Gebruiksaanwijzing SONY CYBER-SHOT DSC-H300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY CYBER-SHOT DSC-H300. Wij hopen dat dit SONY CYBER-SHOT DSC-H300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY CYBER-SHOT DSC-H300 te teleladen.


SONY CYBER-SHOT DSC-H300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10061 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY CYBER-SHOT DSC-H300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Bitte beachten Sie, dass wir keine volle Leistung Ihrer Kamera garantieren können, wenn Sie Batterien verwenden, die in der obigen Tabelle nicht als „unterstützt“ angegeben sind. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) x So nehmen Sie die Speicherkarte heraus Drücken Sie die Speicherkarte einmal hinein, um sie zu entnehmen. Aufnehmen von Filmen 1 Drücken Sie die Taste MOVIE (Film), um die Aufnahme zu starten. [. . . ] Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. NL 6 Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 7 NL De batterijen/een geheugenkaart plaatsen (los verkrijgbaar) Let erop dat de afgeschuinde hoek in de juiste richting wijst. +/– polen in de juiste richting en steek ze in de x Batterijen die u wel en niet kunt gebruiken met deze camera In de onderstaande tabel geeft aan dat de batterij kan worden gebruikt, en geeft — aan dat de batterij niet kan worden gebruikt. Type batterij LR6-alkalinebatterijen (AA-formaat) HR15/51: HR6-nikkelmetaalhydridebatterijen (AA-formaat) Lithiumbatterijen* — — — Bijgeleverd Ondersteund 9 NL Type batterij Mangaanbatterijen* Nikkelcadmiumbatterijen* Bijgeleverd — — Ondersteund — — * De bedrijfsprestaties kunnen niet worden gegarandeerd wanneer de spanning zakt of andere problemen worden veroorzaakt als gevolg van de aard van de batterij. € Nikkelmetaalhydridebatterijen kunnen worden opgeladen met behulp van een acculader (los verkrijgbaar). € De prestaties van uw camera verschillen afhankelijk van de fabrikant en het type van de batterijen die u gebruikt. Bovendien kunnen de prestaties van de batterijen dramatisch afnemen bij lage temperaturen. Met name bij temperaturen onder 5 °C kan uw camera onverwacht worden uitgeschakeld nadat u hem hebt ingeschakeld of de weergavefunctie hebt omgeschakeld naar de opnamefunctie. [. . . ] 8 Mac Besturingssysteem (voorgeïnstalleerd) NL 20 Opmerkingen over het gebruik van de camera Gebruik en onderhoud Het apparaat mag niet onvoorzichtig worden behandeld, uit elkaar worden gehaald, worden gewijzigd of aan fysieke schokken worden blootgesteld, zoals ertegen slaan, laten vallen of erop staan. Opmerkingen over opnemen/weergeven • Voordat u begint met opnemen maakt u een proefopname om te controleren of de camera juist werkt. 21 NL • Als er condens op de camera is gevormd, verwijdert u dit voordat u de camera gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY CYBER-SHOT DSC-H300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY CYBER-SHOT DSC-H300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag