Gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR350. Wij hopen dat dit SONY DVP-SR350 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR350 te teleladen.


SONY DVP-SR350 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2969 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DVP-SR350 QUICK START GUIDE (729 ko)
   SONY DVP-SR350 QUICK START GUIDE (729 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DVP-SR350

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Batterijen of apparaten met geïnstalleerde batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. [. . . ] VOLLEDIG: Behalve Snelle instelling kunt u nog diverse andere instellingen verrichten (pagina 8). hERSTELLEN: Om de instellingen van "INSTELLING" te herstellen. ZOOMEN*2 U kunt het beeld tot maximaal 4 keer de normale grootte vergroten en bladeren met C/X/x/c. Item Itemnaam, functie ALBUM Selecteert het album dat de af te spelen muzieken fotobestanden bevat. DATUM Om de datum weer te geven waarop de foto is gemaakt met de digitale camera. INTERVAL* Om aan te geven hoe lang de beelden moeten worden weergegeven. EFFECT* Om de effecten te kiezen die u wilt gebruiken om dia's te wisselen tijdens een diavoorstelling. U kunt een diavoorstelling met geluid weergeven als de muziek- en fotobestanden in hetzelfde album staan. Als de afspeeltijd van de muziek of foto's langer is, wordt het langste bestand weergegeven zonder geluid of beeld. Druk op SUBTITLE terwijl muziekbestanden worden weergegeven die ongesynchroniseerde tekstinformatie bevatten. * Afhankelijk van het bestand is deze functie eventueel niet mogelijk. U kunt de disclade vergrendelen, zodat ze niet per vergissing kan worden geopend. Wanneer de speler in de stand-bystand staat, drukt u in deze volgorde op O RETURN, ENTER, en [/1 op de afstandsbediening. Terwijl de speler in de stand-bystand staat, drukt u nogmaals in deze volgorde op O RETURN, ENTER en \/1 op de afstandsbediening. U kunt volume, ingang en voedingsschakelaar van de Sony-televisie bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening. Als uw tv vermeld is in de volgende tabel, stelt u de overeenkomstige fabrikantcode in. Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, dient u het codenummer opnieuw in te geven. 1 Terwijl u TV [/1 ingedrukt houdt, drukt u op de cijfertoetsen om de fabrikantcode voor uw tv te selecteren. Wanneer u een VIDEO CD met PBC-functies begint af te spelen, verschijnt het selectiemenu. /> of de cijfertoetsen terwijl de speler gestopt is om een muziekstuk te selecteren, en druk vervolgens op N of ENTER. [. . . ] C Neem contact op met uw Sony-dealer of een plaatselijke, erkende Sony-servicedienst. (Enkel DVP-SR350) C Het USB-apparaat is niet goed verbonden met de speler. *1 Bestanden met copyrightbescherming (Digital Right Management) kunnen niet worden afgespeeld. De speler zal bestanden in deze media weergeven zelfs als de bestandsindeling verschillend is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DVP-SR350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DVP-SR350 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag