Gebruiksaanwijzing SONY DPF-WA700 DATASHEET

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY DPF-WA700. Wij hopen dat dit SONY DPF-WA700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY DPF-WA700 te teleladen.


SONY DPF-WA700 DATASHEET: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (843 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY DPF-WA700 (8301 ko)
   SONY DPF-WA700 IMPORTANT INFORMATION GUIDE (722 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY DPF-WA700DATASHEET

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u dit niet doet, kan dit brand of letsel tot gevolg hebben. Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Waarschuwing voor klanten in Europa Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de EMC-richtlijn voor het gebruik van een verbindingskabel van minder dan 3 meter. Let op De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het beeld en het geluid van dit apparaat beïnvloeden. Kennisgeving Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw starten of de verbindingskabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ] Maak de selectie ongedaan door de afbeeldingen die u wilt annuleren te om het selecteren en druk dan op vinkje te verwijderen. Het scherm voor het selecteren van het apparaat waar naartoe u wilt exporteren, wordt weergegeven. Geavanceerde bedieningshandelingen 5 Selecteer het apparaat waar naartoe u de afbeelding wilt exporteren door op v/V te drukken en druk daarna op . 3 Druk op v/V, selecteer [Deze afbeeld. ], [Gesel. afb. ] of [Alle afbeeld. ] en druk daarna op . [Deze afbeeld. ]: Exporteert de afbeelding die op dat moment wordt weergegeven of de afbeelding die wordt gekozen bij de indexweergave. (Dit item kunt u niet te selecteren tijdens de weergave van de diavoorstelling. ) [Gesel. afb. ] te selecteren toont u de indexweergave van afbeeldingen in het album. Als u [Deze afbeeld. ] of [Alle afbeeld. ] selecteert, ga dan naar stap 5 en selecteer het apparaat waar naartoe wilt exporteren. 6 Het bevestigingsscherm wordt weergegeven wanneer het exporteren is voltooid en dan drukt u op . De afbeelding wordt gekopieerd naar het opgegeven apparaat. Opmerking Zet tijdens het exporteren de fotolijst niet uit en neem de geheugenkaart niet uit. Als u dat doet, kan de fotolijst of de geheugenkaart beschadigd raken, of kunnen de gegevens beschadigen. Tip Wilt u deze bedieningshandeling vanaf de fotolijst uitvoeren, druk dan op MENU, selecteer het item met de pijltoetsen en druk daarna op ENTER. 25 NL Een afbeelding verwijderen 1 2 3 Druk op MENU. Het menu wordt weergegeven. Maak de selectie ongedaan door de afbeeldingen die u wilt annuleren te om het selecteren en druk dan op vinkje te verwijderen. Het bevestigingsscherm voor het verwijderen wordt weergegeven. Druk op v/V, selecteer [Verwijderen] en druk daarna op . Het menu Verwijderen wordt weergegeven. 5 Druk op v/V, selecteer [Ja] en druk daarna op . De afbeelding wordt verwijderd. Tip Wilt u deze bedieningshandeling vanaf de fotolijst uitvoeren, druk dan op MENU, selecteer het item met de pijltoetsen en druk daarna op ENTER. Druk op v/V, selecteer [Deze afbeeld. ], [Gesel. afb. ] of [Alle afbeeld. ] en druk daarna op . [Deze afbeeld. ]: Verwijdert de afbeelding die op dat moment wordt weergegeven. afb. ]: Verwijdert de geselecteerde afbeeldingen uit de lijst van afbeeldingen. Opmerkingen · De afbeeldingen worden mogelijk weergegeven in de volgorde van de datum van wijziging in plaats van de datum van opname (pagina 32). · Wanneer er meer dan 1. 500 afbeeldingen zijn, kunnen de afbeeldingen niet op datum worden weergegeven. De afbeeldingen worden in de lijst vermeld op volgorde van hun bestandsnamen. Afbeeldingen worden willekeurig weergegeven. Effect Blindering V Blindering H Vervagen* Ruitenwisser Willek. Volgorde Op datum* 28 NL *: Instellingen af-fabriek Item Scherminstelling Instelling LCD-achtergr. Helderheid Weerg. mod. Beschrijving Hiermee stelt u de helderheid van de achtergrondverlichting van het LCDscherm in op een niveau van 1 tot 10*. Hiermee stelt u de luminantie van afbeeldingen in op een niveau 1, 2*, 3. U kunt de weergavestand voor de weergave van één enkele afbeelding selecteren. Opmerking De oorspronkelijke gegevens van de afbeelding veranderen niet. Vol. afb. * Geeft een gehele afbeelding weer vergroot tot het juiste formaat. (Een afbeelding kan worden weergegeven met marges aan de boven- en onderzijde en aan de linker- en rechterzijde. ) Zoomt voldoende op het midden van de afbeelding in om het hele scherm te vullen. Passend Auto afb. stand Autoweerg. stand Aan*/Aan: U kunt de fotolijst instellen op het automatisch waarnemen en draaien van de stand van afbeeldingen. [. . . ] · Bij het plaatsen van een geheugenkaart kan deze niet in zijn geheel worden ingebracht; probeer dit dus niet te forceren want dat zou de geheugenkaart en/of de fotolijst kunnen beschadigen. · Verwijder niet een kaart en zet de fotolijst niet uit terwijl de fotolijst gegevens leest of schrijft, of wanneer het lampje Lezen/ Schrijven knippert. Anders kan het gebeuren dat de gegevens onleesbaar worden of worden gewist. · Wij adviseren u een reservekopie van belangrijke gegevens te bewaren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY DPF-WA700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY DPF-WA700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag