Gebruiksaanwijzing SONY DVP-FX770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DVP-FX770. Wij hopen dat dit SONY DVP-FX770 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DVP-FX770 te teleladen.


SONY DVP-FX770 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4550 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DVP-FX770 (836 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DVP-FX770

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De laserstraal van deze CD/DVD-speler is schadelijk voor de ogen en bijgevolg mag u de behuizing niet proberen te openen. Laat het toestel alleen nakijken door bevoegd vakpersoneel. Voorzorgsmaatregelen Veiligheid · Dit toestel werkt op 220 ­ 240 V AC, 50/60 Hz. · Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om elektrocutie of brand te voorkomen. · Houd zowel het apparaat als discs uit de buurt van apparatuur waarin een krachtige magneet gebruikt wordt, zoals een grote luidspreker of magnetronoven. [. . . ] Het nummer kan ook worden gekozen met de cijfertoetsen (alleen DVP-NS310/NS405/NS410). Om een programma te annuleren, kiest u "--"onder "T" en drukt u vervolgens op ENTER. Discs afspelen ENTER DISPLAY 1 Druk op DISPLAY tijdens de weergave. De volgende bedieningsbalk verschijnt. 3 Alle titels, hoofdstukken of tracks annuleren in de geprogrammeerde volgorde 2 1 2 3 Volg stap 1 en 2 van "Uw eigen programma samenstellen (Programme Play)". Druk op ENTER. Druk op C/c om (SHUFFLE) te kiezen, en druk vervolgens herhaaldelijk op ENTER om het item te kiezen dat moet worden geschud. TITEL z Tip Repeat Play of Shuffle Play is mogelijk met de geprogrammeerde titels, hoofdstukken of tracks. Volg tijdens Programme Play de stappen van "Repeat Play" (pagina 40) of "Shuffle Play" (pagina 39). Bij het afspelen van een DVD · TITEL · HOOFDSTUK Bij het afspelen van een VIDEO CD of CD · MUZIEKSTUK Wanneer Programme Play is geactiveerd · AAN: titels, hoofdstukken of tracks die met Programme Play werden gekozen, worden geschud. Weergave in willekeurige volgorde (Shuffle Play) U kunt de speler titels, hoofdstukken of tracks laten "schudden". De afspeelvolgorde kan worden gewijzigd door nogmaals te "schudden". Terugkeren naar normale weergave Druk op CLEAR of kies "UIT" in Stap 2. De bedieningsbalk afzetten Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de bedieningsbalk is afgezet. , wordt vervolgd 39 z Tips · Shuffle Play kan worden ingesteld met de speler in de stopstand. · Wanneer "HOOFDSTUK" is gekozen kunnen maximum 200 hoofdstukken op een disc in willekeurige volgorde worden afgespeeld. Bij het afspelen van een VIDEO CD of CD · DISC: alle tracks worden herhaald. Bij het afspelen van een DATA CD (MP3 audio) · DISC: alle albums worden herhaald. Wanneer Program Play of Shuffle Play is geactiveerd · AAN: Programme Play of Shuffle Play wordt herhaald. Herhaalde weergave (Repeat Play) U kunt alle titels/tracks op een disc of één titel/hoofdstuk/track herhaaldelijk afspelen. U kunt Shuffle en Programme Play combineren. DVP-FX770 DVP-NS310/405/410 Terugkeren naar normale weergave Druk op CLEAR of kies "UIT" in Stap 2. CLEAR REPEAT De bedieningsbalk afzetten Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de bedieningsbalk is afgezet. z Tips · Repeat Play kan worden ingesteld met de speler in de stopstand. · U kunt "HERHALEN" direct kiezen door op REPEAT te drukken (alleenDVP-NS310/NS405/ NS410). ENTER DISPLAY 1 Druk op DISPLAY tijdens de weergave. De volgende bedieningsbalk verschijnt. Een bepaald gedeelte herhalen (A-B Repeat Play) U kunt een bepaald gedeelte van een titel, hoofdstuk of track herhaaldelijk afspelen. (Dit is nuttig om bijvoorbeeld tekst uit het hoofd te leren. ) 2 Druk op C/com (HERHALEN) te kiezen, en druk vervolgens herhaaldelijk op ENTER om het item te kiezen dat moet worden geschud. HOOFDSTUK DVP-FX770 DVP-NS310/405/410 CLEAR Bij het afspelen van een DVD · DISC: alle titels worden herhaald. Bij CD's, DATA CD's of VIDEO CD's kunt u het geluid van het rechter of linker kanaal kiezen en het geluid van het gekozen kanaal beluisteren via de rechter en de linker luidspreker. Bij een disc met een liedje bijvoorbeeld kan het stemgeluid via het rechter kanaal en de muziek via het linker kanaal worden weergegeven. Als u dan alleen de muziek wilt horen, kunt u het linker kanaal kiezen en het geluid via beide luidsprekers beluisteren. DVP-FX770 DVP-NS310/405/410 Geluidsregeling Het audiosignaalformaat controleren Als u tijdens de weergave herhaaldelijk op DISPLAY drukt, verschijnt het formaat van het huidige audiosignaal (Dolby Digital, MPEG audio, DTS, PCM enz. ) zoals hieronder wordt getoond. Voorbeeld: Dolby Digital 5. 1 ch Achter (L/R) DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1 DISPLAY Voor (L/R) + midden LFE (Low Frequency Effect) Betreffende audiosignalen 1 Druk op weergave. (audio) tijdens de Het volgende scherm verschijnt. Het cijfer tussen haakjes geeft het totale aantal beschikbare audiosignalen aan. 1(4):ENGELS Audiosignalen die op een disc zijn opgenomen, bevatten de onderstaande geluidselementen (kanalen). · Voor (L) · Voor (R) · Midden · Achter (L) · Achter (R) , wordt vervolgd 45 · Achter (Mono): Dolby Surround Soundsignalen of Dolby Digital mono achtersignalen. · LFE (Low Frequency Effect) signaal TV Virtual Surround Settings (TVS) Wanneer u een stereo TV of 2 voorluidsprekers aansluit, biedt TVS (TV Virtual Surround) u de mogelijkheid van surround sound-effecten door met behulp van sound imaging virtuele achterluidsprekers te creëren op basis van het geluid van de voorluidsprekers (L: links, R: rechts) zonder dat er effectief achterluidsprekers zijn aangesloten. TVS werd door Sony ontwikkeld om thuis surround-geluid te produceren met alleen maar een stereo TV. Deze functie is bedoeld om te werken met de LINE OUT L/R (AUDIO) en LINE (RGB) TV-aansluitingen. Merk op dat als u tijdens het afspelen één van de de TVS-instellingen kiest, de speler de volgende signalen niet uitvoert via DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL). · Dolby Digital signalen (wanneer u "DOLBY DIGITAL" onder "AUDIO INSTELLING" op "D-PCM" zet) (pagina 64) · MPEG audiosignalen DVP-FX770 DVP-NS310/405/410 Opmerking Indien "DTS" onder "AUDIO INSTELLING" op "UIT" staat, kunnen geen DTS tracks worden gekozen via het scherm, ook al bevat de disc DTS tracks (pagina 65). SUR ENTER DISPLAY 1 Druk tweemaal op DISPLAY tijdens de weergave. De volgende bedieningsbalk verschijnt. 46 2 Druk op C/com (SURROUND) te kiezen, en druk vervolgens herhaaldelijk op ENTER om één van de TVS geluidseffecten te kiezen. Op de volgende pagina vindt u meer uitleg over elk van deze instellingen. · TVS DYNAMISCH · TVS BREED · TVS NACHT · TVS STANDAARD TVS DYNAMISCH TVS BREED Creëert virtuele achterluidsprekers op basis van het geluid afkomstig van de voorluidsprekers (L, R) zonder dat er effectief achterluidsprekers moeten worden geïnstalleerd. [. . . ] C 13 50) met een combinatie van een letter en vier cijfers op het scherm en in het uitleesvenster. Raadpleeg dan de onderstaande tabel. C:13:50 Er verschijnen 5 cijfers of letters op het scherm en in het uitleesvenster. , De zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd. (Raadpleeg de tabel op pagina 68. ) De disc-lade gaat niet open en "LOCKED" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. , Het kinderslot staat op (pagina 30). De disc-lade gaat niet open en "TRAY LOCKED" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. , Neem contact op met uw Sony handelaar of een plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst. Eerste drie Oorzaak en/of oplossing tekens van de servicecode C 13 De disc is vuil. , Breng de disc correct in. "Gegevensfout" verschijnt op het TVscherm bij het afspelen van een DATA CD. , De MP3 audio track die u wilt afspelen is defect. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DVP-FX770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DVP-FX770 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag