Gebruiksaanwijzing SONY DVPSR760HB.EC1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DVPSR760HB.EC1. Wij hopen dat dit SONY DVPSR760HB.EC1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DVPSR760HB.EC1 te teleladen.


SONY DVPSR760HB.EC1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2995 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DVPSR760HB.EC1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 12ES WAARSCHUWING Naam van het toestel: CD/DVDspeler Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht. Batterijen of apparaten met geïnstalleerde batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. Wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. [. . . ] DATUM Om de datum weer te geven waarop de foto is gemaakt met de digitale camera. INTERVAL* Om aan te geven hoe lang de beelden moeten worden weergegeven. EFFECT* Om de effecten te kiezen die u wilt gebruiken om dia's te wisselen tijdens een diavoorstelling. U kunt een diavoorstelling met geluid weergeven als de muziek- en fotobestanden in hetzelfde album staan. Als de afspeeltijd van de muziek of foto's langer is, wordt het langste bestand weergegeven zonder geluid of beeld. fOTO (BGM): De fotobestanden worden weergegeven met het interne achtergrondgeluid van de speler. Om de melodie van het achtergrondgeluid te kiezen, drukt u herhaaldelijk op AUDIO terwijl de afbeelding wordt weergegeven. Druk op SUBTITLE terwijl muziekbestanden worden weergegeven die ongesynchroniseerde tekstinformatie bevatten. * Afhankelijk van het bestand is deze functie eventueel niet mogelijk. VIDEO CD's met PBC-functies afspelen Wanneer u een VIDEO CD met PBC-functies begint af te spelen, verschijnt het selectiemenu. /> of de cijfertoetsen terwijl de speler gestopt is om een muziekstuk te selecteren, en druk vervolgens op N of ENTER. Om terug te keren naar de PBCweergave, drukt u tweemaal op x en vervolgens op N. Tv's bedienen met de afstandsbediening U kunt volume, ingang en voedingsschakelaar van de Sony-televisie bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening. Als uw tv vermeld is in de volgende tabel, stelt u de overeenkomstige fabrikantcode in. Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, dient u het codenummer opnieuw in te geven. 1 Terwijl u TV [/1 ingedrukt houdt, drukt u op de cijfertoetsen om de fabrikantcode voor uw tv te selecteren. selecteer "VOLLEDIG" als u de breedte-/hoogteverhouding van uw televisie kunt wijzigen. INDIVIDUELE INSTELLING AUTOMATISCHE STANDBY: Zet de instelling voor automatische stand-by aan of uit. Als u "AAN" selecteert, gaat de speler naar de stand-bystand als de speler gedurende meer dan 30 minuten in de stopstand heeft gestaan. AUTO WEERGAVE: Als deze optie ingesteld is op "AAN", begint de speler automatisch met de weergave wanneer de speler wordt ingeschakeld door een timer (niet bijgeleverd). Als het beeld wordt weergegeven in hoge resolutie, stelt u de optie in op "BEELD". (Enkel DVD) MUZIEKSTUKKEUZE: Geeft het geluidsspoor weer met het grootste aantal kanalen als u een DVD VIDEO afspeelt waarop verschillende audio-indelingen (PCM-, MPEG audio-, DTS- of Dolby Digital-indeling) zijn opgenomen. [. . . ] Stel in dit geval "GELUID (HDMI)" in "HDMIINSTELLING" in op "PCM". € De speler zal bestanden in deze media weergeven zelfs als de bestandsindeling verschillend is. Wanneer dergelijke gegevens worden weergegeven, kan ruis worden geproduceerd die de luidsprekers kan beschadigen. € Het afspelen van een complexe hiërarchie van mappen kan enige tijd kosten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DVPSR760HB.EC1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DVPSR760HB.EC1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag