Gebruiksaanwijzing SONY DSC-QX10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DSC-QX10. Wij hopen dat dit SONY DSC-QX10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DSC-QX10 te teleladen.


SONY DSC-QX10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2629 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DSC-QX10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bezeichnung wichtiger Teile  Ein-/Ausschalttaste  Mikrofon  Display Überprüfen der mitgelieferten Teile Akku NP-BN (1) ˎˎ Micro-USB-Kabel (1) ˎˎ Handschlaufe (1) ˎˎ Smartphone-Halterung (1) ˎˎ Gebrauchsanleitung (diese ˎˎ Anleitung) (1) : Gibt an, dass keine Speicherkarte eingesetzt ist : Gibt die Akkurestladung an  Öse für Riemen  Stativgewinde  Steuerring (DSC-QX100) 10  Ein/Aus-/Lade-/Filmanzeige Grün: Eingeschaltet Orange: Ladevorgang läuft Rot: Filmaufnahme läuft  Zoomhebel  Auslöser  Mehrzweckanschluss  RESET-Taste DE DSC-QX10 DSC-QX100 11 Laden des Akkus Laden Sie den Akku auf, bevor Sie die Kamera verwenden. Ύ Wählen Sie die SSID, die innen auf der Akkuabdeckung der Kamera oder auf der Umschlagseite dieser Anleitung angegeben ist. Ύ Wählen Sie die SSID, die innen auf der Akkuabdeckung der Kamera oder auf der Umschlagseite dieser Anleitung angegeben ist. Richten Sie die Markierung aus, setzen Sie die Kamera auf die Aussparung an der Halterung und drehen Sie die Halterung dann, bis sie mit einem Klicken einrastet. [. . . ] Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 6 Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0, 0005 % kwik of 0, 004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij NL 7 op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 8 Over de camera De camera is ontworpen om via Wi-Fi aangesloten te worden op een smartphone. Op die manier kunt u vlak na de opname al beelden doorsturen naar uw smartphone. Namen van de belangrijkste onderdelen  Aan/uit-knop  Microfoon  Scherm De bijgeleverde items controleren Oplaadbare accu NP-BN (1) ˎˎ Micro-USB-kabel (1) ˎˎ Polsriem (1) ˎˎ Smartphonebevestigingsstuk (1) ˎˎ Gebruiksaanwijzing (deze ˎˎ handleiding) (1) : geeft aan dat er geen NL geheugenkaart geplaatst is : geeft de resterende accucapaciteit aan  Bevestigingsoog voor de polsriem  Bevestigingsopening voor statief  Bedieningsring (DSC-QX100) Vervolg  9 Over de camera (Vervolg)  Aan-uit/laden/film-lampje Groen: voeding AAN Oranje: bezig met opladen Rood: bezig met het opnemen van bewegende beelden  Zoomhendel  Ontspanknop  Multifunctionele aansluiting  RESET-knop DSC-QX10 DSC-QX100 10 De accu opladen Laad de accu op voor u de camera gebruikt. Gebruik voor het opladen de micro-USB-kabel (bijgeleverd) om de camera aan te sluiten op een computer. Als u geen computer hebt, ˎˎ gebruikt u voor het opladen de netspanningsadapter AC-UD10 of AC-UD11 (beide los verkrijgbaar). De AC-UD11 (los verkrijgbaar) is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen/regio's. Accudeksel NL 11 Een geheugenkaart plaatsen Plaats een microSD-geheugenkaart of een "Memory Stick Micro" (M2) vooraleer u opnames maakt. microSDgeheugenkaart Bedrukte kant "Memory Stick Micro" Contactpunten DSC-QX10 microSDgeheugenkaart Bedrukte kant "Memory Stick Micro" Contactpunten DSC-QX100 12 "PlayMemories Mobile" installeren Installeer "PlayMemories Mobile" op de smartphone vooraleer u de camera gebruikt. Als "PlayMemories Mobile" al geïnstalleerd is, updatet u de app naar de laatste versie.  Android Zoek in Google Play naar "PlayMemories Mobile" en installeer de app. NL  iPhone Raadpleeg de volgende ondersteuningswebsite voor meer informatie over "PlayMemories Mobile": http://www. [. . . ] Alle andere in deze handleiding vermelde systeem- en productnamen zijn ˎˎ in het algemeen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of fabrikanten. In deze handleiding worden de aanduidingen ™ en ® niet in alle gevallen gebruikt. 28 Opmerkingen bij het gebruik van de camera Opmerkingen bij het gebruik van de camera Zorg ervoor dat uw vingers niet geklemd raken bij het bevestigen van het smartphonebevestigingsstuk aan de camera. Over de temperatuur van de camera Uw camera en de accu kunnen heet worden als gevolg van ononderbroken gebruik, maar dit duidt niet op een defect. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DSC-QX10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DSC-QX10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag