Gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR760HB.EC1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR760HB.EC1. Wij hopen dat dit SONY DVP-SR760HB.EC1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR760HB.EC1 te teleladen.


SONY DVP-SR760HB.EC1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (806 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DVP-SR760HB.EC1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA). Voor u de speler in gebruik neemt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u deze later desgewenst opnieuw kunt raadplegen. Dit apparaat is geklasseerd als CLASS 1 LASER product. Het label met vermelding van CLASS 1 LASER PRODUCT bevindt zich op de achterkant van het apparaat. OPGELET De optische instrumenten in dit apparaat kunnen oogletsel veroorzaken. [. . . ] Voorbeeld: · 1: MAIN (hoofdgeluid) · 1: SUB (subgeluid) · 1: MAIN+SUB (hoofdgeluid en subgeluid) Bij het afspelen van een VIDEO CD, CD of DATA CD (MP3 audio) De standaardinstelling is onderstreept. · STEREO: standaardstereogeluid · 1/L: geluid van het linkerkanaal (mono) · 2/R: geluid van het rechterkanaal (mono) Geluidsregeling Bladertoets X/x DISPLAY 1 Ga met de bladertoets omlaag of omhoog tijdens het afspelen om "AUDIO" weer te geven op het LCD-scherm. z Tip U kunt ook "GELUID" kiezen via het bedieningsmenu (pagina 14). Opmerking U kunt het geluid van Super Audio CD's niet regelen. , wordt vervolgd 59 De audio-informatie van de disc tonen Druk tijdens het afspelen op DISPLAY om het bedieningsmenu weer te geven. In Dolby Digital kunnen verscheidene signalen, van mono tot 5. 1-kanaalssignalen worden opgenomen op een DVD VIDEO. Het aantal opgenomen kanalen hangt af van de DVD VIDEO. Huidig audioformaat* 12(27) 18(34) T 1:32:55 1: ENGELS DVD VIDEO PROGRAM FORMAT DOLBY DIGITAL 3/2. 1 L LS C LFE RS R z Tip Bij weergave van Dolby Digital- of DTS-geluidssporen wordt rond "LFE" een stippellijn weergegeven wanneer er geen LFEsignaal wordt ontvangen. Huidig programmaformaat** *"PCM", "MPEG", "DTS" of "DOLBY DIGITAL" verschijnt. Bij "DOLBY DIGITAL" verschijnen de kanalen in de spelende track als volgt: Voor Dolby Digital 5. 1-kanaals geluidscomponent: Achtercomponent 2 DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1 Voorcomponent 2 + Middencomponent 1 LEF (Low Frequency Effect) component 1 **De letters in het programmaformaatscherm staan voor de volgende geluidscomponent: L: Voor (links) R: Voor (rechts) C: Midden LS: Achter (links) RS: Achter (rechts) S: Achter (mono): De achtercomponent van het Dolby Surround signaal en het Dolby Digital signaal. LFE:Low Frequency Effect signaal 60 SURROUND Mode instellingen Bij het afspelen van discs die zijn opgenomen met Dolby Surround (Pro Logic), kunt u genieten van surround sound. Deze functie is beschikbaar wanneer u 4 of meer luidsprekers aansluit en bij "ACHTER" onder "GROOTTE" van "LUIDSPREKER" een andere instelling opgeeft dan "GEEN". · NORMAL SURROUND Discs met 2-kanaals audiosignalen worden gedecodeerd met Dolby Surround (Pro Logic) om surroundeffecten te verkrijgen. Wanneer u gebruik maakt van een middenluidspreker, produceert die het passende geluid. · ENHANCED SURROUND Geeft een groter gevoel van aanwezigheid bij weergave van een Dolby Surround (Pro Logic) bron met monosignaal via het achterkanaal. Produceert een op stereo lijkend effect via de achterkanalen. L R Geluidsregeling Bladertoets 1 Ga met de bladertoets omlaag of omhoog tijdens het afspelen om "SURROUND" weer te geven op het LCD-scherm. LS RS L: Voorluidspreker (links) R: Voorluidspreker (rechts) LS: Achterluidspreker (links) RS: Achterluidspreker (rechts) 2 Richt de afstandsbediening op de speler en druk op de bladertoets totdat verschijnt op het LCD-scherm. Het volgende scherm verschijnt. De instelling annuleren Kies "UIT" in stap 3. z Tip U kunt "SURROUND" ook kiezen via het bedieningsmenu (pagina 14). Opmerkingen NORMAL SURROUND 3 Druk herhaaldelijk op de bladertoets om een van de surround-modes te kiezen. · Indien u de DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL) aansluiting kiest en "DOLBY DIGITAL" instelt op "DOLBY DIGITAL", "DTS" op "DTS" en "MPEG" op "MPEG" onder "AUDIO INSTELLING", wordt het geluid geproduceerd door uw luidsprekers zonder surround-effect. · PROGRESSIVE 1: Stelt een drempel in op basis waarvan de speler de progressieve conversiemethode bepaalt. Wanneer "COMPONENT OUT" bij "SCHERMINSTELLING" wordt ingesteld op "PROGRESSIVE, " herkent de speler automatisch of de software is gebaseerd op video of op film en zet de videosignalen om volgens de bijbehorende progressieve conversiemethode. Wanneer het instelpunt dichter bij "VIDEO" ligt, wordt eerder voor de videoconversie gekozen. Ligt het instelpunt daarentegen dichter bij "FILM", dan wordt gekozen voor filmconversie. Wanneer u uitdrukkelijk "VIDEO" instelt, wordt ongeacht het type software altijd gebruikgemaakt van videoconversie. Zie "Verklarende woordenlijst" voor meer informatie over de video- en filmsoftware (pagina 94). · PROGRESSIVE 2: Regelt de progressieve videosignalen die zijn verwerkt tijdens de videoconversie. Bij overwegend statische beelden, zoals landschapsbeelden, stelt u "STILL" in. Voor software die overwegend dynamische beelden bevat met veel actie stelt u "MOVE" in. Zie "De helderheid van geselecteerde gedeelten regelen (gammacorrectie)" (pagina 66) voor meer informatie. 1 Druk herhaaldelijk op VIDEO CONTROL om "GEHEUGEN" te kiezen en druk op ENTER. De "DVE" regelbalk verschijnt. C 01:32:55 DVE UIT 1 2 3 C ZACHT l 2 3 4 Sl Druk op C/c om de contouren te regelen en druk op ENTER. De instelling wordt opgeslagen en de regelbalk "BNR" verschijnt. Herhaal stap 2 om "BNR" en overige beeldelementen zoals "Y NR" en "C NR" aan te passen. Wanneer de regelbalk "GAMMA" wordt weergegeven, drukt u op x. Scherm 1 van Videoregeling verschijnt. [. . . ] MPEG 2, dat met DVD's wordt gebruikt, is compatibel met 7. 1-kanaals surround. Op film gebaseerde software, op video gebaseerde software (pagina 64) DVD's kunnen worden onderverdeeld in op film gebaseerde en op video gebaseerde software. Film-DVD's bevatten evenveel beelden (24 frames per seconde) als films die in de bioscoop worden vertoond. Bij videoDVD's, bijvoorbeeld TV-series en comedy's, wordt het beeld weergegeven met 25 frames (of 50 velden) per seconde. DVD-RW (pagina 6) Een DVD-RW is een opneembare en herschrijfbare disc van hetzelfde formaat als een DVD VIDEO. DVD-RW's die zijn gemaakt in Video mode hebben dezelfde indeling als een DVD VIDEO terwijl gegevens op discs die gemaakt zijn in VR (Video Recording) mode kunnen worden geprogrammeerd of bewerkt. Progressieve conversiemethode (PAL) (pagina 64) · Videosoftware-conversie Bij video wordt het beeld gevormd door elke tweede lijn van een beeld (veld) met 25 frames (50 velden) per seconde weer te geven (Interlace-formaat). DVD+RW (pagina 6) Een DVD+RW (plus RW) is een opneembare en herschrijfbare disc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DVP-SR760HB.EC1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DVP-SR760HB.EC1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag