Gebruiksaanwijzing SONY HCD-CZ1 READ THIS FIRST GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY HCD-CZ1. Wij hopen dat dit SONY HCD-CZ1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY HCD-CZ1 te teleladen.


SONY HCD-CZ1 READ THIS FIRST GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (83 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY HCD-CZ1 (542 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY HCD-CZ1READ THIS FIRST GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze compact disc speler is geclassificeerd als een LASER KLASSE 1 produkt. Het label met de aanduiding CLASS 1 LASER PRODUCT bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. De naam "DOLBY" en het dubbele-D symbool a zijn handelsmerken van de Dolby Laboratories Licensing Corporation. [. . . ] Door zorgvuldig, creatief gebruik van de bewerkingsfuncties kunt u zelf originele nieuwe minidisc-albums samenstellen. Volg de aanwijzingen hierboven, maar druk in stap 4 op de EDIT/NO toets. Nu wordt er bij analoog opnemen alleen aan het begin van de eerste opname een enkel muziekstuknummer aangebracht. U kunt ongewenste opnamen gemakkelijk van een minidisc wissen, door enkel de inhoudsopgave bij te werken. U kunt kiezen uit de volgende drie wismethoden: · Wissen van een deel van een muziekstuk Druk op de =0 of )+ toets totdat het nummer van het muziekstuk dat u wilt wissen in het uitleesvenster verschijnt. De aanduiding "Complete" verschijnt nu enkele seconden lang in het uitleesvenster en het gekozen muziekstuk wordt met titel en al van de minidisc gewist. Als u een muziekstuk aldus verwijdert tijdens afspelen ervan, gaat de weergave onmiddellijk door met het volgende muziekstuk. U kunt een muziekstuk wissen door eenvoudigweg het nummer ervan in te voeren. Bij het wissen wordt het aantal muziekstukken op de minidisc met één verminderd en schuiven alle muziekstukken volgend op het gewiste nummer een plaatsje op. Herhaal de stappen 1 t/m 3 voor elk van de muziekstukken die u wilt wissen. Druk enkele malen op de EDIT/NO toets of op de p stoptoets totdat de aanduiding "Erase" verdwijnt. Het door onderverdelen gecreëerde nieuwe muziekstuk heeft nog geen titel, ook al had het oorspronkelijke muziekstuk er wel een. Hiervoor drukt u bij het gewenste verdeel/beginpunt eenvoudigweg op de · Als u de twee delen van het muziekstuk later weer wilt samenvoegen, gebruikt u de Combine functie die hierna volgt. Met deze functie kunt u verscheidene muziekstukken of afzonderlijk opgenomen passages tot een enkel muziekstuk samenvoegen. Het totale aantal muziekstukken op de minidisc wordt met één verminderd en alle muziekstukken volgend op de samengevoegde nummers worden hernummerd. Druk op de =0 of )+ toets om in te stellen op het tweede van de muziekstukken die u wilt samenvoegen. Als u bijvoorbeeld de muziekstukken 3 en 4 tot een enkel nummer wilt samenvoegen, stelt u in op muziekstuk nummer 4. " in het uitleesvenster, terwijl het overgangspunt van de twee muziekstukken (m. Het eind van het eerste muziekstuk en het begin van het tweede muziekstuk) herhaaldelijk achtereen wordt weergegeven. Als u bij nader inzien de muziekstukken niet wilt samenvoegen, drukt u nu op de EDIT/NO toets of de p stoptoets. Ongedaan maken van de laatste wijziging -- UNDO herstelfunctie (alleen voor gebruikers van de MDS-MX101) Met de herstelfunctie kunt u de laatste ingreep op de minidisc ongedaan maken, zodat de minidisc weer in de oorspronkelijke toestand terugkomt. Overigens zult u een wijziging niet ongedaan kunnen maken als u erna het volgende hebt gedaan: · Druk nogmaals op de YES toets wanneer de overgang tussen de muziekstukken naar wens verloopt. [. . . ] Wenn bei der Digitalaufnahme eine Leerstelle von 30 Sekunden auftritt, ersetzt diese Funktion die 30sekündige Leerstelle durch eine dreisekündige Leerstelle und führt die Aufnahme fort. Nach einem Editierbetrieb muß die MD ausgeworfen werden, da die Änderungen nur dann auf der MD gesichert werden. Zur Eingabe eines MD-Namens stoppen Sie die Wiedergabe durch Drücken von p. Beim Programmieren der Titelabfolge können Sie die Gesamtspielzeit überprüfen, um sicherzustellen, daß das Titelprogramm auf die Cassette paßt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY HCD-CZ1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY HCD-CZ1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag