Gebruiksaanwijzing SONY DSC-W550L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DSC-W550L. Wij hopen dat dit SONY DSC-W550L handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DSC-W550L te teleladen.


SONY DSC-W550L : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (24718 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DSC-W550L

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zelfs als het CHARGE-lampje niet brandt, is de acculader niet losgekoppeld van de wisselstroombron zolang de stekker ervan in het stopcontact zit. Als zich een probleem voordoet tijdens het gebruik van de acculader, onderbreekt u de stroomvoorziening onmiddellijk door de stekker uit het stopcontact te trekken. Het netsnoer, indien bijgeleverd, is specifiek ontworpen voor gebruik met alleen deze camera, en mag niet worden gebruikt voor enig ander elektrisch apparaat. [ Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn Voor kwesties met betrekking tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke service- en garantiedocumenten gebruiken. [. . . ] ­ Een volledig opgeladen accu (bijgeleverd) wordt gebruikt bij een omgevingstemperatuur van of 25°C. ­ Bij gebruik van een Sony "Memory Stick PRO Duo" (los verkrijgbaar). Met de afgeschuinde hoek gericht zoals aangegeven in Steekt u de geheugenkaart in de gleuf tot hij op zijn plaats vastklikt. Lijn de accu uit De accu erin totdat de accu-uitwerphendel wordt vergrendeld. 4 Sluituhet deksel sluit terwijl de accu niet goed is geplaatst, kan de · X Geheugenkaarten die u kunt gebruiken In deze gebruiksaanwijzing worden de producten bij A gezamenlijk aangeduid met "Memory Stick Duo". In deze gebruiksaanwijzing worden de producten bij B gezamenlijk aangeduid met SD-kaart. Voor het opnemen van bewegende beelden adviseren wij u Mark2 "Memory Stick Duo" of SD-kaarten van klasse 2 of sneller te gebruiken. X De geheugenkaart of accu uit de camera halen Zorg ervoor dat u de accu niet laat vallen. opmerking · De accu of geheugenkaart nooit uit de camera halen wanneer het toegangslampje (pagina 6) brandt. Hierdoor kunnen de gegevens beschadigd raken die zijn opgeslagen in de geheugenkaart of in het interne geheugen. Wanneer u voor de De instelling voor de datum en tijd wordt afgebeeld Het kan enige tijd duren eerdat de camera wordt ingeschakeld en bediening mogelijk is. Middernacht wordt afgebeeld als 12:00 AM en twaalf uur 's morgens als 12:00 PM. Schermkleur en 3 Selecteer de gewenste aan de hand van de instructies schermresolutiefunctie op het scherm. : Stilstaand beeld : Bewegende beelden Stilstaande beelden opnemen Als het beeld scherpgesteld is, klinkt een pieptoon en wordt de z indicator afgebeeld. Gebruik de zoomknop om de zoomvergroting te selecteren voordat u opneemt. 2 Druk de ontspanknop opnieuw helemaal in om het opnemen te stoppen. opmerking · Het bedieningsgeluid van de lens wordt opgenomen wanneer de zoomfunctie in werking treedt tijdens het opnemen van bewegende beelden. Druk op z op de middenknop van de besturingsknop om de bewegende beelden weer te geven. 2 Selecteer [Dit beeld] met v op de besturingsknop en druk daarna op z. X Terugkeren naar beelden opnemen Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld (bij het opnemen van stilstaande beelden) Overige functies die worden gebruikt bij het opnemen of weergeven, kunnen worden bediend met behulp van de besturingsknop of de MENU-toets van de camera. Deze camera is uitgerust met een functiegids waarmee u eenvoudig uit de functies kunt kiezen. (Flitser): Hiermee kunt u een flitserfunctie selecteren voor stilstaande beelden. [. . . ] Gedrukt met VOC (vluchtige organische verbinding)-vrije inkt op basis van plantaardige olie. W bardzo gorcym, zimnym lub wilgotnym miejscu W miejscach takich, jak zaparkowany na slocu samochód korpus aparatu moe si zdeformowa, co moe by przyczyn awarii. Pod bezporednim dzialaniem wiatla slonecznego lub w pobliu grzejnika Korpus aparatu moe si odbarwi lub zdeformowa, co moe by przyczyn awarii. Zalenie od temperatury aparatu i akumulatora, nagrywanie filmów moe by niemoliwe lub zasilanie moe wylczy si automatycznie w celu ochrony aparatu. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DSC-W550L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DSC-W550L zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag