Gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR360

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR360. Wij hopen dat dit SONY DVP-SR360 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR360 te teleladen.


SONY DVP-SR360 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2749 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DVP-SR360

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Stellen für die Wiedergabefortsetzung können für bis zu 6 verschiedene DVD VIDEOs/ VIDEO-CDs gespeichert werden. Pulse SUBTITLE mientras se reproduzcan archivos de música que contengan información no sincronizada sobre las letras de las canciones. Batterijen of apparaten met geïnstalleerde batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. Veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. [. . . ] *1 Enkel DVP-SR360 *2 Om terug te keren naar de normale weergave selecteert u "UIT" of drukt u op CLEAR. Kinderbeveiliging (beperkte weergave) U kunt een beperkingsniveau voor het afspelen instellen. Wanneer u "ANDERE t" selecteert, selecteert en voert u een standaardcode in. Zie "PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST" aan het einde van deze handleiding. Om de functie kinderbeveiliging uit te schakelen, stelt u "NIVEAU" in op "UIT". Als u uw wachtwoord bent vergeten, voert u "199703" in in het wachtwoordvak, druk op ENTER en geef vervolgens een nieuw 4-cijferig wachtwoord in. iNSTELLING SNEL: Gebruik Snelle instelling om de taal voor het bedieningsmenu , de breedte-/ hoogteverhouding van het televisiescherm en het geluidssignaal te selecteren. VOLLEDIG: Behalve Snelle instelling kunt u nog diverse andere instellingen verrichten (pagina 7). hERSTELLEN: Om de instellingen van "INSTELLING" te herstellen. ZOOMEN*2 U kunt het beeld tot maximaal 4 keer de normale grootte vergroten en bladeren met C/ X/ x/ c. ◆Items voor DATA-bestanden Item Itemnaam, functie ALBUM Selecteert het album dat de af te spelen muzieken fotobestanden bevat. DATUM Om de datum weer te geven waarop de foto is gemaakt met de digitale camera. INTERVAL* Om aan te geven hoe lang de beelden moeten worden weergegeven. , wordt vervolgd 5NL EFFECT* Om de effecten te kiezen die u wilt gebruiken om dia's te wisselen tijdens een diavoorstelling. U kunt een diavoorstelling met geluid weergeven als de muziek- en fotobestanden in hetzelfde album staan. Als de afspeeltijd van de muziek of foto's langer is, wordt het langste bestand weergegeven zonder geluid of beeld. Druk op SUBTITLE terwijl muziekbestanden worden weergegeven die ongesynchroniseerde tekstinformatie bevatten. * Afhankelijk van het bestand is deze functie eventueel niet mogelijk. Tv's bedienen met de afstandsbediening U kunt volume, ingang en voedingsschakelaar van de Sony-televisie bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening. Als uw tv vermeld is in de volgende tabel, stelt u de overeenkomstige fabrikantcode in. Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, dient u het codenummer opnieuw in te geven. 1 Terwijl u TV [/1 ingedrukt houdt, drukt u op de cijfertoetsen om de fabrikantcode voor uw tv te selecteren. [. . . ] Aspeelbare bestandsindeling Video: MPEG-1 (Cyber-shot-data)/MPEG-4 (eenvoudig profiel)*1/Xvid Foto: JPEG (DCF-indeling) Muziek: MP3 (behalve mp3PRO)/WMA (behalve WMA Pro)*1, *2/AAC*1, *2/LPCM/ WAVE *1 Bestanden met copyrightbescherming (Digital Right Management) kunnen niet worden afgespeeld. • Afhankelijk van de codeer-/ opnameomstandigheden kunnen bepaalde video-, foto- en muziekbestanden niet worden weergegeven. • Het afspelen beginnen en voortgaan naar het volgende of een ander album/bestand kan enige tijd in beslag nemen. • Het kan gebeuren dat de speler geen combinatie van twee of meer videobestanden afspeelt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DVP-SR360

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DVP-SR360 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag