Gebruiksaanwijzing SONY DSX-A60BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DSX-A60BT. Wij hopen dat dit SONY DSX-A60BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DSX-A60BT te teleladen.


SONY DSX-A60BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1964 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DSX-A60BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Stimme des Gesprächsteilnehmers wird nur über die Frontlautsprecher ausgegeben. Raadpleeg de bijgeleverde handleiding voor installatie/aansluitingen voor meer informatie over de installatie en aansluitingen. Noorwegen: Het gebruik van deze radioapparatuur is niet toegestaan binnen een straal van 20 kilometer van het centrum Ny-Ålesund op Spitsbergen. Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EUrichtlijnen van kracht zijn Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland Hierbij verklaart Sony Corp. [. . . ] 1 Bellen door een nummer in te toetsen Selecteer in het telefoonboek of in de gesprekkenhistorie een telefoonnummer dat u wilt opslaan onder de voorkeuzetoetsen. Verdraai de regelknop om het telefoonnummer in te voeren en selecteer als laatste [ ] (spatie). 2 Houd een cijfertoets (1 tot 6) ingedrukt tot [MEM] wordt weergegeven. Een voorkeuzenummer bellen Opmerking In het display wordt [_] weergegeven in plaats van [#]. Druk op een cijfertoets (1 tot 6) om de contactpersoon te selecteren die u wilt bellen. Het volume aanpassen voor de andere persoon (aanpassing van de microfoonversterking) Druk op MIC. Bellen via spraak-tags U kunt een persoon bellen door de spraaktag uit te spreken die opgeslagen is in een verbonden mobiele telefoon die uitgerust is met een functie voor spraakgestuurd kiezen. Een gesprek doorsturen Druk op MODE of gebruik uw mobiele telefoon om het betreffende toestel (dit apparaat/mobiele telefoon) te activeren/ deactiveren. Opmerking Afhankelijk van de mobiele telefoon zal de handenvrije verbinding mogelijk worden verbroken wanneer u probeert een gesprek door te sturen. Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek Het volume van de beltoon en de stem van de spreker vooraf instellen U kunt het volume van de beltoon en de stem van de spreker vooraf instellen. Het volume van de beltoon regelen: Verdraai de regelknop terwijl u een gesprek ontvangt. Het volume van de stem van de spreker regelen: Verdraai de regelknop tijdens een gesprek. 20NL 1 Instellingen De DEMO-stand annuleren U kunt het demonstratiescherm annuleren dat wordt weergegeven wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Druk op SELECT om de geluidsinstellingen te openen, houd SELECT ingedrukt om de algemene instellingen te openen, of druk op CALL om de BLUETOOTH-instellingen te openen. Algemene bediening voor instellingen U kunt items instellen in het menu via de volgende procedure. De volgende items kunnen ingesteld worden, afhankelijk van de bron en de instelling. ) LOUDNESS (dynamische loudness) Hoge en lage tonen versterken voor helder geluid bij lagere volumeniveaus: [ON], [OFF]. BTM (pagina 12) BT INIT (BLUETOOTH initialiseren) U kunt alle instellingen die met de BLUETOOTH-functie verband houden (koppelingsinformatie, voorkeuzenummer, apparaatinformatie enz. ) Geluidsinstellingen EQ3 PRST (voorgeprogrammeerde EQ3instellingen) U kunt een equalizercurve selecteren uit 7 verschillende curves of de equalizer uitschakelen: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF]. Voor iedere bron kan de equalizercurve in het geheugen worden opgeslagen. EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH Hiermee kunt u [CUSTOM] instellen voor EQ3. Dankzij deze instelling is het niet nodig om het volumeniveau tussen bronnen aan te passen. [. . . ] NO NAME  Er is geen naam voor het album/de artiest/de track op het USB-apparaat opgenomen. Ga naar de ondersteuningssite op het achterblad voor meer informatie over de compatibiliteit van het USB-apparaat. NO TP (geen verkeersprogramma's)  Het apparaat blijft zoeken naar beschikbare TP-zenders. NO USB  USB is geselecteerd als bron terwijl er geen USB-apparaat is aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DSX-A60BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DSX-A60BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag