Gebruiksaanwijzing SONY GP-VPT1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY GP-VPT1. Wij hopen dat dit SONY GP-VPT1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY GP-VPT1 te teleladen.


SONY GP-VPT1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (696 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY GP-VPT1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ] ˋControleer of dit apparaat in evenwicht staat na het bevestigen van de conversielens of andere toebehoren. ˋˋGebruik dit apparaat niet op een plek waar deze kan omvallen door sterke wind, vibratie etc. ˎˎ Let erop dat u dit apparaat niet laat vallen of er vloeistof op morst. ˎˎ Laat dit apparaat niet achter in direct zonlicht, in de buurt van een verwarming of in locaties met een hoge vochtigheid. ˎˎ Maak dit apparaat los van de camera en berg hem na gebruik op in de meegeleverde tas. ˎˎ Verwijder en plaats de multi terminal altijd in een rechte richting terwijl u de stekker vasthoudt. Het met kracht plaatsen of verwijderen met de verkeerde hoek kan de multi terminal en de camera beschadigen. ˎˎ Reinig dit apparaat met een zachte doek die lichtjes is bevochtigd met een mild reinigingsmiddel. ˎˎ Nadat u dit apparaat heeft gebruikt op plaatsen die onderhevig zijn aan zeebriezen, dient u deze goed af te vegen met een droge doek. Opmerkingen bij het gebruik Opmerkingen ˎˎ Indien u de camera enige tijd in standby-stand houdt, dan gaat de camera automatisch uit. ˎˎ U kunt de camera van dit apparaat niet gebruiken als de aan/uitschakelaar van de camera op OFF staat. 1 Håll denna enhet och kameran stadigt , rikta in stiftet och kameramonteringsskruven mot styrhålen på undersidan av kameran. (-1) Een filmbeeld opnemen Een foto opnemen Zoomen Druk op de START/STOP-knop. Houd de PHOTO-knop lichtjes ingedrukt om het beeld te controleren en druk de knop dan helemaal in om de opname te maken. U kunt ook in- en -uitzoomen door de verhoogde gedeelte van de zoomknop naar voor en naar achter te bewegen. Reinigen 1 Maak de cameramontageknop los en haal de camera van de cameraplaats. [. . . ] Trek hem in of trek hem uit afhankelijk waar uw camera een positiegat heeft en, als dat zo is, op de positie van het gat. (-1-a) ˎˎ Indien uw camera een positiegat heeft voor de pen, houd de pen dan uitgetrokken en uitgelijnd met het positiegat bij het bevestigen aan de camera. Als de pen is ingetrokken, trek hem dan uit de cameraplaats met een scherp puntig voorwerp voordat u de camera bevestigt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY GP-VPT1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY GP-VPT1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag