Gebruiksaanwijzing SONY DSC-RX10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DSC-RX10. Wij hopen dat dit SONY DSC-RX10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DSC-RX10 te teleladen.


SONY DSC-RX10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (33891 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DSC-RX10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-477-083-42(1) DSC-RX10 Digital Still Camera / Instruction Manual Appareil photo numérique / Mode d’emploi Fotocamera digitale / Istruzioni per l’uso Cámara fotografía digital / Manual de instrucciones Câmara fotográfica digital / Manual de instruções Digitale Fotokamera / Gebrauchsanleitung Digitale camera / Gebruiksaanwijzing Cyfrowy aparat fotograficzny / Instrukcja obsługi Digitální fotoaparát / Návod k obsluze Digitális fényképezőgép / Használati útmutató Digitálny fotoaparát / Návod na používanie Digital stillbildskamera / Handledning Digitaalikamera / Käyttöopas Digitalt stillkamera / Bruksanvisning Digitalt stillbilledkamera / Betjeningsvejledning GB FR IT ES PT DE NL PL CZ HU SK SE FI NO DK ©2013 Sony Corporation Printed in China DSC-RX10 English Learning more about the camera (“Help Guide”) “Help Guide” is an on-line manual. H Exposure compensation dial I Flash J Multi interface shoe* A (Display panel illumination) button B Microphone C Viewfinder D Diopter-adjustment dial E MOVIE (Movie) button F (Flash pop-up) button G Display panel H C (Custom) button I Hook for Shoulder Strap GB 9 J Memory card slot K Memory card cover L Access lamp L For shooting: AEL (AE lock) button For viewing: (Playback zoom) button M For shooting: Fn (Function) button For viewing: (Send to Smartphone) button N (Delete/In-Camera Guide) button O (Playback) button A MENU button B Speaker C m (Microphone) jack • When an external microphone is connected, the camera switches from the internal microphone to the external microphone. Otherwise, you cannot firmly secure the camera, and damage to the camera may occur. GB 12 Charging the battery pack For customers in the USA and Canada GB Power cord (Mains lead) For customers in countries/regions other than the USA and Canada Charge lamp Lit: Charging Off: Charging finished Flashing: Charging error or charging paused temporarily because the camera is not within the proper temperature range 1 Connect the camera to the AC Adaptor (supplied), using the micro USB cable (supplied). [. . . ] NL 19 Inleiding tot de overige functies Andere functies kunnen worden bediend met het besturingswiel, de MENUtoets, enz. mENU Besturingsknop Fn (Functie) Besturingswiel x Besturingswiel DISP (Inhoud weergeven): Hiermee kunt u de weergave op het scherm veranderen. Z (AF op de ogen): Stelt scherp op de ogen van een persoon terwijl u op de knop drukt. Neemt beelden op door op de ontspanknop te drukken terwijl de z knop ingedrukt wordt gehouden. X Fn (Functie)-knop Hiermee kunt u 12 functies registreren en deze functies oproepen voor het opnemen. X Besturingsknop U kunt de geschikte instelling voor elke opnamefunctie onmiddellijk veranderen door gewoon de besturingsknop te draaien. hiermee kunt u de grootte selecteren van het frame van de opgenomen bewegende beelden. Hiermee kunt u de transportfunctie instellen, bijvoorbeeld voor ononderbroken opnemen. Hiermee kunt u het rode-ogeneffect bij gebruik van de flitser corrigeren. Hiermee kunt u AF-verlichting instellen die voor licht zorgt in donkere scènes om het scherpstellen te vergemakkelijken. u kunt een langere sluitertijd instellen , de diafragmawaarde verlagen , enz. Hiermee kunt u de lichtmeetfunctie kiezen die bepaalt welk deel van het onderwerp wordt gemeten voor de berekening van de belichting. nL Lichtmeetfunctie NL 21 Witbalans DRO/Auto HDR Creatieve stijl Foto-effect Scherpstelvergrot. Vergroot het beeld vóór de opname zodat u de scherpstelling in detail kunt controleren. Stelt de ruisonderdrukkingsbewerking in voor opnamen met een sluitertijd van 1/3 seconde of langer. Hiermee kunt u de ruisonderdrukkingsbewerking instellen voor opnamen met een hoge gevoeligheid. Stelt de functie in voor het volgen van het onderwerp terwijl het scherpgesteld blijft. Hiermee kunt u selecteren of gezichten herkend moeten worden en diverse instellingen automatisch veranderen. Hiermee kunt u instellen dat de sluiter automatisch ontspant wanneer een lach wordt herkend. Analyseert de scène met gezichten, close-ups of onderwerpen die gevolgd worden door de AFvergrendelingsfunctie, en snijdt automatisch het beeld bij naar een indrukwekkendere compositie en slaat dit als kopie op. u kunt opnemen door Intelligent automatisch of Superieur automatisch te selecteren. Hiermee kunt u vooraf gemaakte instellingen selecteren die overeenkomen met diverse scèneomstandigheden. [. . . ] Over het opladen van de accu Als u de accu oplaadt die een lange tijd niet is gebruikt, kan het onmogelijk zijn de accu tot de normale capaciteit op te laden. Waarschuwing over copyright Televisieprogramma's, films, videobanden en ander materiaal kunnen beschermd worden door auteursrechten. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal, kan in strijd zijn met de wetten op de auteursrechten. Wij geven geen garantie in geval van beschadigde content of opnamestoringen Sony kan geen garantie geven in geval van weigering op te nemen of van verlies of beschadiging van opgenomen content als gevolg van een storing van de camera, het opnamemedium, enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DSC-RX10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DSC-RX10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag