Gebruiksaanwijzing SONY DVPSR360B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DVPSR360B. Wij hopen dat dit SONY DVPSR360B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DVPSR360B te teleladen.


SONY DVPSR360B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2140 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DVPSR360B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 11ES WAARSCHUWING Naam van het toestel: CD/DVDspeler Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht. Batterijen of apparaten met geïnstalleerde batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. Wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. [. . . ] DYNAMISCH: Toont een dynamisch beeld door het beeldcontrast en de kleurintensiteit te vergroten. *1 Enkel DVP-SR360 *2 Om terug te keren naar de normale weergave selecteert u "UIT" of drukt u op CLEAR. Kinderbeveiliging (beperkte weergave) U kunt een beperkingsniveau voor het afspelen instellen. Wanneer u "ANDERE t" selecteert, selecteert en voert u een standaardcode in. Zie "PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST" aan het einde van deze handleiding. Om de functie kinderbeveiliging uit te schakelen, stelt u "NIVEAU" in op "UIT". Als u uw wachtwoord bent vergeten, voert u "199703" in in het wachtwoordvak, druk op ENTER en geef vervolgens een nieuw 4-cijferig wachtwoord in. iNSTELLING SNEL: Gebruik Snelle instelling om de taal voor het bedieningsmenu , de breedte-/ hoogteverhouding van het televisiescherm en het geluidssignaal te selecteren. VOLLEDIG: Behalve Snelle instelling kunt u nog diverse andere instellingen verrichten (pagina 7). hERSTELLEN: Om de instellingen van "INSTELLING" te herstellen. ZOOMEN*2 U kunt het beeld tot maximaal 4 keer de normale grootte vergroten en bladeren met C/X/x/c. —Items voor DATA-bestanden Item Itemnaam, functie ALBUM Selecteert het album dat de af te spelen muzieken fotobestanden bevat. DATUM Om de datum weer te geven waarop de foto is gemaakt met de digitale camera. INTERVAL* Om aan te geven hoe lang de beelden moeten worden weergegeven. , wordt vervolgd 5NL EFFECT* Om de effecten te kiezen die u wilt gebruiken om dia's te wisselen tijdens een diavoorstelling. U kunt een diavoorstelling met geluid weergeven als de muziek- en fotobestanden in hetzelfde album staan. Als de afspeeltijd van de muziek of foto's langer is, wordt het langste bestand weergegeven zonder geluid of beeld. Druk op SUBTITLE terwijl muziekbestanden worden weergegeven die ongesynchroniseerde tekstinformatie bevatten. * Afhankelijk van het bestand is deze functie eventueel niet mogelijk. Tv's bedienen met de afstandsbediening U kunt volume, ingang en voedingsschakelaar van de Sony-televisie bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening. Als uw tv vermeld is in de volgende tabel, stelt u de overeenkomstige fabrikantcode in. Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, dient u het codenummer opnieuw in te geven. [. . . ] (Enkel DVP-SR360) c Het USB-apparaat is niet goed verbonden met de speler. Aspeelbare bestandsindeling Video: MPEG-1 (Cyber-shot-data)/MPEG-4 (eenvoudig profiel)*1/Xvid Foto: JPEG (DCF-indeling) Muziek: MP3 (behalve mp3PRO)/WMA (behalve WMA Pro)*1, *2/AAC*1, *2/LPCM/ WAVE *1 Bestanden met copyrightbescherming (Digital Right Management) kunnen niet worden afgespeeld. € Afhankelijk van de codeer-/ opnameomstandigheden kunnen bepaalde video-, foto- en muziekbestanden niet worden weergegeven. € Het afspelen beginnen en voortgaan naar het volgende of een ander album/bestand kan enige tijd in beslag nemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DVPSR360B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DVPSR360B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag