Gebruiksaanwijzing SONY FA-CS1M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY FA-CS1M. Wij hopen dat dit SONY FA-CS1M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY FA-CS1M te teleladen.


SONY FA-CS1M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (856 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY FA-CS1M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 Zusatzanschluss 2 Führung 3 Multi-Interface-Schuh 4 Verriegelungsknopf 5 Multi-Interface-Fuß 6 Anschlussteil-Schutzkappe ˎˎ Gebruik dit apparaat niet met twee of meer schoenadapters gecombineerd. Sony kan de werking van dit apparaat niet garanderen als u dit wel doet. [. . . ] Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. < Kennisgeving voor klanten in de landen waar EUrichtlijnen van toepassing zijn > Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland De FA-CS1M Losse accessoireschoen voor flitser (hierna genoemd "dit apparaat") wordt gebruikt voor het aansluiten van een multiflitserkabel (FA-MC1AM, apart verkocht) aan een flitser die compatibel is met een multi-interfacevoet die geen accessoire-aansluiting heeft. Dit apparaat kan alleen worden gebruikt met een flitser met een multi-interfaceschoen. (Maak de beschermkap van de connector na gebruik weer aan dit apparaat vast). 2 Lijn de markeringsgroef van de stekker van de multifliterskabel etc. Uit met de markering van de accessoireaansluiting van dit apparaat en steek de stekker erin. [. . . ] 4 Wanneer u de ministandaard gebruikt die bij de flitser wordt geleverd, bevestigt u deze zoals afgebeeld in afbeelding -4. Opmerking Wanneer u dit apparaat bevestigt of verwijdert, dien u altijd eerst de camera en flitser uit te zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY FA-CS1M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY FA-CS1M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag