Gebruiksaanwijzing SONY DSX-A40UI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DSX-A40UI. Wij hopen dat dit SONY DSX-A40UI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DSX-A40UI te teleladen.


SONY DSX-A40UI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3812 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DSX-A40UI (3670 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DSX-A40UI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2-698-884-41(1) Gebruiksmogelijkheden van de Handycam met vaste schijf Aan de slag 10 13 Handycam-handboek DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E Easy Handycam 24 Opnemen/ afspelen 29 De Setup-items gebruiken Beelden bewerken Kopiëren, afdrukken Gebruiken in combinatie met een computer 45 67 71 78 Problemen oplossen 103 Aanvullende informatie 119 Woordenlijst, index 127 © 2006 Sony Corporation Lees dit eerst Voordat u het apparaat gebruikt, moet u dit Handboek aandachtig doorlezen. Bewaar dit document voor het geval u het later als referentiemateriaal nodig hebt. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. [. . . ] De beeldkwaliteit kan hierdoor slechter zijn. (Geel) (Wit) (Rood) A/V-aansluiting IN S VIDEO VIDEO AUDIO Videorecorders of DVDrecorders : Video/Signaalverloop Kopiëren, afdrukken 1 A/V-kabel (bijgeleverd) Het Handycam Station en de camcorder hebben beide A/V-aansluitingen (p. 77). Sluit de A/V-kabel aan op het Handycam Station of de camcorder, afhankelijk van de situatie. 2 A/V-kabel met S VIDEO (optioneel) Als u de S VIDEO-aansluiting gebruikt voor verbinding met een ander apparaat, via een A/V-kabel met een S VIDEO-kabel (optioneel), kunnen beelden van hogere kwaliteit worden gemaakt dan met een A/V-kabel. Sluit de witte en rode stekker (linker-/rechterkanaal) en de S VIDEO-stekker (S VIDEO-kanaal) van de A/V-kabel aan op een S VIDEO-kabel (optioneel). Met alleen de S VIDEO-aansluiting wordt geen audio uitgevoerd. • Als u de schermaanduidingen (zoals de teller) op de monitor van het aangesloten apparaat wilt verbergen, stelt u [DISPLAY] in op [LCD] (de standaardinstelling, p. 63). • Wilt u de datum/tijd en camera-instellingen opnemen, dan moet u deze weergeven op het scherm (p. 61). • Wanneer u de camcorder aansluit op een apparaat met monogeluid, sluit u de gele stekker van de A/V-kabel aan op de videoaansluiting en de rode (rechterkanaal) of de witte stekker (linkerkanaal) op de audioaansluiting van de videorecorder of de televisie. 71 1 Schuif de POWER-schakelaar om het -lampje (PLAY/EDIT) in te schakelen. Stel [TV-TYPE] in op basis van het afspeelapparaat (p. 39). 2 Plaats het gewenste opnamemedium in de videorecorder of de DVD-recorder. Als het opnameapparaat beschikt over een ingangskeuzeschakelaar, zet u deze in de invoerstand. 3 Sluit de camcorder aan op de videorecorder/het DVD-apparaat met de A/V-kabel (bijgeleverd) 1 of de A/V-kabel met S VIDEO (optioneel) 2. • Sluit de camcorder aan op de ingangen van een videorecorder of DVD-apparaat. 4 Start het afspelen op de camcorder en neem op met het opnameapparaat. Raadpleeg de documentatie bij de opnameapparaten voor meer informatie. 5 Als het kopiëren is voltooid, stopt u de camcorder en het opnameapparaat. • Nadat u de beelden hebt gekopieerd, kunt u het beste de overbodige beelden verwijderen van de vaste schijf van de camcorder (p. 42). 72 Beelden van een televisie of videorecorder/ DVD-apparaat opnemen (DCR-SR60E/SR80E) U kunt beelden of televisieprogramma's van een videorecorder, televisie of DVD-apparaat opnemen op de vaste schijf van de camcorder. Voor deze bewerking moet de camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde netspanningsadapter (p. 14). Raadpleeg ook de documentatie bij de apparaten die u wilt aansluiten. • U kunt beelden die zijn gekopieerd vanaf een computer niet bekijken op de camcorder. (Geel) (Wit) (Rood) A/V-aansluiting OUT S VIDEO VIDEO AUDIO Videorecorders, DVD-apparaten of televisies : Video/Signaalverloop Kopiëren, afdrukken 1 A/V-kabel (bijgeleverd) Het Handycam Station en de camcorder hebben beide A/V-aansluitingen (p. 77). Sluit de A/V-kabel aan op het Handycam Station of de camcorder, afhankelijk van de situatie. 2 A/V-kabel met S VIDEO (optioneel) Als u de S VIDEO-aansluiting gebruikt voor verbinding met een ander apparaat, via een A/V-kabel met een S VIDEO-kabel (optioneel), kunnen beelden van hogere kwaliteit worden gemaakt dan met een A/V-kabel. Sluit de witte en rode stekker (linker-/rechterkanaal) en de S VIDEO-stekker (S VIDEO-kanaal) van de A/V-kabel aan op een S VIDEO-kabel (optioneel). Met alleen de S VIDEO-aansluiting wordt geen audio uitgevoerd. • U kunt geen beelden opnemen van een televisie zonder uitgangen. • U kunt geen televisieprogramma's kopiëren die maar éénmaal kunnen worden opgenomen of waarvoor een kopieerbescherming is ingesteld. • Wanneer u de camcorder aansluit op een apparaat met monogeluid, sluit u de gele stekker van de A/V-kabel aan op de video-uitgang en de rode (rechterkanaal) of de witte stekker (linkerkanaal) op de audio-uitgang van de videorecorder of de televisie. Franse videobeelden of televisieprogramma's (SECAM) kunnen bijvoorbeeld niet juist worden opgenomen. Zie pagina pagina 119 voor meer informatie over televisiekleursystemen. • Als u een 21-polige verloopstekker gebruikt om een PAL-bron in te voeren, hebt u een bidirectionele 21-polige verloopstekker (optioneel) nodig. 73 1 Sluit de camcorder aan op de televisie of de videorecorder/het DVD-apparaat met de A/V-kabel (bijgeleverd) 1 of de A/V-kabel met S VIDEO (optioneel) 2. • Sluit de camcorder aan op de uitgangen van een televisie of videorecorder/DVDapparaat. 7 Raak aan als u het opnemen wilt stoppen. 8 Raak [END] aan. • Er kan een verschil zijn tussen het punt waarop u op [OPN] drukt en het punt waarop de opname start/stopt. • U kunt een beeld niet als stilstaand beeld opnemen, zelfs niet als u tijdens de opname op PHOTO drukt. 2 Als u opneemt van een videorecorder/DVD-apparaat, plaatst u de videocassette of de DVD in het afspeelapparaat. 3 Schuif de POWER-schakelaar om het -lampje (PLAY/EDIT) in te schakelen. 4 Raak t [OPN. REGEL. ] aan. Als u de camcorder hebt aangesloten op een apparaat met een S VIDEOaansluiting, raakt u [SET] t [VIDEO INVOER] t [S VIDEO] t aan. • Raak [SET] aan om de opnamestand of het volume te wijzigen. • Raak [SET] t [ REST] t [AAN] aan om de aanduiding voor de resterende vrije schuifruimte altijd weer te geven. 5 Speel de cassette of de DVD in het afspeelapparaat af of selecteer het gewenste televisieprogramma. Het beeld dat wordt afgespeeld op het aangesloten apparaat, verschijnt op het LCD-scherm van de camcorder. 6 Raak [OPN] aan als u wilt beginnen met opnemen. 74 Opgenomen stilstaande beelden afdrukken (PictBridge-compatibele printer) U kunt stilstaande beelden afdrukken met een PictBridge-compatibele printer zonder de camcorder aan te sluiten op een computer. 4 Sluit de • Zie pagina 95 om stilstaande beelden af te drukken nadat u deze naar een computer hebt gekopieerd. -aansluiting (USB) van het Handycam Station aan op de printer met de bijgeleverde USB-kabel. De camcorder aansluiten op de printer 1 Schakel de printer in. [. . . ] UIT (automatische uitschakeling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 C Camcorder vasthouden. . . . . . . . . 35 B B EFFECT (beeldeffecten). . . . . . . . . . . . . . 57, 111 BACK LIGHT-toets . . . . . . . . . . . . . 32 BATT-ontgrendelknop (accu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 BEELD PROG. (beeldprogramma) . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Beelden bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Beelden opslaan. . . . . . . . . . . . . . 12, 41 BEELDFORM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 BEL KOPPLN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 BELICHT. PROG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DSX-A40UI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DSX-A40UI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag