Gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR320 QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR320. Wij hopen dat dit SONY DVP-SR320 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DVP-SR320 te teleladen.


SONY DVP-SR320 QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (724 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DVP-SR320QUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor u de speler in gebruik neemt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en bewaren zodat u ze later nog kunt raadplegen. Dit toestel is geklasseerd als CLASS 1 LASER product. Het label met vermelding van CLASS 1 LASER PRODUCT bevindt zich op de achterkant van het toestel. OPGELET De optische instrumenten in dit toestel kunnen oogletsels veroorzaken. De laserstraal van deze CD/DVD-speler is schadelijk voor de ogen en bijgevolg mag u de behuizing niet proberen te openen. Laat het toestel alleen nakijken door bevoegd vakpersoneel. Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA). 2 Volumeregeling Voorzorgsmaatregelen Veiligheid · Let op: de optische instrumenten in dit toestel kunnen oogletsel veroorzaken. [. . . ] Bij elke druk op m of M tijdens het zoeken, verandert de weergavesnelheid. Weergaverichting ×2B t 1M t 2M t 3M (stap) (stap) 3M (alleen DVD VIDEO/DVDRW/VIDEO CD) ×2B (alleen DVD VIDEO/CD) Tegenovergestelde richting ×2b t 1m t 2m t 3m 3m (alleen DVD VIDEO/DVD-RW/ VIDEO CD) ×2b (alleen DVD VIDEO) Weergaveknop (alleen DVP-NS330/NS333) De "×2B"/"×2b" weergavesnelheid is ongeveer het dubbele van de normale snelheid. De "3M"/"3m" weergavesnelheid is hoger dan "2M"/"2m" en de "2M"/ "2m" weergavesnelheid is hoger dan "1M"/"1m". . /> (alleen DVP-NS430/NS433) Vertraagde weergave (Slowmotion Play) Opmerking` Bij sommige DVD/VIDEO CD's zijn bepaalde van de beschreven handelingen niet mogelijk. Druk op m of M met de speler in de pauzestand. Bij elke druk op m of M tijdens de vertraagde weergave, verandert de weergavesnelheid. Bij elke druk op de toets verandert de indicatie als volgt: Weergaverichting 2 2 De "2 dan "1 y1 y1 "/"2 "/"1 " weergavesnelheid is lager ". Tegenovergestelde richting (alleen DVD) 40 Met de weergaveknop op de speler (alleen DVP-NS330/ NS333) Met de weergaveknop kan op verschillende manieren worden gezocht naar een bepaald punt op de disc. Een titel/hoofdstuk/ track/scène, enzovoort zoeken Naar een volgende hoofdstuk/track/scène gaan Draai de weergaveknop tijdens het afspelen even rechtsom resp. vorige hoofdstuk/track/scène te gaan U kunt een titel op hoofdstuk zoeken op een DVD en een track, index of scène op een VIDEO CD/CD/DATA CD. Aan titels en tracks op de disc zijn unieke nummers toegekend, zodat u ze kunt kiezen door het betreffende nummer in te voeren. U kunt ook een scène zoeken aan de hand van de tijdcode. Een scène zoeken Snel een punt zoeken (Search) Houd de weergaveknop tijdens het afspelen naar rechts gedraaid om een punt te zoeken in de weergaverichting of naar links gedraaid om een punt in de andere richting te zoeken. Om terug te keren naar de normale weergavesnelheid laat u de knop los wanneer u het gewenste punt hebt gevonden. Cijfertoetsen CLEAR Snel een punt zoeken met vorige/ volgende toets (Search) (alleen DVP-NS430/NS433) U kunt een bepaald punt zoeken op een disc met . Houd > op de speler tijdens het afspelen ingedrukt om een punt te zoeken in de weergaverichting of houd . Om terug te keren naar de normale weergavesnelheid laat u de toets los wanneer u het gewenste punt hebt gevonden. ENTER DISPLAY 1 Druk op DISPLAY. Het bedieningsmenu verschijnt. 2 Druk op X/x om de zoekmethode te kiezen. Bij het afspelen van een DVD VIDEO/ DVD-RW TITEL HOOFDSTUK TIJD/TEKST Kies "TIJD/TEKST" om een startpunt te zoeken door de tijdcode in te voeren. Beeld per beeld-weergave (Freeze Frame) Druk met de speler in de pauzestand op (stap) om naar het volgende beeld te gaan. · De speler kan alleen het eerste niveau van DVD/ CD-tekst zoals discnaam of titel tonen. · De speelduur van MP3 audio tracks kan mogelijk niet juist worden weergegeven. Bij het afspelen van een DATA CD (MP3 audio) Speelduur en nummer huidige track Tracknaam 45 Weergave-informatie controleren U kunt informatie controleren zoals bit rate of de disclaag die wordt afgespeeld. 4 Druk op ENTER. Het GEAVANCEERD venster sluiten Kies "UIT" in stap 3. Het bedieningsmenu uitschakelen Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het bedieningsmenu is uitgeschakeld. Weergave van elk item TIME/TEXT Door herhaaldelijk op de DISPLAY toets te drukken, kunt u "BIT RATE" of "LAAG" laten verschijnen, afhankelijk van wat bij "GEAVANCEERD" is gekozen. BIT RATE BIT RATE 384kbps Audio Video ENTER DISPLAY 0 5 10 Mbps Bij het afspelen van MPEG audio tracks BIT RATE De weergave-informatie van een DVD controleren (GEAVANCEERD) 0 0 5 kbps 1000 10 Mbps Audio Video 1 2 Druk op DISPLAY tijdens de weergave. Het bedieningsmenu verschijnt. Druk op X/x om (GEAVANCEERD) te kiezen en druk vervolgens op ENTER. De opties voor "GEAVANCEERD" verschijnen. 12(27) 18(34) T 1:32:55 Bit rate staat voor het aantal video-/ audiogegevens per seconde op een disc. Bij het afspelen van een disc verschijnt de bit rate van het beeld bij benadering in Mbps (Mega bit per seconde) en het geluid in kbps (kilo bit per seconde). Dit betekent echter niet noodzakelijk dat de beeldkwaliteit dan beter is. LAAG Verschijnt bij een DVD met twee lagen DVD VIDEO BIT RATE UIT BIT RATE LAAG BIT RATE 384 kbps 0 5 10 Mbps 3 Druk op X/x om items te kiezen. Zie "Weergave van elk item" voor meer informatie over elk item. · LAAG: toont laag en uitleespunt. Geeft aan waar de disc speelt. Bij een tweelagige DVD geeft de speler aan welke laag wordt gelezen ("Layer 0" of "Layer 1"). Voor details betreffende de lagen, zie pagina 71 (DVD VIDEO). 46 De weergave-informatie van een DATA CD controleren Door bij de weergave van MP3 audio tracks op een DATA CD op TIME/TEXT te drukken, kunt u de audio bit rate (data per seconde van het geluid) laten verschijnen. Bit rate T 17:30 128k Discinformatie controleren JAZZ RIVER SIDE Albumnaam Tracknaam 47 2 Druk herhaaldelijk op Geluidsregeling (geluid) om het gewenste audiosignaal te kiezen. Bij het afspelen van een DVD VIDEO De taalkeuze hangt af van de DVD VIDEO. Als dezelfde taal twee of meer keer verschijnt, wordt de DVD VIDEO opgenomen in meervoudig audioformaat. Het geluid regelen Bij het afspelen van een DVD VIDEO die is opgenomen in verschillende audioformaten (PCM, Dolby Digital, MPEG audio of DTS) kunt u het audioformaat kiezen. Bij CD's, DATA CD's of VIDEO CD's kunt u het geluid van het rechter of linker kanaal kiezen en het geluid van het gekozen kanaal beluisteren via de rechter en de linker luidspreker. [. . . ] Raadpleeg dan de onderstaande tabel. C:13:50 Verklarende woordenlijst Hoofdstuk (pagina 9) Delen van een beeld of een muziekstuk die korter zijn dan titels. Sommige discs bevatten geen hoofdstukken. Dolby Digital (pagina 18, 66) Digitale audiocompressietechnologie ontwikkeld door Dolby Laboratories. Dolby Digital produceert hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid via 5. 1 kanalen als "Dolby Digital" theater surround-soundsystemen. De kanaalscheiding is uitstekend doordat de gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn opgenomen en digitaal worden verwerkt. Eerste drie Oorzaak en/of oplossing tekens van de servicecode C 13 De disc is vuil. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DVP-SR320

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DVP-SR320 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag