Gebruiksaanwijzing SONY DVP-FX980

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DVP-FX980. Wij hopen dat dit SONY DVP-FX980 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DVP-FX980 te teleladen.


SONY DVP-FX980 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4577 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DVP-FX980 (600 ko)
   SONY DVP-FX980 DATASHEET (176 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DVP-FX980

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SUBTITLE (Untertitel) Ändert die Untertitel, die auf einem DVD VIDEO aufgenommen werden. 2 Drücken Sie PUSH OPEN/CLOSE (Öffnen/Schließen), um die Diskabdeckung zu öffnen und die Disk einzulegen. Consulte a su distribuidor de Sony más próximo o al Centro de servicios de Sony para el cambio de las baterías recargables, las verificaciones internas o las reparaciones. Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een gekwalificeerde reparateur. [. . . ] Het gebruik van de set-upweergave U kunt de instellingen van de speler wijzigen. Bepaalde schijven hebben opgeslagen afspeelinstellingen die prioriteit krijgen. instellingen en aanpassingen 1 Druk op OPTIONS wanneer de speler in stopmodus staat. Tijdens het Afspelen hervatten, kunt u de set-upweergave niet gebruiken. 4:3 Letter Box Selecteer deze optie als u een televisietoestel met 4:3 scherm aansluit. : General Setup (Algemene set-up) : Audio Setup (Geluid set-up) : Language Setup (Taal set-up) : Parental Control (Kinderslot) 16:9 Selecteer deze optie als u een breedbeeld televisiescherm of een televisietoestel met een breedmodusfunctie hebt. 4 Selecteer ieder van de volgende items en pas aan door op X/x en op ENTER te drukken. ◆ Angle Mark (hoekmarkering) (enkel DVD VIDEO) Geeft het camerastandpunt weer wanneer u de camerastandpunten kunt wijzigen tijdens het afspelen van DVD’s opgenomen met meerdere camerastandpunten. Parental Control (Kinderslot) U kunt het afspelen van een DVD beperken als deze de kinderslotfunctie heeft. ◆ PBC (enkel VIDEO CD) Deze functie is beschikbaar voor VIDEO CD's met de PBC (Playback Control)functie. ◆ Default (standaard) Iedere functie wordt hersteld naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Audio Setup (Geluid set-up) ◆ Audio DRC (enkel DVD) Verscherpt lage geluiden wanneer het volume verlaagd wordt tijdens het afspelen van een DVD met “Audio DRC” (Dynamic Range Control). Om het kinderslot in te stellen, moet u eerst het wachtwoord instellen. Een schijf afspelen waarvoor het kinderslot werd ingesteld Plaats de schijf en druk op N. Probleemoplossing Als u een van de volgende problemen ondervindt tijdens het gebruik van de speler kunt u deze Probleemoplossen gids gebruiken om het probleem op te lossen voor u een reparateur inroept. Indien een bepaald probleem aanhoudt, moet u uw dichtstbijzijnde Sony verdeler raadplegen. , Als de schijf omgedraaid is, verschijnt “No Disc” (geen schijf) of “Cannot play this disc” (Kan deze schijf niet afspelen) het bericht. , Als de CHARGE-indicator knippert bij aangesloten AC-adapter kan dit aangeven dat de omgevingstemperatuur niet geschikt is. Laad de batterij in een omgevingstemperatuur tussen 5 °C tot 35 °C. , Als u de speler langer dan een jaar niet heeft gebruikt, kan de battery niet meer goed zijn. , vervolg Beeld Zwarte punten verschijnen en er blijven rode, blauwe en groene punten op het LCD-scherm. , Dit is een structurele eigenschap van de het LCD-scherm en is geen defect. [. . . ] B • De speler speelt ieder bestand in de bovenstaande tabel af, zelfs als het bestandformaat verschillend is. dergelijke gegevens afspelen kan ruis veroorzaken dat de luidsprekers kan beschadigen. • Bepaalde GEGEVENS schijven gemaakt in Packet Write formaat kunnen niet afgespeeld worden. • Bepaalde GEGEVENS schijven gemaakt in multi-sessies kunnen mogelijk niet afgespeeld worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DVP-FX980

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DVP-FX980 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag