Gebruiksaanwijzing SONY DVP-FX780

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DVP-FX780. Wij hopen dat dit SONY DVP-FX780 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DVP-FX780 te teleladen.


SONY DVP-FX780 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4333 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DVP-FX780 (612 ko)
   SONY DVP-FX780 (767 ko)
   SONY DVP-FX780 DATASHEET (172 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DVP-FX780

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] B • Greifen Sie auf die Anweisungen zurück, die den entsprechenden Geräten beiliegen. Consulte a su distribuidor de Sony más próximo o al Centro de servicios de Sony para el cambio de las baterías recargables, las verificaciones internas o las reparaciones. 10 Aspetto LCD 12 Audio 10, 14 Audio DRC 14 T Tempo di ricarica e tempo di riproduzione 7 U USB 12 C CD 9, 19 Codice regionale 21 Contrassegno angolazione 14 V VIDEO CD 9, 19 Visualizzazione delle informazioni di riproduzione 10 D F DATI 11, 19 DVD 9, 19 File video (MPEG-4/Xvid) 11, 20 Formati riproducibili 19 X Xvid (file video) 11, 20 G Generale 13 I Impostazione 13 Impostazione Audio 14 Impostazione Lingua 14 Inserimento numerico 10 J JPEG 11, 20 M Menu Disco 14 Modo LCD 12 MP3 11, 20 MPEG-4 (file video) 11, 20 O OSD (On-Screen Display) 14 P Password 14 PBC 9, 14 Presentazione 11 Protezione 14 22IT WAARSCHUWING Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht. Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een gekwalificeerde reparateur. [. . . ] 4 Selecteer ieder van de volgende items en pas aan door op X/x en op ENTER te drukken. ◆ Angle Mark (hoekmarkering) (enkel DVD VIDEO) Geeft het camerastandpunt weer wanneer u de camerastandpunten kunt wijzigen tijdens het afspelen van DVD’s opgenomen met meerdere camerastandpunten. Parental Control (Kinderslot) U kunt het afspelen van een DVD beperken als deze de kinderslotfunctie heeft. raadpleeg stappen 2 tot 3 van “Nummers invoeren” (pagina 10). ◆ PBC (enkel VIDEO CD) Deze functie is beschikbaar voor VIDEO CD's met de PBC (Playback Control)functie. ◆ Default (standaard) Iedere functie wordt hersteld naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Audio Setup (Geluid set-up) ◆ Audio DRC (enkel DVD) Verscherpt lage geluiden wanneer het volume verlaagd wordt tijdens het afspelen van een DVD met “Audio DRC” (Dynamic Range Control). Om het kinderslot in te stellen, moet u eerst het wachtwoord instellen. Een schijf afspelen waarvoor het kinderslot werd ingesteld Plaats de schijf en druk op . Probleemoplossing Als u een van de volgende problemen ondervindt tijdens het gebruik van de speler kunt u deze Probleemoplossen gids gebruiken om het probleem op te lossen voor u een reparateur inroept. Indien een bepaald probleem aanhoudt, moet u uw dichtstbijzijnde Sony verdeler raadplegen. , Als de schijf omgedraaid is, verschijnt het “No Disc” (geen schijf) of “Cannot play this disc” (Kan deze schijf niet afspelen) het bericht. , Als de CHARGE-indicator knippert bij aangesloten AC-adapter kan dit aangeven dat de omgevingstemperatuur niet geschikt is. Laad de batterij in een omgevingstemperatuur tussen 5 °C tot 35 °C. , Als u de speler langer dan een jaar niet heeft gebruikt, kan de battery niet meer goed zijn. , vervolg Beeld Zwarte punten verschijnen en er blijven rode, blauwe en groene punten op het LCD-scherm. , Dit is een structurele eigenschap van de het LCD-scherm en is geen defect. 15NL “ ” verschijnt en de speler werkt niet volgens de ingedrukte toetsen. , Naargelang de schijf is het mogelijk dat u bepaalde bewerkingen niet kunt uitvoeren. Aansluitingen Er is geen beeld of geluid op de aangesloten apparatuur. “Copyright Lock” verschijnt en het scherm wordt blauw tijdens het afspelen van een DVD (VR-modus) schijf. , Wanneer beelden die kopieerbeveiligingsignalen bevatten afgespeeld worden, is het mogelijk dat een blauw scherm verschijnt in de plaats van beelden (pagina 19). [. . . ] B • De speler speelt ieder bestand in de bovenstaande tabel af, zelfs als het bestandformaat verschillend is. dergelijke gegevens afspelen kan ruis veroorzaken dat de luidsprekers kan beschadigen. • Bepaalde GEGEVENS schijven gemaakt in Packet Write formaat kunnen niet afgespeeld worden. • Bepaalde GEGEVENS schijven gemaakt in multi-sessies kunnen mogelijk niet afgespeeld worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DVP-FX780

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DVP-FX780 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag