. Selecteer het beeld dat u wilt afspelen met behulp van de motorzoomknop en druk op PHOTO om het afspelen te beginnen. motorzoomknop 2 Wanneer het bedieningshandleidingsscherm verschijnt , selecteert u [Projecteren]. PHOTO-toets   48 NL Verplaats met behulp van de motorzoomknop het selectiekader dat op het LCD-scherm verschijnt en druk op de knop PHOTO als u het item in het kader wilt weergeven. Ώ  Verplaats, wanneer u werkt met de afstandsbediening het selectiekader met /// en start het afspelen van het item in het kader door op ENTER te drukken. [. . . ] Aard dan ook en SONY, gelieerde bedrijven en hun respectievelijke leveranciers en SONY’s Licentiehouders (in deze paragraaf zullen SONY, gelieerde bedrijven, hun respectievelijke leveranciers en SONY’s Licentiehouders collectief "SONY" worden genoemd) WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN CONDITIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, DIE VOORTKOMEN UIT WETGEVING OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET UITSLUITEND, DE IMPLICIETE GARANTIES EN CONDITIES VAN KWALITEIT, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U begrijpt uitdrukkelijk dat de gegevens in de SOFTWARE onnauwkeurige of onvolledige informatie kunnen bevatten, als gevolg van het verstrijken van tijd, wijzigende omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard van het verzamelen van allesomvattende geografische gegevens, die alle kunnen leiden tot onjuiste resultaten. Overig/Index ZEER RISICOVOLLE ACTIVITEITEN De SOFTWARE is niet foutproef en is niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld voor gebruik in risicovolle omgevingen waarin faalveilige prestaties worden vereist, zoals bij de bedrijfsvoering in nucleaire voorzieningen, navigatie van vliegverkeer of communicatiesystemen, luchtverkeersleiding, apparatuur voor directe ondersteuning van leven of wapensystemen, waarin het falen van de SOFTWARE zou kunnen leiden tot ongevallen met dodelijke afloop, persoonlijk letsel of ernstige fysieke schade of milieuschade ("Zeer Risicovolle Activiteiten"). SONY, gelieerde bedrijven, hun respectievelijke leveranciers en SONY’s Licentiehouders wijzen specifiek iedere expliciete of impliciete garantie van geschiktheid voor Zeer Risicovolle Activiteiten af. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HDR-PJ260

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HDR-PJ260 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag