Gebruiksaanwijzing SONY DSC-S5000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DSC-S5000. Wij hopen dat dit SONY DSC-S5000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DSC-S5000 te teleladen.


SONY DSC-S5000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14556 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DSC-S5000 (2649 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DSC-S5000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] [ Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. [. . . ] Het aantal stilstaande beelden dat kan worden opgenomen is gebaseerd op de CIPA-norm, en geldt voor opnames bij de volgende omstandigheden. ­ De zoomfunctie wordt beurtelings tussen de uiterste W- en T-kant geschakeld. De levensduur van de batterij bij het opnemen van bewegende beelden geldt bij de volgende omstandigheden: ­ Opnamefunctie: VGA ­ Als een continue opname eindigt wegens ingestelde beperkingen (pagina 18), drukt u nogmaals op de sluiterknop om verder te gaan met opnemen. De waarden voor de alkalinebatterij zijn gebaseerd op commerciële normen en zijn niet van toepassing op alle alkalinebatterijen in alle omstandigheden. 1 Druk op de ON/OFF weergegeven wanneer u voor het eerst drukt Datum/tijd instellen wordt Het kan even duren voor het toestel wordt ingeschakeld en u bewerkingen kunt uitvoeren. : stilstaand beeld : Draaipanorama : film Stilstaande beelden opnemen Het bereik voor panorama-opnamen kan beperkt zijn, afhankelijk van het onderwerp en de manier waarop het is opgenomen. Zelfs wanneer [360°] is ingesteld voor panorama-opnamen, kan het opgenomen beeld dus kleiner zijn dan 360 graden. 2 Selecteer [Dit beeld] met v op de regeltoets en druk vervolgens op z. X Verder gaan met het opnemen van beelden Deze camera is uitgerust met een interne functiegids. Hiermee kunt u op basis van uw behoeften op zoek gaan naar een bepaalde camerafunctie. Een item waarvan u 2 Selecteeren druk vervolgens opde beschrijving wilt in bekijken de / (Helpfunctie camera)-toets. U kunt een functie zoeken met behulp van een of meer trefwoorden of een pictogram door op de / (Helpfunctie in camera)-toets te drukken wanneer MENU niet wordt weergegeven. Andere functies die u gebruikt tijdens het opnemen of weergeven, kunt u bedienen met behulp van de regeltoets of de MENU-toets op de camera. Deze camera is uitgerust met een functiegids waarmee u eenvoudig functies kunt selecteren. (Flitser): voor het selecteren van een flitsfunctie voor stilstaande beelden. Z (Scherpstellen-volgen): u kunt op een onderwerp blijven scherpstellen, zelfs als het onderwerp beweegt. Neem stilstaande beelden op met een originele structuur volgens het gewenste effect. Voorgeprogrammeerde instellingen selecteren die aansluiten bij de scèneomstandigheden. [. . . ] Alle andere in deze handleiding vermelde systeem- en productnamen zijn in het algemeen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of fabrikanten. In deze handleiding worden de aanduidingen TM en ® niet in alle gevallen gebruikt. Extra informatie over deze camera en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze Customer Support-website voor klantenondersteuning. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DSC-S5000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DSC-S5000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag