Gebruiksaanwijzing SONY CYBERSHOT DSC-W520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CYBERSHOT DSC-W520. Wij hopen dat dit SONY CYBERSHOT DSC-W520 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CYBERSHOT DSC-W520 te teleladen.


SONY CYBERSHOT DSC-W520 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (22197 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CYBERSHOT DSC-W520

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als zich een probleem voordoet tijdens het gebruik van de acculader, onderbreekt u de stroomvoorziening onmiddellijk door de stekker uit het stopcontact te trekken. [ Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn Voor kwesties met betrekking tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke service- en garantiedocumenten gebruiken. Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de EMCrichtlijn voor het gebruik van een verbindingskabel van minder dan 3 meter. [. . . ] Wanneer het opladen is voltooid, koppelt u het netsnoer los van het stopcontact en verwijdert u de accu uit de acculader. X De levensduur van de accu en het aantal beelden dat u kunt opnemen/weergeven Levensduur accu (min) Stilstaande beelden opnemen Stilstaande beelden weergeven Films opnemen Opmerkingen · Het aantal beelden dat kan worden opgenomen is een geschat aantal bij opname met een volledig opgeladen accu. Het aantal beelden dat kan worden opgenomen, geldt voor opnamen bij de volgende omstandigheden: ­ Met een Sony "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) (los verkrijgbaar). ­ Wanneer een volledig opgeladen accu (bijgeleverd) wordt gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 25 °C. Het aantal stilstaande beelden dat kan worden opgenomen is gebaseerd op de CIPA-norm, en geldt voor opnamen bij de volgende omstandigheden. ­ De zoomfunctie wordt beurtelings tussen de uiterste W- en T-kant geschakeld. De levensduur van de accu bij het opnemen van films geldt bij de volgende omstandigheden: ­ Opnamestand: VGA ­ Als een continue opname eindigt wegens ingestelde beperkingen (pagina 18), drukt u nogmaals op de sluiterknop om verder te gaan met opnemen. Plaats vastklikt, met de afgeplatte Lijn de accu uit met 4 Sluituhet klepje sluit terwijl de accu verkeerd is geplaatst, kunt u de · In deze handleiding wordt naar de producten bij A verwezen met "Memory Stick Duo". In deze handleiding wordt naar de producten bij B verwezen met SD-kaart. Wij raden u aan om voor het opnemen van films SD-kaarten te gebruiken van klasse 2 of sneller. Datum/tijd instellen wordt weergegeven wanneer u voor het eerst drukt op de ON/OFF (aan/uit)-toets. 1 Druk op de ON/OFF weergegeven wanneer u voor het eerst drukt Datum/tijd instellen wordt Het kan even duren voor het toestel wordt ingeschakeld en u bewerkingen kunt uitvoeren. Met 3 Selecteer de gewenste regio druk behulp van de z t instructies op het scherm en vervolgens op [OK]. U kunt zoomen door vóór het opnemen te drukken op de W/T (zoom)toets. 2 Selecteer [Dit beeld] met v op de regeltoets en druk vervolgens op z. X Verder gaan met het opnemen van beelden Weergave Aanduiding Resterende acculading Waarschuwing voor zwakke accu Beeldformaat Scènekeuze Opnamestand Pictogram voor scèneherkenning Witbalans Lichtmeetfunctie SteadyShot Trillingswaarschuwing Dichteogenvermindering DRO Aanduiding lachherkenningsgevoeligheid Andere functies die u gebruikt tijdens het opnemen of weergeven, kunt u bedienen met behulp van de regeltoets of de MENU-toets op de camera. Deze camera is uitgerust met een functiegids waarmee u eenvoudig functies kunt selecteren. (Flitser): voor het selecteren van een flitsfunctie voor stilstaande beelden. [. . . ] Alle andere in deze handleiding vermelde systeem- en productnamen zijn in het algemeen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of fabrikanten. In deze handleiding worden de aanduidingen TM en ® niet in alle gevallen gebruikt. Gebruikte accu: Lithium-ion accu Maximale spanning: 4, 2 V gelijkstroom Nominale spanning: 3, 6 V gelijkstroom Maximale laadspanning: 4, 2 V gelijkstroom Maximale laadstroom: 0, 9 A Capaciteit: Gemiddeld: 2, 3 Wh (630 mAh) Minimum: 2, 2 Wh (600 mAh) Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CYBERSHOT DSC-W520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CYBERSHOT DSC-W520 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag