Gebruiksaanwijzing SONY HD-PG5/B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HD-PG5/B. Wij hopen dat dit SONY HD-PG5/B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HD-PG5/B te teleladen.


SONY HD-PG5/B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (240 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HD-PG5/B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze handleiding bevat ook informatie over de softwareprogramma's die bij de computer worden geleverd en informatie over veelvoorkomende problemen. De Gebruikershandleiding wordt als PDF-bestand geleverd, zodat u deze gemakkelijk kunt weergeven en afdrukken. Documentatie op het scherm U geeft deze handleiding als volgt op het scherm weer: 1 Dubbelklik op het bureaubladpictogram VAIO-gebruikershandleiding (VAIO User Guide). Specificaties In de online specificaties wordt de hardware- en softwareconfiguratie van de VAIO-computer beschreven. U bekijkt de online specificaties als volgt: 1 Maak verbinding met het internet. [. . . ] Voor instructies over het gebruik van deze wizard raadpleegt u "Back-up van uw bestanden maken met de wizard Back-up van bestanden maken" op pagina 19. Met de functie Windows Complete PC Back-up (alleen beschikbaar op modellen met Windows Vista Ultimate of Windows Vista Business). U kunt een back-up maken van alles op uw computer, inclusief programma's, systeeminstellingen en bestanden. U kunt uw computersysteem herstellen naar de status waarin het zich bevond op het moment dat u de back-up maakte. Voor instructies over het gebruik van deze functie raadpleegt u "Back-up van uw bestanden maken met de functie Windows Complete PC Back-up" op pagina 20. Mogelijk wordt uw computer instabiel of traag nadat u nieuwe software hebt geïnstalleerd of Windows-instellingen hebt gewijzigd. In dat geval kunt u een herstelpunt gebruiken om het computersysteem te herstellen naar een vorige status. Voor instructies over het maken van een herstelpunt raadpleegt u "Herstelpunt instellen" op pagina 22. Als uw computer niet is uitgerust met een optisch station, hebt u een externe harde schijf of een extern optisch station nodig om een back-up van uw gegevens te maken, of moet u een nieuwe partitie maken door de grootte van de C-schijf te wijzigen. Voor instructies over het maken van een harde-schijfpartitie raadpleegt u "Harde-schijfpartitie maken" op pagina 35. 18 Voordat u de computer gebruikt Maak herstelschijven onmiddellijk nadat u de computer klaar hebt gemaakt voor gebruik. Als u geen back-up van uw gegevens kunt maken vanwege computerstoringen, kunt u de herstelschijven gebruiken om de back-up te maken. Voor instructies over het maken van herstelschijven raadpleegt u "Herstelschijven maken" op pagina 17. Het herstelpunt wordt weliswaar automatisch ingesteld maar het wordt toch aanbevolen handmatig een herstelpunt in te stellen voordat u software of een softwarestuurprogramma op uw computer installeert omdat de computer mogelijk instabiel of traag wordt nadat u nieuwe software hebt geïnstalleerd of de Windows-instellingen hebt gewijzigd. Als u het herstelpunt hebt ingesteld tijdens de normale werking van de computer, gebruikt u het herstelpunt om de systeembestanden te herstellen naar de vorige status. Herstelpunt handmatig instellen 1 2 3 4 Start VAIO Herstelcentrum (zie pagina 14). Klik in het linkerdeelvenster op Een herstelpunt maken of instellingen wijzigen. Als u momenteel bij uw computer bent aangemeld met standaard gebruikersrechten, voert u een beheerdersnaam en het wachtwoord in, en klikt u op Doorgaan. Klik op het tabblad Systeembeveiliging in het venster Systeemeigenschappen. Schakel onder Automatische herstelpunten het selectievakje in naast het station waarvoor u een herstelpunt wilt instellen. Volg de instructies op het scherm. 5 6 7 8 Herstelpunt gebruiken om systeembestanden te herstellen Als u Windows kunt starten, gaat u als volgt te werk: 1 Volg stap 1 tot 4 in "Herstelpunt handmatig instellen" zoals hierboven wordt beschreven. 2 Klik op Systeemherstel op het tabblad Systeembeveiliging in het venster Systeemeigenschappen. Als u Windows niet kunt starten, gaat u als volgt te werk: 1 Volg stap 1 tot 4 in "Gegevens herstellen vanaf een back-up die is gemaakt met de functie Windows Complete PC Back-up" op pagina 21. 3 Volg de instructies op het scherm. 22 Voordat u de computer gebruikt Back-up van uw gegevens maken en de gegevens herstellen met de VAIO-software U kunt ook een back-up van uw gegevens maken met de software Back-upprogramma en de opgeslagen gegevens herstellen met de software VAIO Data Restore Tool. Back-up van uw gegevens maken met Back-upprogramma Met de software Back-upprogramma kunt u een back-up van de gegevens op de harde schijf maken, zelfs als u Windows niet kunt starten. Er zijn twee manieren om een back-up van uw bestanden te maken: Normale back-up Hiermee slaat u alle bestanden die zich op de harde schijf bevinden en waarvan u een back-up kunt maken, op een externe harde schijf op. [. . . ] Volg de stappen na stap 1 in "De C-schijf herstellen" op pagina 32 of "Het volledige computersysteem herstellen" op pagina 33, afhankelijk van de status van uw computer. Nadat het herstelproces is voltooid, herstelt u uw gegevens vanaf de back-up die u hebt gemaakt met de software Back-upprogramma. Voor het herstellen van uw gegevens vanaf de back-up raadpleegt u "Back-up van uw gegevens maken en de gegevens herstellen met de VAIO-software" op pagina 23. 34 Partitiegroottes wijzigen Partitiegroottes wijzigen In dit deel wordt beschreven hoe u partitiegroottes wijzigt. Partitioneren van harde schijf Het partitioneren van een harde schijf is het verdelen van een harde schijf in meerdere partities. Hierdoor kunt u uw gegevens of software efficiënter groeperen op elke harde-schijfpartitie. U kunt desgewenst de harde schijf verdelen in twee partities (C en D) en D gebruiken om een back-up van uw gegevens op te slaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HD-PG5/B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HD-PG5/B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag