Gebruiksaanwijzing SONY GPS-CS1KA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY GPS-CS1KA. Wij hopen dat dit SONY GPS-CS1KA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY GPS-CS1KA te teleladen.


SONY GPS-CS1KA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1384 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY GPS-CS1KA ADDENDUM: ADDING GPS INFORMATION TO PICTURES (346 ko)
   SONY GPS-CS1KA (380 ko)
   SONY GPS-CS1KA annexe 1 (1040 ko)
   SONY GPS-CS1KA annexe 3 (1040 ko)
   SONY GPS-CS1KA annexe 2 (1040 ko)
   SONY GPS-CS1KA DATASHEET (1032 ko)
   SONY GPS-CS1KA ADDENDUM: REQUIRED SOFTWARE (871 ko)
   SONY GPS-CS1KA ADDENDUM: ADDING GPS INFORMATION TO PICTURES (346 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY GPS-CS1KA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. [ Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. [. . . ] Een correcte werking is niet gegarandeerd wanneer u gebruik maakt van een USB hub. Wanneer uw computer opnieuw start vanuit de slaapstand, kan de communicatie tussen GPS-eenheid en computer mogelijk niet automatisch worden hervat. Om films opgenomen met digitale Sony camera's of sommige digitale Sony camcorders te behandelen, moet u ook PMB dat bij het betreffende model is geleverd installeren. Let op het volgende bij het werken met PMB dat bij digitale Sony camera's of digitale Sony camcorders (verder gewoon "camera's" genoemd) is geleverd. ­ Wanneer de versie van PMB dat bij de camera's is geleverd, ouder is dan de versie die bij deze kit is geleverd, moet u eerst PMB dat bij de camera's is geleverd installeren en vervolgens PMB vanaf de CD-ROM die bij deze kit is geleverd. ­ Wanneer de versie van PMB dat bij de camera's is geleverd, identiek is met of recenter is dan de versie die bij deze kit is geleverd, moet u eerst PMB dat bij deze kit is geleverd installeren vanaf de CD-ROM en vervolgens PMB dat bij de camera's is geleverd. " en volg de instructies op het scherm om door te gaan met de installatie. Gaat u akkoord met de bepalingen, klik dan op de radioknop naast [I accept the terms of the license agreement] (Ik accepteer de bepalingen van de licentieovereenkomst) en vervolgens op [Next] (Volgende). Het scherm waarop de voortgang van de installatie wordt aangegeven, verschijnt. Stap 2 Opnamepositiegegevens toevoegen aan beelden Start de computer opnieuw door de instructies op het scherm te volgen wanneer de herstartmelding verschijnt. Totaal aantal beelden die kunnen worden gekoppeld Aantal gekoppelde beelden [Complete] verschijnt wanneer de bewerking De GPS-eenheid begint te Aantal te koppelen beelden* Aantal beelden die worden gekoppeld Kunnen worden gekoppeld met de GPS-eenheid, verschijnt 60. U wilt weergeven op 4 Selecteer het beeld datvan de miniatuur van beelden de kaart. Op de kaart ziet u waar de beelden zijn opgenomen alsook de route van de GPS logs die zijn geïmporteerd naar GPS Image Tracker. U kunt ook uw eigen kaart maken en samen met beelden versturen via e-mail. Importeer de GPS logs naar de computer wanneer u beelden en positiegegevens hebt gekoppeld Routes worden niet weergegeven wanneer u geen logbestand met dezelfde datum als de beelden Die met GPS Image Tracker zijn geselecteerd, hebt geïmporteerd. Stap 3 Beelden weergeven op een kaart Als er problemen optreden bij het gebruik van de GPS-eenheid, kunt u de volgende tabel gebruiken om het probleem op te lossen. Neem contact op met uw Sony-handelaar of plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst indien het probleem niet kan worden opgelost. T Plaats de batterij correct zoals beschreven onder "Een batterij plaatsen" (p. De aanduidingen op het scherm verdwijnen en de GPS-eenheid wordt gereset. (Merk op dat alle geregistreerde positiegegevens worden gewist wanneer de GPS-eenheid wordt gereset. ) Verwijder de batterij en plaats ze terug indien het probleem niet is opgelost. U gebruikte de GPS-eenheid mogelijk op plaatsen waar de GPS-eenheid niet kon T Gebruik de GPS-eenheid op een open plaats en vermijd plaatsen zoals bv. [. . . ] Opmerkingen bij het gebruik van een "Memory Stick Duo"adapter (los verkrijgbaar) Als u "Memory Stick Duo" gebruikt met een apparaat dat geschikt is voor "Memory Stick", moet u "Memory Stick Duo" in een "Memory Stick Duo" adapter plaatsen. Anders kunnen "Memory Stick Duo" mogelijk niet uit een "Memory Stick"-compatibel toestel worden gehaald. Wanneer u "Memory Stick Duo" in een "Memory Stick Duo"-adapter plaatst, moet u "Memory Stick Duo" in de juiste richting plaatsen en volledig induwen. Indien "Memory Stick Duo" niet goed zijn geplaatst, kan de werking zijn verstoord. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY GPS-CS1KA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY GPS-CS1KA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag