Gebruiksaanwijzing SONY CYBERSHOT DSC-WX30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CYBERSHOT DSC-WX30. Wij hopen dat dit SONY CYBERSHOT DSC-WX30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CYBERSHOT DSC-WX30 te teleladen.


SONY CYBERSHOT DSC-WX30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18689 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CYBERSHOT DSC-WX30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Als u lithium-accu's wegdoet, breng dan tape aan over de contactpunten om kortsluiting te vermijden en volg de plaatselijke voorschriften voor het wegdoen van accu's. Houd accu's of voorwerpen die kunnen worden ingeslikt uit de buurt van jonge kinderen. Het product valt of een botsing krijgt waardoor de binnenkant wordt blootgelegd. [. . . ] 5 Bevestig de accu's aan de acculade volgens de aanduiding op de acculade. Als u een accu plaatst, dient u hem aan een van beide zijden te bevestigen. Als u twee accu's plaatst, plaatst u best eerst de accu met de laagste lading. Als de accu die in gebruik is leegloopt, schakelt het apparaat automatisch over naar de andere accu. U moet de batterij alleen vervangen door een batterij van het opgegeven type. Stel de accu's niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke. Als u de acculade met kracht onder een hoek in het apparaat duwt terwijl er geen accu is geplaatst, kunt u de lade gedeeltelijk plaatsen, maar wordt het apparaat hierdoor beschadigd. Plaats de acculade in horizontale positie en in de juiste richting in het apparaat. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. 6G SSM lens bevestigd aan de montagekraag voor het statief, draai dan de montagekraag voor het statief naar de richting waarop de greep kan worden gebruikt. Als u dit apparaat gebruikt als het bevestigd is aan de camera met de 70-200mm F2. 6G SSM lens bevestigd aan de montagekraag voor het statief, dan kunnen de volgende lensschakelaars mogelijk niet werken bij vertikale opnamen. Zet deze in de horizontale positie, voordat u vertikale opnamen maakt. Ongeacht of het apparaat wordt gebruikt of opgeborgen is, laat het niet achter op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan: Extreem hoge temperaturen Laat het apparaat niet achter waar het aan rechtstreeks zonlicht kan worden blootgesteld. Vermijd plaatsen zoals het dashboard in een voertuig, en warmtebronnen. De binnenkant van een voertuig kan erg warm worden als de ruiten van het voertuig gesloten zijn in de zomer of als het voertuig in rechtstreeks zonlicht staat. Het apparaat kan vervormen of fouten veroorzaken als het in een voertuig wordt gelaten. Plaatsen waar u het apparaat niet dient te gebruiken of op te bergen Probleem Oplossing De camera werkt niet, zelfs nadat het Controleer of de bevestigingsschroef van het apparaat stevig vastzit. Controleer of de ON/OFF-schakelaar voor greepcontrole niet op "OFF" is ingesteld. Stel de POWER-schakelaar van de camera in op OFF, verwijder de accu('s) en bevestig het apparaat opnieuw op de camera. [. . . ] Stel de POWER-schakelaar van de camera in op OFF, verwijder de accu('s) en bevestig het apparaat opnieuw op de camera. Stel de POWER-schakelaar van de camera in op OFF, verwijder de accu('s) en bevestig het apparaat opnieuw op de camera. Bewaar het apparaat daarom in een plastic zakje en verwijder zoveel mogelijk lucht uit het zakje voordat u het apparaat naar binnen brengt na een lange tijd in de koude. Zodra de temperatuur in het zakje geleidelijk tot kamertemperatuur is gestegen, kunt u het apparaat veilig uit het zakje halen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CYBERSHOT DSC-WX30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CYBERSHOT DSC-WX30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag