Gebruiksaanwijzing SONY CYBERSHOT DSC-TX55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CYBERSHOT DSC-TX55. Wij hopen dat dit SONY CYBERSHOT DSC-TX55 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CYBERSHOT DSC-TX55 te teleladen.


SONY CYBERSHOT DSC-TX55 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (17870 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CYBERSHOT DSC-TX55

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u twee accu's plaatst, plaatst u best eerst de accu met de laagste lading. Als de accu die in gebruik is leegloopt, schakelt het apparaat automatisch over naar de andere accu. U moet de batterij alleen vervangen door een batterij van het opgegeven type. Stel de accu's niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke. [. . . ] Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 7 Sluit de deur van het camerahuis en draai de OPEN/CLOSEschakelaar van het accuhuis naar "CLOSE" om het deksel te sluiten. Draai de OPEN/CLOSE-knop van het accuhuis correct naar de positie zoals aangegeven in de afbeelding en sluit het deksel. De bediening van de knoppen en toetsen van het apparaat is dezelfde als die voor de camera zelf. Stel de ON/OFF-schakelaar van de greepcontrole in op "ON" als u het apparaat in de verticale richting gebruikt. de ON/OFF-schakelaar van greepcontrole stelt de regelknop- en knopfuncties in op ON en OFF. Ongeacht de positie van de ON/OFF-schakelaar van greepcontrole werkt de bedieningsknop van de camera altijd. 8 G-lens bevestigd aan de statiefbevestigingsbuis, werken de volgende lensschakelaars mogelijk niet bij verticale opnamen. Scherpstelknop DMF-functieknop Begrenzer voor scherpstellingsbereik Gebruik schroeven die 5, 5 mm of korter zijn als u een statief gebruikt. Dit apparaat kan niet stevig worden vastgemaakt op een statief met lange schroeven. Plaatsen waar u het apparaat best niet gebruikt of opbergt Probleem Oplossing De camera werkt niet, zelfs nadat het Controleer of de bevestigingsschroef van het apparaat stevig vastzit. Stel de POWER-schakelaar van de camera in op OFF, verwijder de accu('s) en bevestig het apparaat opnieuw op de camera. Stel de POWER-schakelaar van de camera in op OFF, verwijder de accu('s) en bevestig het apparaat opnieuw op de camera. Bewaar het apparaat daarom in een plastic zakje en verwijder zoveel mogelijk lucht uit het zakje voordat u het apparaat naar binnen brengt na een lange tijd in de koude. Zodra de temperatuur in het zakje geleidelijk tot kamertemperatuur is gestegen, kunt u het apparaat veilig uit het zakje halen. Deze maatregelen voorkomen een snelle wijziging van de temperatuur van het toestel en bijgevolg ook de vorming van condensatie. Wanneer het toestel vuil is, mag u het reinigen met een zuivere, droge doek. Vermijd dat dit toestel in contact komt met alcohol of andere chemische producten. [. . . ] Wanneer het toestel vuil is, mag u het reinigen met een zuivere, droge doek. Vermijd dat dit toestel in contact komt met alcohol of andere chemische producten. Dit apparaat heeft een elektrisch aangesloten signaalcontactpunt met de camera. Als u de accu('s) plaatst terwijl dit apparaat niet op de camera is aangesloten, kan het apparaat een fout veroorzaken of beschadigd worden door kortsluiting van het contactpunt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CYBERSHOT DSC-TX55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CYBERSHOT DSC-TX55 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag