Gebruiksaanwijzing SONY FWD-50PX1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY FWD-50PX1. Wij hopen dat dit SONY FWD-50PX1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY FWD-50PX1 te teleladen.


SONY FWD-50PX1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5908 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY FWD-50PX1 (5883 ko)
   SONY FWD-50PX1 (5920 ko)
   SONY FWD-50PX1 PROTOCOL (77 ko)
   SONY FWD-50PX1 annexe 1 (1664 ko)
   SONY FWD-50PX1 annexe 2 (5920 ko)
   SONY FWD-50PX1 annexe 3 (1664 ko)
   SONY FWD-50PX1 DATASHEET (175 ko)
   SONY FWD-50PX1 PROTOCOL MANUAL (77 ko)
   SONY FWD-50PX1 SPEAKER DIAGRAM (50 ko)
   SONY FWD-50PX1 PRODUCT BROCHURE (175 ko)
   SONY FWD-50PX1 PRO DISPLAYS BROCHURE (1320 ko)
   SONY FWD-50PX1 MECHANICAL DIAGRAM (DISPLAY & SSSP50FW SPEAKERS) (50 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY FWD-50PX1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] : 858-942-2230 : : : : Voor de klanten in Nederland • Dit apparaat bevat een vast ingebouwde batterij die niet vervangen hoeft te worden tijdens de levensduur van het apparaat. [. . . ] E l Mi t , auswä h l en , mi t zu r ückscha l t en ENTER 5 Wählen Sie mit M/m die Einstellung für die automatische Breitbildfunktion. 2 Br e i t e Höhe 00 00 2 Stellen Sie die Bildhöhe und die Bildbreite mit den Tasten M/m/</, ein. Die Optionen im Menü „Bildschirm einstellen“ werden auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt. Die Optionen im Menü „Ton einstellen“ werden auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt. So deaktivieren Sie die Weißbildfunktion Wählen Sie in Schritt 2 die Einstellung „Aus“. 4 Stellen Sie die Minuten wie die Stunde ein und drücken Sie ENTER. [. . . ] ϼ1-3 时,可 以根据需要调节声音质量。 注 MENU Function(菜单功能)设为“On/Off” (开/关)(出厂设定)时 Sc r een Wi Wi Sc Sc Sc Ad Re d d r r r j s e e e e e u e Con t r o l Se Mo n n n t t d Z S S P u e o i h i p om z e i f t xe l : : 4 / 3 Picture Mode(图像模式)为“Standard”(标 准)或“Vivid”(逼真)时无法调整声音质量。 P i c Ad j T r Ba Ba Su Re t u e s l r s u s b s a r e r e / Sound Con t r o l t Sound ( Use r 1 ) l e nce ound t e e e s t , t o se l ec t , e n t e r s e t me n u ENTER , t o MENU Function(菜单功能)设为“Return” (返回)时 Of f Sc r een Wi Wi Sc H V H V Ad d d r S S S S j e e e i i h h u Con t r o l t up de Z o om : , se t t o se l ec t , ENTER , t o Se Mo en z e z e i f t i f t s t : : 4 / 3 P i xe l ENTER Treble(高音) 按 M/, 键增强高音,按 m/< 键减弱高音。 Bass(低音) 按 M/, 键增强低音,按 m/< 键减弱低音。 Balance(均衡) 在按 M/, 键增大右侧音量的同时,按 m/< 键增 大 Ȯ定)菜单出现在显示器 屏幕上。 C u s t om Se t up ng : S t anda r d t : On t i on : : On e r i x : : PC ENTER Powe r S a v i Sp e a k e r Ou C l osed Cap D i sp l ay Sc r een Sav Co l o r Ma t r HD Mo d e RGB Mo d e , se t t o Powe r S a v i Sp e a k e r Ou C l osed Cap D i sp l ay Sc r een Sav Co l o r Ma t r HD Mo d e RGB Mo d e , se t t o se l ec t , , t o 3 se l ec t , , t o 按 M / m 键将光标(黄色)移动“P o w e r Saving”处并按 ENTER 键。 以下菜单出现在显示器屏幕上。 C u s t om Se t up ng :S t anda r d t :Reduce t i on : : On e r i x : : PC p r ess ENTER 3 按 M/m 键将光标(黄色)移到“Closed Caption”处并按 ENTER 键。 以下菜单出现在显示器屏幕上。 C u s t om Se t up ng : S t t : t i on :Of : CC e r CC i x : CC : CC : anda r d On f 1 2 3 4 PC ENTER Powe r S a v i Sp e a k e r Ou C l osed Cap D i sp l ay Sc r een Sav Co l o r Ma t r HD Mo d e RGB Mo d e , t o Powe r S a v i Sp e a k e r Ou C l osed Cap D i sp l ay Se r een Sav Co l o r Ma t r HD Mo d e RGB Mo d e , t o t o se l ec t , r e t u r n 4 t o se l ec t , p r ees r e t u r n 4 5 用 M/m 键选择字幕类型。 Off(关)∶不显示字幕。 CC1-4(封闭字幕 1-4): [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY FWD-50PX1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY FWD-50PX1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag