Gebruiksaanwijzing SONY CYBERSHOT DSC-T110 ANNEXE 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CYBERSHOT DSC-T110. Wij hopen dat dit SONY CYBERSHOT DSC-T110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CYBERSHOT DSC-T110 te teleladen.


SONY CYBERSHOT DSC-T110 ANNEXE 1: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4459 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY CYBERSHOT DSC-T110 (440 ko)
   SONY CYBERSHOT DSC-T110 (5435 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CYBERSHOT DSC-T110ANNEXE 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index Cyber-shot-handboek DSC-T110/T110D © 2011 Sony Corporation 4-269-981-71(1) NL Gebruik van dit handboek Inhoud Klik op een toets in de rechterbovenhoek om naar de betreffende pagina te verspringen. Dit is handig wanneer u een functie zoekt waarover u wilt lezen. Markeringen en notatie gebruikt in dit handboek In dit handboek wordt de volgorde van de bedieningen aangegeven door pijlen (t). U moet de onderdelen op het scherm aanraken in de aangegeven volgorde. Markeringen worden afgebeeld zoals ze worden verschenen in de standaardinstellingen van de camera. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index Zoeken naar informatie op functie. Zoeken op bediening Zoeken naar informatie op bediening. [. . . ] 2 t functie (Aan) (Scherminstellingen) t gewenste Zoeken op bediening Hiermee kunt u de bedieningstoetsen afbeelden. Zoeken in MENU/ Instellingen (Uit) Hiermee kunt u de bedieningstoetsen niet afbeelden. Index zDe bedieningstoetsen afbeelden wanneer [Scherminstellingen] is ingesteld op [Uit] Raak de linkerkant van het LCD-scherm aan en veeg naar rechts om de bedieningstoetsen af te beelden. 91NL Belichtingsgegevens Inhoud U kunt instellen of de belichtingsgegevens van het huidig weergegeven bestand worden afgebeeld of niet. Belichtingsgegevens Zoeken op bediening 1 Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie. 2 t (Belichtingsgegevens) t gewenste functie (Aan) (Uit) Hiermee kunt u de belichtingsgegevens afbeelden op het LCDscherm. Hiermee kunt u de belichtingsgegevens niet afbeelden op het LCDscherm. 92NL Zoeken in MENU/ Instellingen Index Aantal beelden in index Inhoud U kunt het aantal beelden instellen dat op het indexweergavescherm wordt weergegeven. 1 Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie. 2 t (Aantal beelden in index) t gewenste functie (12 per scherm) (28 per scherm) Hiermee kunt u 12 beelden tegelijk weergeven. Hiermee kunt u 28 beelden tegelijk weergeven. 93NL Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index Map kiezen Inhoud Wanneer meerdere mappen zijn aangemaakt op een geheugenkaart, selecteert deze functie de map waarin het beeld zit dat u wilt weergeven. Stap 2 is overbodig wanneer [Mapweergave] reeds is ingesteld. 1 Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie. 2 t (Weergavefunctie) t [Mapweergave (stilstaand)] of [Mapweergave (bewegend)] t (Map kiezen) t selecteer de map met / t [OK] Zoeken op bediening 3 Zoeken in MENU/ Instellingen Opmerking · Dit onderdeel wordt niet afgebeeld wanneer het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen. zBeelden uit meerdere mappen bekijken Wanneer meerdere mappen zijn aangemaakt en het eerste of laatste beeld in de map wordt weergegeven, worden de volgende pictogrammen afgebeeld: : U kunt naar de voorgaande map gaan : U kunt naar de volgende map gaan : U kunt naar de voorgaande of volgende mappen gaan 94NL Index AF-verlicht. Inhoud De AF-verlichting levert vullicht om gemakkelijker te kunnen scherpstellen op een onderwerp in een donkere omgeving. De AF-verlichting werpt rood licht uit zodat de camera gemakkelijk kan scherpstellen zodra de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden totdat de scherpstelling is vergrendeld. Op dat moment wordt de indicator afgebeeld. 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen. 2 t (Instellingen) t (Opnameinstellingn) t [AF-verlicht. ] t gewenste functie Autom. Uit Opmerkingen · De camera kan scherpstellen zolang het licht van de AF-verlichting het onderwerp bereikt, ongeacht of het licht het midden van het onderwerp al of niet kan bereiken. · U kunt de AF-verlichting niet gebruiken in de volgende situaties: ­ In de functie panorama door beweging ­ In de functie onderwaterpanorama door beweging (alleen DSC-T110) ­ Als (Landschap), (Schemer), (Huisdieren), (Vuurwerk) of (Korte sluitertijd) is geselecteerd als de scènekeuzefunctie. ­ Als [Zelfontsp. ] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen]. · Als u de AF-verlichting gebruikt, is het normale AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en wordt met een stippellijn een nieuw AF-bereikzoekerframe afgebeeld. De automatische scherpstelling werkt met voorrang op onderwerpen die zich dichtbij het midden van het frame bevinden. Ondanks dat er geen gezondheidsrisico's bestaan, mag u niet van dichtbij rechtstreeks in de AF-verlichtingslamp kijken. Zoeken op bediening Hiermee wordt de AF-verlichting gebruikt. Hiermee wordt de AF-verlichting niet gebruikt. 95NL Zoeken in MENU/ Instellingen Index Stramienlijn Inhoud Met behulp van de rasterlijnen kunt u het onderwerp gemakkelijker in een horizontale/verticale stand brengen. 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen. 2 t (Instellingen) t (Opnameinstellingn) t [Stramienlijn] t gewenste functie Aan Uit Beeldt de rasterlijnen af. Beeldt de rasterlijnen niet af. 96NL Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Index Displayresolutie Inhoud U kunt het niveau van de beeldresolutie op het LCD-scherm instellen. Als u [Hoog] selecteert, wordt meer acculading verbruikt dan in de standaardfunctie. 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen. 2 t (Instellingen) t (Opnameinstellingn) t [Displayresolutie] t gewenste functie Standaard Hoog Hiermee kunt u een beeld weergeven op het LCD-scherm met de standaardbeeldresolutie. Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Hiermee kunt u een beeld weergeven op het LCD-scherm met de hoge beeldresolutie. 97NL Index Digitale zoom Inhoud Met deze instelling kunt u de digitale-zoomfunctie instellen. Wanneer de schaalverdeling van de zoom wordt overschreden, gebruikt de camera de slimme-zoomfunctie of precisie-digitale-zoomfunctie. 1 Doe de lensafdekking omlaag om de opnamefunctie in te schakelen. [. . . ] Zelfs als deze oplaadbare batterij niet opgeladen is, kunt u de camera toch gebruiken, maar worden de datum en tijd niet afgebeeld. Oplaadmethode voor de ingebouwde, oplaadbare reservebatterij Plaats de opgeladen accu in de camera en laat de camera 24 uur of langer uitgeschakeld liggen. 163NL Index Inhoud A Aanraakscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Aansluiten Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Televisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Aantal beelden in index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Aantal stilstaande beelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Acculader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 AF-bereikzoekerframe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 140 Afdrukmarkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 AF-verlicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Autom. Oriëntatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Autom. Programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 D Datum/tijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 De map Aanmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Zoeken op bediening Zoeken in MENU/ Instellingen Wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Demonstratiefunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Diavoorstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Dichte-ogenalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Dichte-ogenvermindering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Digitale zoom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Displayresolutie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Downl. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CYBERSHOT DSC-T110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CYBERSHOT DSC-T110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag