Gebruiksaanwijzing SONY HD-PG5U/B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HD-PG5U/B. Wij hopen dat dit SONY HD-PG5U/B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HD-PG5U/B te teleladen.


SONY HD-PG5U/B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (240 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HD-PG5U/B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Deze handleiding bevat ook informatie over de softwareprogramma's die bij de computer worden geleverd en informatie over veelvoorkomende problemen. [. . . ] Het gecodeerde archief kan worden gedecodeerd of ontgrendeld om toegang te krijgen tot de bestanden en mappen in het archief. Hiervoor veegt u met uw vinger over de vingerafdruksensor of voert u het back-upwachtwoord in dat u voor codering hebt opgegeven. Raadpleeg het Help-bestand dat bij Protector Suite QL wordt geleverd voor meer informatie. De toepassingsstarter gebruiken Met de toepassingsstartfunctie van uw computer kunt u uw voorkeurstoepassing (een programmabestand) starten als deze is toegewezen aan een vinger met een geregistreerde vingerafdruk. Nadat u een toepassing hebt toegewezen aan uw vinger, kunt u de toegewezen toepassing openen door met uw vinger over de vingerafdruksensor te vegen. Raadpleeg het Help-bestand dat bij Protector Suite QL wordt geleverd voor meer informatie. n 109 N Uw VAIO-computer aanpassen Geregistreerde vingerafdrukken wissen Voordat u de computer wegdoet of overdraagt aan een derde, wordt het ten zeerste aanbevolen de vingerafdrukgegevens die voor de vingerafdruksensor zijn geregistreerd, te wissen nadat u de gegevens op de harde schijf hebt gewist. Geregistreerde vingerafdrukken wissen 1 2 Zet de computer aan. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt. Druk op de toets < of , om Security te selecteren en het tabblad Security weer te geven. Druk op de toets m om Clear Fingerprint Data te selecteren en druk op Enter. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, selecteert u Continue en drukt u op Enter. De vingerafdrukgegevens die voor de vingerafdruksensor zijn geregistreerd, worden automatisch gewist wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart. 3 4 5 n 110 N Uw VAIO-computer aanpassen De computer instellen met VAIO Control Center Met het hulpprogramma VAIO Control Center kunt u systeeminformatie bekijken en voorkeuren voor de werking van het systeem instellen. VAIO Control Center gebruiken 1 2 3 Klik op Start, Alle programma's en VAIO Control Center. De instelling van het gewenste item is gewijzigd. Raadpleeg het Help-bestand dat bij VAIO Control Center wordt geleverd voor meer informatie over de verschillende opties. U kunt ook op Start, de pijl naast de knop Vergrendelen en Sluimerstand klikken om de computer in de sluimerstand te zetten. Als de computer zich in de sluimerstand bevindt, kunt u geen schijf plaatsen. Het activeren van de sluimerstand duurt langer dan het activeren van de slaapstand. In de sluimerstand verbruikt de computer minder stroom dan in de slaapstand. !Verplaats de computer niet tot het stroomlampje uitgaat. n 115 N Uw VAIO-computer aanpassen Terugkeren naar de normale modus Druk op de aan/uit-knop. Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Het duurt langer om terug te keren naar de normale modus vanuit de sluimerstand dan vanuit de slaapstand. Met VAIO Control Center kunt u de computer zo configureren dat deze terugkeert naar de normale modus wanneer u het LCD-scherm opent. Deze voorkeur gaat verloren als u zowel de netadapter als de batterij verwijdert. Raadpleeg De computer instellen met VAIO Control Center (pagina 110). n 116 N Uw VAIO-computer aanpassen Energiebeheer met VAIO Power Management Dankzij energiebeheer kunt u energiebeheerschema's instellen voor werking op netstroom of batterijvoeding, geheel aangepast aan uw eisen op het gebied van energieverbruik. VAIO Power Management is een softwaretoepassing die exclusief voor VAIO-computers is ontwikkeld. Met deze softwaretoepassing kunt u de functies van Windows Energiebeheer gebruiken om een betere werking van de computer en een langere levensduur van de batterijen zeker te stellen. Raadpleeg het Help-bestand dat bij de software wordt geleverd voor meer informatie. Een energiebeheerschema selecteren Wanneer u de computer start, verschijnt een pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk. [. . . ] e-Support: dit interactieve gedeelte van onze website http://www. vaio-link. com stelt u in staat contact op te nemen met ons gespecialiseerde ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw technische vragen stellen. De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen. Bezoek de andere websites van Sony: http://www. club-vaio. com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIO-gemeenschap. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HD-PG5U/B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HD-PG5U/B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag