Gebruiksaanwijzing SONY DSX-A200UI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DSX-A200UI. Wij hopen dat dit SONY DSX-A200UI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DSX-A200UI te teleladen.


SONY DSX-A200UI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5407 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DSX-A200UI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg pagina 18 voor meer informatie over de aansluiting/ installatie. Drücken Sie die Taste, um die MEGA BASS-Einstellung zu ändern: [1], [2], [OFF]. Ύ Fermo 22IT Voor uw eigen veiligheid moet u dit apparaat in het dashboard van de auto installeren, aangezien de achterkant ervan tijdens het gebruik erg warm wordt. Zie "Aansluiting/installatie" (pagina 18) voor meer informatie. [. . . ] 9NL Zoeken naar een track op naam (QuickBrowZer™) Instellingen 1 Druk tijdens het afspelen van een USBapparaat op (bladeren)* om de lijst met zoekcategorieën weer te geven. Wanneer de tracklijst wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op (terug) om de gewenste zoekcategorie weer te geven. * Druk tijdens het afspelen via USB gedurende meer dan 2 seconden op (bladeren) om rechtstreeks terug te keren naar het begin van de categorielijst. De DEMO-stand annuleren U kunt het demonstratiescherm annuleren dat wordt weergegeven wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt. 2 Selecteer de zoekcategorie van uw keuze door de regelknop te verdraaien en bevestig deze met een druk op de regelknop. Zoeken door items over te slaan (Overspring-stand) Algemene bediening voor instellingen U kunt items instellen in de volgende instelcategorieën: Algemene instelling (GENERAL), geluidsinstelling (SOUND), display-instelling (DISPLAY) 1 2 3 Druk op (bladeren). De lijst wordt doorbladerd in stappen van 10% van het totale aantal items in de lijst. De items die ingesteld kunnen worden, verschillen afhankelijk van de bron en instellingen. Terugkeren naar het vorige display Druk op BTM (geheugen voor beste afstemming) (pagina 7) (Alleen beschikbaar wanneer de tuner geselecteerd is. (Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt. AF/TA (alternatieve frequenties/ verkeersinformatie) Hiermee kunt u de instelling voor alternatieve frequenties (AF) en verkeersinformatie (TA) instellen: [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TAOFF]. rEGIONAL De ontvangst beperken tot een specifieke regio: [ON] , [OFF]. ) Geluidsinstellingen (SOUND) Dit instellingenmenu is beschikbaar wanneer om het even welke bron geselecteerd is. Flac) Bitdiepte: 16 bit, 24 bit Bemonsteringsfrequentie: 44, 1 kHz, 48 kHz Het is mogelijk dat niet alle vermelde accessoires verkrijgbaar zijn bij uw Sony-handelaar. wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Auteursrechten Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van Microsoft of een erkend dochterbedrijf van Microsoft. 182 mm × 53 mm × 102 mm (b/h/d) Gewicht: ongeveer 0, 7 kg Inhoud verpakking: Hoofdapparaat (1) Onderdelen voor installatie en aansluitingen (1 set) libFLAC Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson Copyright (C) 2011-2013 Xiph. Org Foundation Verspreiding en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, is toegestaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:  Bij verspreiding van de broncode moeten de hierboven aangegeven auteursrechtelijke melding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer behouden blijven. Ώ Bij verspreiding in binaire vorm moeten de hierboven aangegeven auteursrechtelijke melding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer worden opgenomen in de documentatie en/of andere materialen die bij de verspreiding worden geleverd. 14NL  Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toelating mogen de naam Xiph. [. . . ] Zie "Voedingsaansluitingsschema" (pagina 21) voor meer details. Afkomstig van een afstandsbediening met kabel (niet bijgeleverd)*4 afkomstig van een autoantenne*5 *1 Niet bijgeleverd *2 Luidsprekerimpedantie: 4 - 8 Ω × 4 *3 RCA-kabel (niet bijgeleverd) *4 Afhankelijk van het type auto moet u een adapter gebruiken voor een afstandsbediening met kabel (niet bijgeleverd). *5 Afhankelijk van het type auto moet u een adapter (niet bijgeleverd) gebruiken als de antenneaansluiting niet past. 19NL Aansluitingen doorvoeren Als uw auto uitgerust is met een elektrisch bediende antenne zonder relaisdoos, kan de antenne beschadigd raken als u dit apparaat aansluit met de bijgeleverde voedingskabel . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DSX-A200UI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DSX-A200UI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag