Gebruiksaanwijzing SONY HDR-CX290E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HDR-CX290E. Wij hopen dat dit SONY HDR-CX290E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HDR-CX290E te teleladen.


SONY HDR-CX290E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5729 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HDR-CX290E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze stipjes duiden niet op fabricagefouten en hebben geen enkele invloed op de opnames. (software, inclusief "PMB Help") (PDF) "Bedieningshandleiding" (1) Zwarte stipjes Zie pagina 18 voor de geheugenkaart die u met deze camcorder kunt gebruiken. Witte, rode, blauwe of groene stipjes Gebruik van de camcorder Houd de camcorder niet vast bij de volgende onderdelen of bij de afdekkingen van de aansluitingen. LCD-scherm Als het LCD-scherm en de lens langdurig worden blootgesteld aan direct zonlicht, kunnen deze worden beschadigd. Neem de zon alleen op als het licht niet fel is, zoals tijdens de schemering. Taalinstelling De schermkaders in de plaatselijke taal worden gebruikt om de bedieningsprocedures te illustreren. 16). Accu Opnemen De camcorder is niet stofdicht en evenmin druppel- of waterbestendig. 102). Voor een stabiele werking van de geheugenkaart, initialiseert u die beter eerst met uw camcorder voor u ze gaat gebruiken (p. [. . . ] 65 65 66 67 67 67 67 68 68 69 (AFSPELEN)-categorie VISUAL INDEX BEELDEN WEERG. DATUMINDEX FILMROL GEZICHT AFSPEELLIJST HOOGTEPUNT SCENARIO AFSPEELINSTELL. / INSTELLEN GEGEVENSCODE 26 27 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71 72 72 72 72 30 33 33 34 49 34 36 26 75 (VASTLEGINSTELL. )-categorie / INSTELLEN OPNAMESTAND HULPKADER STEADYSHOT CONVERSIELENS LOW LUX GEZICHTSDETECTIE PRIORITEITSINST. DIGITAL ZOOM AUT. TEGENLICHT X. V. COLOR BR. BLD. SEL. (BWRK)-categorie VERWIJDEREN VERWIJDEREN VERWIJDEREN SCENARIO WISS. WISSEN ALLES WISSEN BEVEILIGEN BEVEILIGEN BEVEILIGEN SPLITSEN FOTO VASTLEGGEN*1*2*4 FILM KOPIËREN*1*2 KOP. op selectie KOPIËREN op datum ALLE KOPIËREN/ ALLE KOPIËREN FOTO KOPIËREN*1*2 KOP. op selectie KOPIËREN op datum AFSP. LIJST BWRK. TOEVOEGEN/ TOEVOEGEN TOEV. op datum/ TOEV. op datum WISSEN/ WISSEN ALLES WISSEN/ ALLES WISSEN VERPLTSEN/ VERPLTSEN 41 41 36 36 42 42 43 44 46 46 46 47 47 Uw camcorder aanpassen (FOTO-INSTELL. )-categorie Z. ONTSPANNER BEELDFORM. 73 73 74 48 48 49 49 49 NL 63 (OVERIG)-categorie USB-AANSLTING USB-AANSLTING*1 USB-AANSLTING*2 USB-AANSLTING TV-AANSLUITGIDS MUZIEKPROGR. *3 MUZIEK VERW. DEMOFUNCTIE KALIBRATIE CTRL. VOOR HDMI VALSENSOR*2 17 17 77 77 77 77 87, 91 87, 91 87, 91 *1 HDR-CX116E/CX150E/CX155E *2 HDR-CX290E/XR155E *3 HDR-CX110E/CX150E/XR150E *4 HDR-CX110E 15 80 80 81 81 81 81 103 82 82 DISC BRANDEN Bedieningshandleiding (MEDIA BEHEREN)-categorie MEDIA-INSTELL. INTERN GEHEUGEN*1 HDD*2 GEHEUGENKAART*1*2 (ALGEMENE INST. )-categorie INS. GELUID/WRGV VOLUME PIEPTOON LCD HELDER NIV. AV. LCD LCD KLEUR DISPLAYINSTELL. TV-TYPE COMPONENT HDMI-RESOLUTIE DISPLAY 32, 78 78 78 78 79 79 79 80 80 80 64 NL INST. HANDMATIGE PORTRET (zacht portret) () Haalt het onderwerp, zoals personen of bloemen, naar voren en zorgt voor een zachte, diffuse achtergrond. (aan te passen items voor scèneomstandigheden) Zie "Gebruik van menu's" (p. De standaardinstellingen worden aangegeven met . SPOTLIGHT** ( ) Voorkomt dat gezichten van personen zeer wit lijken wanneer u de onderwerpen opneemt bij fel licht. SCÈNEKEUZE U kunt beelden efficiënt opnemen in verschillende omstandigheden. 25) gaat automatisch naar de bovenkant van de T-kant (teleopname) en maakt het mogelijk om onderwerpen op te nemen tot op een afstand van ongeveer 38 cm. NL Tips verschijnt wanneer niet dichter scherp kan worden gesteld en verschijnt wanneer niet verder scherp kan worden gesteld. Het is eenvoudiger om scherp te stellen op het onderwerp door de motorzoomknop naar T (teleopname) te bewegen om de scherpstelling aan te passen en vervolgens naar W (groothoek) om de zoomfunctie aan te passen voor de opname. Om een onderwerp van dichtbij te filmen, beweegt u de motorzoomknop naar W (groothoek) en stelt u vervolgens scherp. De scherpstelafstand (afstand tot het onderwerp waarop scherp is gesteld; bedoeld als richtlijn Opmerkingen Wanneer u een onderwerp op afstand wilt opnemen, kunt u mogelijk moeilijk scherpstellen en kan het scherpstellen enige tijd in beslag nemen. 68) als er moeilijk automatisch kan worden scherpgesteld. 68 VASTLEGINSTELL. VL. LNGZ. OPN. (Langzaam opnemen) Snel bewegende onderwerpen en snelle acties die niet normaal kunnen worden gefilmd, kunnen gedurende ongeveer 3 seconden vloeiend vertraagd worden opgenomen. Een film van ongeveer 3 seconden wordt opgenomen als een vertraagde film van 12 seconden. aan om de vertraagde opname te Raak annuleren. (items voor aangepaste opnames) Zie "Gebruik van menu's" (p. De standaardinstellingen worden aangegeven met . / INSTELLEN Zie pagina 26. OPNAMESTAND (opnamestand) Zie pagina 27. HULPKADER U kunt het hulpkader weergeven en controleren of het onderwerp horizontaal of verticaal is. UIT Het hulpkader wordt niet weergegeven. De instelling wijzigen Raak (OPTION) aan en kies de instelling die u wilt wijzigen. [TIJD] Kies het beginpunt van de opname nadat START/STOP is ingedrukt. De standaardinstelling is [3sec NA]. Punt waarin op START/STOP wordt gedrukt. AAN Het hulpkader wordt weergegeven. Uw camcorder aanpassen [3sec NA] [3sec VOOR] Opmerkingen U kunt geen geluid opnemen. [. . . ] Druk op RESET om alle instellingen te initialiseren, met inbegrip van de klokinstelling. HDMI OUT-aansluiting (38) (USB)-aansluiting (54, 57) HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E: alleen uitvoer LCD-/aanraakscherm (15, 29) Als u het LCD-scherm 180 graden draait, kunt u het LCD-scherm sluiten met het scherm naar buiten gericht. MODE-toets (21) (film)/ (foto)-lampjes (21) (DISC BURN)-toets (zie Bedieningshandleiding) (INTELLIGENT AUTO)-toets (25) POWER-toets (15) HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E HDR-CX290E/XR155E (BEELDEN WEERGEVEN)-toets (30) Luidspreker 110 NL HDR-CX290E/XR155E Motorzoomknop (25, 36) PHOTO-toets (24) Accu (12) START/STOP-toets (22) CHG (opladen) lampje (12) DC IN-aansluiting (12) A/V R-aansluiting (38) Handgreepband (20) Bevestigingsogen voor schouderband Geheugenkaartgleuf (19) BATT-ontgrendelingsknop (14) Toegangslampje geheugenkaart (19) Als het lampje brandt of knippert, leest/ schrijft de camcorder gegevens. Bevestigingsopening voor statief Bevestig een statief (los verkrijgbaar) in de opening met een statiefschroef (los verkrijgbaar: de schroeflengte mag niet meer dan 5, 5 mm bedragen). Naslag 111 NL Index Symbolen 1080i/576i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 16:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 576i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Condensvorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 CONVERSIELENS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 CTRL. VOOR HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 G GEBIED INST. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HDR-CX290E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HDR-CX290E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag