Gebruiksaanwijzing SONY DPPA-BT1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DPPA-BT1. Wij hopen dat dit SONY DPPA-BT1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DPPA-BT1 te teleladen.


SONY DPPA-BT1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (123 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DPPA-BT1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -BEWAAR DEZE INSTRUCTIES GEVAAR OM DE KANS OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN, HOUDT U ZICH NAUWGEZET AAN DEZE INSTRUCTIES. Als de vorm van de stekker niet past in het stopcontact, gebruikt u een stekkeradapter van de juiste vorm voor het stopcontact. Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke. LET OP U moet de batterij alleen vervangen door een batterij van het opgegeven type. Waarschuwing voor klanten in Europa Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de EMC-richtlijn voor het gebruik van een verbindingskabel van minder dan 3 meter. Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Let op De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het beeld en het geluid van dit apparaat beïnvloeden. Kennisgeving Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw starten of de verbindingskabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten. Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. [. . . ] Slaat beelden op in het interne geheugen zonder dat ze worden gecomprimeerd. Er is geen sprake van verslechtering van de beeldkwaliteit, maar u kunt minder afbeeldingen opslaan. Orig. Sony-logo Taalinstelling (Language) Aan*/Uit: u kunt instellen of het Sony-logo van dit apparaat brandt of niet. Stelt de taal voor de weergave op het LCD-scherm in. Japans/Engels*/Frans/Spaans/Duits/Italiaans/Russisch/Koreaans/Ver. Chin. /Trad. Chin. / Nederlands/Portugees/Arabisch/Perzisch/Hongaars/Pools/Tsjechisch/Thai/Grieks/Turks/ Maleisisch/Zweeds/Noors/Deens/Fins Opmerkingen · In sommige regio's kan de instelling van de standaardtaal variëren. Initialiseren Intern geh. formatt. U kunt het interne geheugen formatteren. Op verschillende manieren afdrukken Opmerkingen · Alle afbeeldingen die in het interne geheugen zijn geïmporteerd, worden verwijderd. · Formatteer het interne geheugen niet met behulp van een aansluiting naar een computer. Zet alle instellingen terug op hun instelling af-fabriek behalve de instelling van de actuele datum en tijd van [Datum/tijdinstell. ]. *: Instellingen af-fabriek Vervolg 67 NL Item Instelling Beschrijving Afdrukin Datumafdruk Datum/Tijd Drukt een afbeelding af met de opnamedatum en -tijd Datum wanneer de afbeelding is opgenomen volgens de DCFstellingen indeling (DCF = Design rule for Camera File system) en de opnamedatum en -tijd is geregistreerd als onderdeel van de opnamedata. Wanneer Rand 2 u een afbeelding onverkort wilt afdrukken, selecteert u [Rand 1]. Wanneer u bovenaan, onderaan en links en rechts vrijwel gelijke randen wilt handhaven, selecteert u [Rand 2]. Opmerkingen · Wanneer u [Rand 2] selecteert, kunnen de onder- en bovenrand en de linker en rechter rand afhankelijk van de afbeelding worden getrimd. Geen rand* Drukt een afbeelding af met lege ruimte eromheen. Opmerkingen · Wanneer u een standaard 4:3 afbeelding afdrukt die is genomen met een digitale camera, snijdt het apparaat de boven- en onderrand van de afbeelding eraf en drukt hij de afbeelding af in een 3:2 beeldverhouding. Auto Fine Print7 Aan* Deze functie corrigeert automatisch de beeldkwaliteit, zodat het apparaat de afbeelding levendiger, helderder en mooier afdrukt. Dat werkt met name bijzonder goed voor een donkerder afbeelding met laag contrast. Niet beschikbaar bij het afdrukken van het volgende: · Pagina's per vel (pagina 56) · Indexafdruk (pagina 63) · Diashow-afdrukken, anders dan Weergave 1 afb. (pagina 37) · Creatief afdrukken (pagina 57) Opmerkingen · De originele afbeeldinggegevens worden niet veranderd. Voordat u de eerste keer afdrukt, moet u de meegeleverde software installeren. Systeemvereisten Als een intern geheugen gebruiken Wanneer u dit apparaat als een intern geheugen wilt gebruiken, moet uw computer aan de volgende aanbevolen systeemvereisten voldoen. *2 x Windows Aanbevolen besturingssysteem: Microsoft Windows 7/Microsoft Windows Vista SP2/ Windows XP SP3 Poort: USB-poort CVE: Pentium III 500 MHz of sneller (Pentium III 800 MHz of sneller wordt aanbevolen. ) x Macintosh Aanbevolen besturingssysteem: Mac OS X (10. 4 of recenter) Poort: USB-poort Werkgeheugen: 256 MB of meer (512 MB of meer wordt aanbevolen. ) 72 NL Ruimte op de 500 MB of meer (afhankelijk van vaste schijf: de Windows-versie die u gebruikt, kan meer ruimte nodig zijn. Voor het verwerken van beeldgegevens hebt u misschien meer ruimte op de vaste schijf nodig. ) Weergaveinstelling: Schermresolutie: 1. 024 stippen × 768 stippen of meer Schermkleuren: Hoge kleuren (16-bit) of hoger USB-connector cd-romstation (om de software te installeren) Voordat u het apparaat aansluit op een computer Vooraf moet u voorbereidingen treffen, afhankelijk van hoe u dit apparaat aansluit op de computer. Connector: Schijf: Het interne geheugen van dit apparaat gebruiken U hoeft geen voorbereidingen te treffen voordat u de aansluiting realiseert. Afdrukken (voor de eerste keer) Opmerkingen · Wanneer u dit apparaat via een hub aansluit op de computer, of wanneer twee of meer USB-apparaten inclusief andere printers op de computer zijn aangesloten, kan er een probleem optreden. In dat geval moet u de aansluitingen tussen de computer en dit apparaat vereenvoudigen. · U kunt dit apparaat niet bedienen vanaf een ander USB-apparaat dat tegelijkertijd wordt gebruikt. · Steek tijdens de datacommunicatie of het afdrukken de USB-kabel niet in en trek hem er ook niet uit. · Dit apparaat ondersteunt geen standby-, slaap- of reservemodi of het opnieuw starten vanuit deze modi. Zorg ervoor dat de computer, terwijl hij is aangesloten op dit apparaat, tijdens het afdrukken niet kan overschakelen naar één van deze modi. · Wanneer het afdrukken mislukt, verwijdert u een USBkabel en sluit u hem weer aan, of start u de computer opnieuw. · Het is niet zo dat dit apparaat gegarandeerd goed werkt met alle computers die aan de aanbevolen systeemvereisten voldoen. · PMB ondersteunt DirectX-technologie en DirectXinstallatie kan nodig zijn. · Wanneer u de PMB installeert op een computer waarop de Cyber-shot Viewer reeds is geïnstalleerd, wordt de Cyber-shot Viewer overschreven en vervangen door de PMB. [. . . ] · Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u dit apparaat langere tijd niet zult gebruiken. · Voorkom het risico van een elektrische schok, trek altijd de stekker van dit apparaat uit het stopcontact voordat u het gaat reinigen en nazien. Wanneer u de ventilatieopeningen blokkeert, accumuleert de warmte binnen dit apparaat en kan dan brand of een storing veroorzaken. · Plaats het niet op een hoogpolig tapijt, een dikke deken of iets dat inzakt wanneer u het er op zet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DPPA-BT1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DPPA-BT1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag