Gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR750H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR750H. Wij hopen dat dit SONY DVP-SR750H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR750H te teleladen.


SONY DVP-SR750H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3243 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DVP-SR750H QUICK START GUIDE (800 ko)
   SONY DVP-SR750H (304 ko)
   SONY DVP-SR750H QUICK START GUIDE (800 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DVP-SR750H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Batterijen of apparaten met geïnstalleerde batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. [. . . ] Druk op SUBTITLE terwijl muziekbestanden worden weergegeven die ongesynchroniseerde tekstinformatie bevatten. * Afhankelijk van het bestand is deze functie eventueel niet mogelijk. Wanneer u een VIDEO CD met PBC-functies begint af te spelen, verschijnt het selectiemenu. /> of de cijfertoetsen terwijl de speler gestopt is om een muziekstuk te selecteren, en druk vervolgens op N of ENTER. Om terug te keren naar de PBCweergave, drukt u tweemaal op x en vervolgens op N. U kunt de disclade vergrendelen, zodat ze niet per vergissing kan worden geopend. Wanneer de speler in de stand-bystand staat, drukt u in deze volgorde op O RETURN, ENTER, en [/1 op de afstandsbediening. Terwijl de speler in de stand-bystand staat, drukt u nogmaals in deze volgorde op O RETURN, ENTER en \/1 op de afstandsbediening. U kunt volume, ingang en voedingsschakelaar van de Sony-televisie bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening. Als uw tv vermeld is in de volgende tabel, stelt u de overeenkomstige fabrikantcode in. Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, dient u het codenummer opnieuw in te geven. 1 Terwijl u TV [/1 ingedrukt houdt, drukt u op de cijfertoetsen om de fabrikantcode voor uw tv te selecteren. Een CD rippen of databestanden kopiëren naar een USB-apparaat U kunt een CD rippen of databestanden kopiëren* naar een USB-apparaat. U kunt geen CD rippen of databestanden kopiëren terwijl een disc wordt weergegeven. Een diashow van hoge kwaliteit bekijken (PhotoTV HD) Als u een Sony-tv hebt die compatibel is met "PhotoTV HD", kunt u beelden van de hoogste kwaliteit bekijken. "PhotoTV HD" wordt geactiveerd wanneer de speler met een HDMI-kabel aangesloten is op een tv en wanneer "JPEG-RESOLUTIE" in "HDMIINSTELLING" ingesteld is op "PhotoTV HD" (pagina 10). 1 Plaats een disc in de disclade en sluit vervolgens een USB-apparaat aan op de USB-aansluiting. Wanneer u een CD ript, selecteert u "DISC" of "MUZIEKSTUK". wanneer u databestanden kopieert , selecteert u "DISC" , "ALBUM" , "MUZIEKSTUK" of "BESTAND". Het aantal geselecteerde albums, tracks of bestanden wordt weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel in de standbystand voor opname. Wanneer u een CD ript of databestanden kopieert, blijft de REC LED-indicator aan. AUTO WEERGAVE: Als deze optie ingesteld is op "AAN", begint de speler automatisch met de weergave wanneer de speler wordt ingeschakeld door een timer (niet bijgeleverd). [. . . ] C Neem contact op met uw Sony-dealer of een plaatselijke, erkende Sony-servicedienst. De speler zal bestanden in deze media weergeven zelfs als de bestandsindeling verschillend is. Wanneer dergelijke gegevens worden weergegeven, kan ruis worden geproduceerd die de luidsprekers kan beschadigen. Het afspelen van een complexe hiërarchie van mappen kan enige tijd kosten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DVP-SR750H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DVP-SR750H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag