Gebruiksaanwijzing SONY DR-GA100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DR-GA100. Wij hopen dat dit SONY DR-GA100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DR-GA100 te teleladen.


SONY DR-GA100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (702 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DR-GA100 (314 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DR-GA100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwijderingvanoudeelektrischeen elektronischeapparaten(Toepasbaarinde EuropeseUnieenandereEuropeselandenmet gescheideninzamelingssystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ] De oorschelp gemarkeerd met beschikt over een reliëfpunt om de linkerkant te kunnen herkennen (zie afb. Klap de microfoon terug naar de rustpositie in de buurt van de oorschelp wanneer u deze niet gebruikt (zie afb. Als de positie van de microfoon niet correct is, zal de gevoeligheid ervan afnemen en is het mogelijk dat er geluid van de hoofdtelefoon binnendringt in de microfoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie over de bediening van uw computer. Druk op de MUTING-knop wanneer u het geluid van de microfoon wilt dempen (zie afb. Stel het volumeniveau van de hoofdtelefoon niet te hoog in tijdens het gebruik. Doet u dit wel, dan kunt u weerklank (een huilend effect) horen als de microfoon het luide geluid van de hoofdtelefoon oppikt. Wanneer u met een hoog volume luistert naar deze hoofdtelefoon, kan uw gehoor worden beschadigd. [. . . ] Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie documenten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DR-GA100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DR-GA100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag