Gebruiksaanwijzing SONY HDR-CX160E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HDR-CX160E. Wij hopen dat dit SONY HDR-CX160E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HDR-CX160E te teleladen.


SONY HDR-CX160E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2296 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY HDR-CX160E (4219 ko)
   SONY HDR-CX160E (2042 ko)
   SONY HDR-CX160E (2028 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HDR-CX160E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Klik "Handycam"-handboek HDR-CX130E/CX160E/CX180E 2011 Sony Corporation 4-271-479-51(1) NL Inhoud Nuttige functies Index Gebruik van het "Handycam"-handboek Meer informatie over het optimale gebruik van uw camcorder vindt u in dit "Handycam"handboek. Lees het "Handycam"-handboek als aanvulling op de Bedieningshandleiding (apart document). Informatie over het gebruik van uw camcorder wanneer die is aangesloten op uw computer vindt u ook in de Bedieningshandleiding en de "PMB Help" als Help van de bijgeleverde "PMB (Picture Motion Browser)"-software. Inhoud Snel informatie zoeken U kunt op elke pagina rechts op een item klikken om meteen naar de pagina met de betreffende informatie te gaan. Klik hier. Nuttige functies U kunt een item zoeken aan de hand van een trefwoord met behulp van Adobe Reader. U kunt het "Handycam"-handboek afdrukken. Index NL Lees dit eerst Bijgeleverde accessoires De cijfers tussen ( ) staan voor het bijgeleverde aantal. [. . . ] De standaardinstellingen zijn aangegeven met . Inhoud Witbalans U kunt de witbalans aanpassen volgens de opnameomgeving. Nuttige functies Autom. De witbalans wordt automatisch aangepast. Buiten ( ) De witbalans wordt afgestemd op de volgende opnameomstandigheden: Buiten Nachtopnames, neonreclames en vuurwerk Zonsopgang of zonsondergang Onder fluorescentielampen Binnen () De witbalans wordt afgestemd op de volgende opnameomstandigheden: Binnen Op feestjes en in studio's waar de lichtomstandigheden snel veranderen Onder videolampen in een studio, of onder natriumlampen of gloeilampachtige kleurlampen Index NL 1x drukken ( ) De witbalans wordt aangepast aan het omgevingslicht. Raak [ ] aan. Geef een wit voorwerp, zoals een vel Spotmeter/-focus (spotmeter/ focus) U kunt de helderheid en de scherpstelling van het geselecteerde onderwerp tegelijk aanpassen. 69) tegelijkertijd gebruiken. Inhoud papier, volledig weer op het scherm onder dezelfde lichtomstandigheden als waarmee u het onderwerp wilt opnemen. Opmerkingen Stel [Witbalans] in op [Autom. ] of pas de kleur in [1x drukken] aan onder witte of koele fluorescentielampen. Als u [1x drukken] selecteert, moet u de camcorder op witte voorwerpen blijven richten. grijs en Bij het filmen met de camcorder is kan [1x drukken] niet worden ingesteld. Als u [Witbalans] instelt, wordt [Scènekeuze] ingesteld op [Autom. ]. Raak het onderwerp aan waarvan u helderheid en scherpstelling wilt aanpassen. Om de helderheid en de scherpstelling automatisch aan te passen, raakt u [Autom. ] aan. Nuttige functies Tips Wanneer u de accu vervangt terwijl [Autom. ] was geselecteerd, of als u de camcorder van binnen naar buiten of van buiten naar binnen brengt, moet u de camcorder ongeveer 10 seconden op een wit voorwerp in de buurt richten voor een betere aanpassing van de kleurbalans. Wanneer de witbalans is ingesteld met [1x drukken] en de lichtomstandigheden gewijzigd zijn door uw camcorder van buiten naar binnen te brengen of omgekeerd, moet u de [1x drukken]-procedure opnieuw uitvoeren om de witbalans opnieuw aan te passen. Opmerkingen [Belichting] en [Scherpstellen] worden automatisch ingesteld op [Handmatig]. Spotmeter (flexibele spotmeter) U kunt de belichting aanpassen en vastleggen voor het onderwerp, zodat het onderwerp wordt opgenomen met de meest geschikte helderheid, zelfs als er een scherp contrast is tussen het onderwerp en de achtergrond, zoals bij personen in de spotlight op het toneel. Index Raak het onderwerp aan waarvan u de belichting wilt aanpassen. Raak [Autom. ] aan om weer over te schakelen naar automatische belichting. NL Opmerkingen [Belichting] wordt automatisch ingesteld op [Handmatig]. Scherpstellen U kunt de scherpstelling handmatig aanpassen. Selecteer deze optie als u gericht wilt scherpstellen op een bepaald onderwerp. Inhoud Spotfocus U kunt het brandpunt selecteren en aanpassen en het richten op een onderwerp dat zich niet in het midden van het scherm bevindt. Raak het onderwerp aan waarvan u de scherpstelling wilt aanpassen. Om de scherpstelling automatisch aan te passen, raakt u [Autom. ] aan. Raak (onderwerp dichtbij)/ (onderwerp veraf) aan om de scherpstelling aan te passen. Om de scherpstelling automatisch aan te passen, raakt u [Autom. ] aan. Opmerkingen Wanneer u [Scherpstellen] instelt op [Handmatig], wordt weergegeven. Voor een goede scherpstelling bedraagt de minimale afstand tussen de camcorder en het onderwerp ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en ongeveer 80 cm voor teleopnamen. Nuttige functies Opmerkingen [Scherpstellen] wordt automatisch ingesteld op [Handmatig]. Belichting U kunt de helderheid van een beeld handmatig vastleggen. Regel de helderheid wanneer het onderwerp te helder of te donker is. Raak / aan om de helderheid aan te passen. Om de belichting automatisch aan te passen, raakt u [Autom. ] aan. Tips verschijnt wanneer niet dichter scherp kan worden gesteld en verschijnt wanneer niet verder scherp kan worden gesteld. Het is eenvoudiger om scherp te stellen op het onderwerp door de motorzoomknop naar T (teleopname) te bewegen om de scherpstelling aan te passen en vervolgens naar W (groothoek) om de zoomfunctie aan te passen voor de opname. Om een onderwerp van dichtbij te filmen, beweegt u de motorzoomknop naar W (groothoek) en stelt u vervolgens scherp. De scherpstelafstand (afstand tot het onderwerp waarop scherp is gesteld; bedoeld als richtlijn wanneer moeilijk kan worden scherpgesteld in het donker) verschijnt enkele seconden in de volgende gevallen. (Deze informatie wordt niet correct weergegeven wanneer een conversielens (los verkrijgbaar) wordt gebruikt. ) Index NL de scherpstelling wordt overgeschakeld van automatisch naar handmatig Wanneer u handmatig scherpstelt Wanneer Landschap*( ) Low Lux U kunt beelden met heldere kleuren opnemen, zelfs in zwak licht. Uit De Low Lux-functie wordt niet gebruikt. Om verafgelegen onderwerpen scherp op te nemen. Met deze instelling voorkomt u dat de camera scherpstelt op glas of metalen gaas in ramen dat tussen de camcorder en het onderwerp staat. Inhoud Portret ( ) Haalt het onderwerp, zoals personen of bloemen, naar voren en zorgt voor een zachte, diffuse achtergrond. Aan ( ) De Low Lux-functie wordt gebruikt. Scènekeuze U kunt beelden efficiënt opnemen in verschillende omstandigheden. [. . . ] Hier vindt u licenties (in het Engels) voor de "C Library", "zlib" en "libjpeg" software. Informatie over software waarop GNU GPL/LGPL van toepassing is De software die in aanmerking komt voor de volgende GNU General Public License (hierna aangeduid als "GPL") of GNU Lesser General Public License (hierna aangeduid als "LGPL"), is in de camcorder opgenomen. Hiermee wordt aangegeven dat u recht hebt op toegang tot de broncode voor deze software en deze mag aanpassen en opnieuw distribueren volgens de voorwaarden van de bijgeleverde GPL/LGPL. Selecteer HDR-CX180 als model voor uw camcorder voor het downloaden van de broncode. http://www. sony. net/Products/Linux/ Wij hebben liever dat u ons niet contacteert over de inhoud van de broncode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HDR-CX160E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HDR-CX160E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag