Gebruiksaanwijzing SONY DSX-A30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DSX-A30. Wij hopen dat dit SONY DSX-A30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DSX-A30 te teleladen.


SONY DSX-A30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4154 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DSX-A30 INSTALLATION GUIDE (1470 ko)
   SONY DSX-A30 INSTALLATION GUIDE (1470 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DSX-A30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Hinweis Wenn Sie den Quick-BrowZer-Modus aktivieren, wird die Einstellung für die Wiedergabewiederholung bzw. Raadpleeg de bijgeleverde handleiding voor installatie/aansluitingen voor meer informatie over de installatie en aansluitingen. Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. [. . . ] Noodberichten ontvangen Als AF of TA is ingeschakeld, wordt de geselecteerde bron automatisch onderbroken door de noodberichten. Tip Als u het volume aanpast tijdens een verkeersbericht, wordt dat volume opgeslagen in het geheugen voor volgende verkeersberichten, onafhankelijk van het normale volume. Op een regionaal programma afgestemd blijven — REGIONAL Als de AF-functie is ingeschakeld: met de fabrieksinstelling van het apparaat wordt ontvangst tot een bepaalde regio beperkt, zodat er niet automatisch wordt overgeschakeld naar een andere regionale zender met een sterkere frequentie. 11 Wanneer u het ontvangstgebied van het regionale programma verlaat, stelt u tijdens FM-ontvangst "REG-OFF" in bij de instellingen (pagina 18). Opmerking Deze functie werkt niet in het Verenigd Koninkrijk en sommige andere gebieden. Programmatypen NEWS (Nieuws), AFFAIRS (Actualiteiten), INFO (Informatie), SPORT (Sport), EDUCATE (Educatieve programma's), DRAMA (Toneel), CULTURE (Cultuur), SCIENCE (Wetenschap), VARIED (Diversen), POP M (Populaire muziek), ROCK M (Rock-muziek), EASY M (Easy Listening), LIGHT M (Licht klassiek), CLASSICS (Klassiek), OTHER M (Ander type muziek), WEATHER (Weerberichten), FINANCE (Financiën), CHILDREN (Kinderprogramma's), SOCIAL A (Sociale zaken), RELIGION (Religie), PHONE IN (Phone In), TRAVEL (Reizen), LEISURE (Ontspanning), JAZZ (Jazz-muziek), COUNTRY (Country-muziek), NATION M (Nationale muziek), OLDIES (Oldies), FOLK M (Folk-muziek), DOCUMENT (Documentaires) PTY (programmatypen) selecteren Hiermee geeft u het ontvangen programmatype weer. Verdraai de regelknop tot het gewenste programmatype wordt weergegeven en druk op de regelknop. Het apparaat begint te zoeken naar een zender die het geselecteerde programmatype uitzendt. Opmerking Het is mogelijk dat de CT-functie niet goed werkt, ook al wordt er wel een RDS-zender ontvangen. 12 USB-apparaten • USB-apparaten van het type MSC (massaopslag) die voldoen aan de USBnorm, kunnen worden gebruikt. • U kunt het best een reservekopie van de gegevens op een USB-apparaat maken. Ga naar de ondersteuningssite op het achterblad voor meer informatie over de compatibiliteit van het USB-apparaat. Afhankelijk van het USB-apparaat kan storing of schade ontstaan wanneer het apparaat wordt aangesloten voordat de motor wordt gestart. Als er al een USB-apparaat is aangesloten, kunt u het afspelen starten door herhaaldelijk op  te drukken tot "USB" wordt weergegeven. Om het afspelen te stoppen, houdt u  gedurende 1 seconde ingedrukt. De Quick-BrowZer-stand op het apparaat wordt geactiveerd en er wordt een lijst met zoekcategorieën weergegeven. Wanneer de tracklijst wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op (BACK) tot de gewenste zoekcategorie wordt weergegeven. Draai aan de regelknop om een item in de buurt van het gewenste item te selecteren. Er worden gedeelten in stappen van 10% van het totale aantal items overgeslagen. Het display keert terug naar de QuickBrowZer-stand en het geselecteerde item wordt weergegeven. selecteer het item van uw keuze door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken. 4 Geluidsinstellingen en het installatiemenu De geluidsinstellingen wijzigen De geluidskenmerken aanpassen 1 2 3 4 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. [. . . ]  Er is een optionele versterker aangesloten en u gebruikt de ingebouwde versterker niet.  De kabels zijn niet goed verbonden met de voedingsaansluiting voor accessoires van de auto. Tijdens het afspelen of radio-ontvangst wordt de demonstratie gestart.  Als er 5 minuten geen handeling wordt uitgevoerd en "DEMO-ON" is ingesteld, wordt de demonstratie gestart. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DSX-A30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DSX-A30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag