Gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR550K QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR550K. Wij hopen dat dit SONY DVP-SR550K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR550K te teleladen.


SONY DVP-SR550K QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (753 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DVP-SR550KQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. De producent van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De erkende vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. [. . . ] Het afspelen wordt gestart. Als u zich vergist bij het invoeren van het wachtwoord Druk op C voor u ENTER indrukt en voer het juiste nummer in. 41 Afspeelrichting Een scène zoeken ×2B t 1M t 2M t 3M Zoeken naar een bepaald punt op een disc (Scannen, Vertraagd afspelen, Frame stilzetten) U kunt snel een bepaald punt op een disc zoeken met beeld of vertraagd afspelen. 3M (alleen DVD/VIDEO CD/DATA CD*/ DATA DVD*) ×2B (alleen DVD VIDEO/CD) Tegenovergestelde richting ×2b t 1m t 2m t 3m 3m (alleen DVD/VIDEO CD/DATA CD*/ DATA DVD*) ×2b (alleen DVD VIDEO) (stap) (stap) * Alleen DivX-video De "×2B"/"×2b" afspeelsnelheid is ongeveer het dubbele van de normale snelheid. De "3M"/"3m" afspeelsnelheid is hoger dan "2M"/"2m" en de "2M"/"2m" afspeelsnelheid is hoger dan "1M"/"1m". Opmerkingen · Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet mogelijk. · Op DATA CD's/DATA DVD's kunt u alleen in MP3-audiotracks of DivX-videobestanden naar een bepaald punt zoeken. Vertraagd afspelen (Vertraagd afspelen) Druk op m of M met de speler in de pauzestand. Telkens als u tijdens het vertraagd afspelen op m of M drukt, verandert de afspeelsnelheid. Bij elke druk op de toets verandert de aanduiding als volgt: Afspeelrichting Snel een bepaald punt zoeken door een disc snel vooruit of achteruit af te spelen (Scannen) Druk op m of M tijdens het afspelen van een disc. Wanneer u het gewenste punt hebt gevonden, drukt u op H om terug te keren naar normale snelheid. Telkens als u tijdens het zoeken op m of M drukt, verandert de zoeksnelheid. Bij elke druk op de toets verandert de aanduiding zoals hierna aangegeven is. De werkelijke snelheid kan verschillen afhankelijk van de disc. 2 2 y1 y1 " afspeelsnelheid is lager ". Tegenovergestelde richting (alleen DVD) De "2 y"/"2 dan "1 y"/"1 Opmerking Bij DATA CD's/DATA DVD's werkt deze functie alleen met DivX-videobestanden. 42 Beeld voor beeld afspelen (Frame stilzetten) Druk met de speler in de pauzestand op (stap) om naar het volgende beeld te gaan. Druk op H om terug te keren naar de normale afspeelstand. Een titel/hoofdstuk/ track/scène zoeken Opmerkingen · Op een DVD-VR-modus kunt u niet zoeken naar een stilstaand beeld. · Bij DATA CD's/DATA DVD's werkt deze functie alleen met DivX-videobestanden. U kunt een titel of hoofdstuk zoeken op een DVD en een track, index, bestand of scène op een VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD. · 1:STEREO: het stereogeluid van audiotrack 1 · 1:1/L: het geluid van het linkerkanaal van audiotrack 1 (mono) · 1:2/R: het geluid van het rechterkanaal van audiotrack 1 (mono) · 2:STEREO: het stereogeluid van audiotrack 2 · 2:1/L: het geluid van het linkerkanaal van audiotrack 2 (mono) · 2:2/R: het geluid van het rechterkanaal van audiotrack 2 (mono) 46 Wanneer u een DATA CD of DATA DVD weergeeft met alleen MP3-audiotracks/ JPEG-beeldbestanden Het interne achtergrondgeluid van de speler wordt weergegeven. · BMG 1 · BMG 2 · BMG 3 · BMG 4 Bij het afspelen van een DivXvideobestand op een DATA CD of DATA DVD Voorbeeld: MP3-audio 1: MP3 128k Bitsnelheid Opmerkingen · Bij het afspelen van een Super VCD zonder audiotrack 2 wordt er geen geluid weergegeven wanneer u "2:STEREO", "2:1/L" of "2:2/R" selecteert. · Bij het afspelen in DVD-VR-modus: als u de speler hebt aangesloten op een audiocomponent met de DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT-aansluiting en u tussen de geluidssporen wilt schakelen, stelt u "DOLBY DIGITAL" in op "D-PCM" in "AUDIO INSTELLING" (pagina 66). · Als "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op "AUTO" or "AUTO (BMG)" (pagina 53), hoort u het interne achtergrondgeluid van de speler wanneer er geen MP3-audiotrack wordt weergegeven. Betreffende audiosignalen Audiosignalen die op een disc zijn opgenomen, bevatten de onderstaande geluidselementen (kanalen). · Voor (L) · Voor (R) · Midden · Achter (L) · Achter (R) · Achter (mono): Dolby Surround Soundsignalen of Dolby Digital mono achtersignalen. · LFE (Low Frequency Effect) signaal Geluidsregeling De indeling van het audiosignaal controleren U kunt de indeling van het audiosignaal controleren door herhaaldelijk op (geluid) te drukken tijdens het afspelen. De indeling van het huidige audiosignaal (Dolby Digital, DTS, PCM, enzovoort) wordt weergegeven zoals hieronder wordt getoond. Bij het afspelen van een DVD VIDEO Opmerking Als "DTS" bij "AUDIO INSTELLING" op "UIT" (pagina 67) staat, kunt u geen DTS-geluidssporen selecteren via het scherm, ook al bevat de disc DTSgeluidssporen. Voorbeeld: Dolby Digital 5. 1-kanaals Achter (L/R) LFE (Low Frequency Effect) 1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1 Voor (L/R) + midden 47 TV Virtual Surround Settings (TVS) Wanneer u een stereotelevisie of 2 voorluidsprekers aansluit, biedt TVS (TV Virtual Surround) u de mogelijkheid van surround sound-effecten door met behulp van geluidsbeeld virtuele achterluidsprekers te creëren op basis van het geluid van de voorluidsprekers (L: links, R: rechts) zonder dat er achterluidsprekers moeten worden geïnstalleerd. TVS is door Sony ontwikkeld om thuis surround sound te produceren met alleen maar een stereotelevisie. Dit functioneert alleen als u een meerkanaals Dolby-geluidsspoor afspeelt. Als de speler is ingesteld om het signaal uit te voeren via de DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT aansluiting, is het surround-effect alleen hoorbaar wanneer u "DOLBY DIGITAL" instelt op "D-PCM" en "MPEG" op "PCM" bij "AUDIO INSTELLING" (pagina 66). 2 Druk herhaaldelijk op SUR om een van de TVS-geluidseffecten te kiezen. In het volgende hoofdstuk vindt u meer uitleg over deze instellingen. [. . . ] , De DATA CD/DATA DVD (DivX-video) is niet opgenomen in de DivX-indeling conform ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet/ UDF. , Het DivX-videobestand is groter dan 720 (breedte) × 576 (hoogte). Het afspelen stopt automatisch. , Bij het afspelen van discs met een automatisch pauzesignaal stopt het afspelen bij het auto-pauzesignaal. Bepaalde functies, zoals Stoppen, Snel afspelen, Traag afspelen, Vertraagd afspelen, Herhaaldelijk afspelen, Willekeurig afspelen of Programma afspelen, werken niet. , Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet mogelijk. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de disc. De namen van albums/tracks/bestanden worden niet juist weergegeven. , De speler kan alleen cijfers en letters tonen. Andere tekens verschijnen als "*". De taal voor het geluid kan niet worden gewijzigd. , Probeer het DVD menu te gebruiken in plaats van de directe keuzetoetsen op de afstandsbediening (pagina 28). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DVP-SR550K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DVP-SR550K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag